Karriere

Bli med på laget - for et bedre miljø!

Våre medarbeidere jobber for bedre helse, trivsel og arbeidsforhold i bygninger. Målet er energibesparelser i nye og eksisterende næringsbygg.

Læring i tverrfaglig miljø

Arbeid med innemiljø og energi i bygg krever tverrfaglig kunnskap. GK har spesialkompetanse innen fagene ventilasjon, byggautomasjon, kulde, energi, renrom og VVS/vannbårne energisystemer.

Godt arbeidsmiljø

Samarbeid og tverrfaglige utfordringer skaper gode betingelser for fellesskap, og det gode arbeidsmiljøet blir gjerne fremhevet som en viktig årsak til at mange trives og blir værende i GK i lang tid. 

Karrieremuligheter og fleksibilitet

I GK vektlegger vi faglig og personlig utvikling! Vi har tradisjon for å rekruttere våre ledere og spesialister internt, noe som gir gode karrieremuligheter for deg som ønsker å utvikle deg videre. Vår geografiske utstrekning gir også muligheter til intern forflytning.

GK er en bedrift i rivende utvikling. Vi er alltid på utkikk etter dyktige og engasjerte medarbeidere som kan bringe oss enda et steg videre! Vi ønsker oss kollegaer som tar ansvar og initiativ, og som vil dele sin kompetanse med andre.

Kanskje du er vår nye kollega?

 

                           

GK Skolen_logo_farger_300_print_medium.png

Det er en viktig del av GKs personalpolitikk å gi våre medarbeidere muligheter til faglig og personlig utvikling. GK er opptatt av å fremme kunnskapsdeling i konsernet og skape en møteplass for egne ansatte og våre kunder.

Veien mot videreutvikling går gjennom evnen til økt kompetanse og evnen til å fornye oss selv. Våre medarbeidere skal ha et aktivt forhold til utviklingen av egenkompetanse. Denne kompetansen skal så deles med andre. Vi skal spille hverandre gode - i prosjekt, med kunder og samarbeidspartnere, på kurs og seminarer.

Hva er GK-Skolen?
GK har trolig bransjens mest faglig engasjerte medarbeidere. Vi er derfor opptatt av at GK skal tilby våre ansatte utviklingsmuligheter for at de skal trives hos oss. GK-Skolen er vårt kompetanseprogram som ut ifra definerte kompetansebehov tilbyr kurs, seminarer og samlinger - for egne ansatte så vel som for våre kunder og samarbeidspartnere.                             

Custom sub menus