Byggfag er mer populært blant jenter

17. mars 2023
Rekordmange jenter har de siste årene søkt seg inn på bygg, anlegg, elektro og datateknologi, samt teknologi og industrifag på vg1.

En av de som ønsker en fremtid i byggenæringen er Linn Vingan. Hun går første året på elektro, og søkte seg til bransjen fordi hun ville ha en hverdag hvor hun kan være i fysisk aktivitet og jobbe mer praktisk.

– Jeg valgte elektro fordi jeg var litt lei av den vanlige skolehverdagen, og ønsket å bruke meg selv på en annen måte. I tillegg synes jeg elektrisitet og spenning er kjempespennende, sier 17-åringen som går på Etterstad videregående. 

Gjennom skolen har hun vært på utplassering i GK i to omganger, og jobber i tillegg fast sammen med elektroteamet i GK på det nye Tøyenbadet to dager i uken.  

– Å jobbe ute på byggeplass er morsommere enn jeg hadde sett for meg. Ingen dag er lik, og det er stor variasjon i arbeidsoppgaver. Jeg synes også det er god følelse å være produktiv. Når man jobber ute i felt er man med å skape noe. Jobben man gjør bidrar til en faktisk forskjell og det er motiverende, sier Vingan. 

Se også:

Erik Tobias Lundberg jobber som elektriker i GK Norge
Elektro
Les mer

Høyere kvinneandel blant lærlinger i GK

Tall fra Udir viser at andelen jenter som søker seg til bygg- og anleggsteknikk har mer enn doblet seg de siste ti årene. Innen elektro og datateknologi har kvinneandelen økt fra 5,8 prosent i 2019 til 8,3 prosent i 2023. 

HR-Leder innen talent, kultur og mangfold i GK, Caroline Kindle, er veldig glad for den positive utviklingen.

– I GK ser også vi at kvinneandelen blant lærlinger er over tre ganger så høy sammenlignet med kvinneandelen blant fagarbeidere og montører, sier Kindle. 

GK har som mål å doble antall kvinnelige ansatte i selskapet frem mot 2025. Ifølge Kindle er kjønnsbalanse viktig, både med tanke på trivselen, men også for å få et produktivt arbeidsmiljø. 

– Vi vet at både kvinner og menn trives bedre på en arbeidsplass hvor det er mer kjønnsbalanse, og det bidrar til å redusere turnovergraden. I tillegg er mangfold viktig for lønnsomheten fordi ulike perspektiver fremmer innovasjon, det inspirerer og øker produktivitet, sier Kindle, og legger til at det er viktig å lede mangfoldet på en god måte for å få effekt. 

Se også:

Skal doble antall kvinner
Les mer

Fortsatt en vei å gå 

Selv om det har skjedd mye positivt de siste årene, har bransjen fortsatt en vei å gå. Ifølge Byggenæringens Landsforening er det kun to prosent kvinnelige fagarbeidere. Administrativ saksbehandler i GK, Linn Ryen, mener det er viktig å legge til rette for at kvinner som velger byggfag trives og velger å bli. 

– Det handler om små ting som å sørge for at jentene har sin egen garderobe på byggeplassen, eller å legge til rette for at de kvinnene som ønsker det kan få jobbe på samme prosjekt. Det er også viktig med trygge ledere som tar vare på jentene, sier Ryen. 

Hun arrangerte i høst en jentedag for unge jenter som er nysgjerrige på elektrofag. Ifølge Ryen er det viktig å vise jentene hvilke muligheter de har i bransjen allerede på ungdomsskoletrinnet. 

– Det krever mot å velge en utradisjonell yrkesvei. Derfor må vi jobbe aktivt for å vise jenter som har interesse for bransjen at de kan få spennende jobber, at det er mange muligheter for videreutdanning om de ønsker det, og at det er andre jenter i bransjen.  

Vil søke lærlingplass i GK 

Det var gjennom jentedagen at Linn Vingan fikk øyene opp for GK. Selv om det fortsatt er et år til hun skal bli lærling, er planen å søke læreplass i GK. 

–  Jeg trives i GK så jeg håper på å få fortsette.

På det nye Tøyenbadet har hun blant annet jobbet med å legge rør i bakken, trukket ledninger, og henge opp nødlys i bygget.  

– Det veldig godt miljø i arbeidsgruppa. Vi er to jenter fra GK som jobber på prosjektet, og selv om jeg kommer godt overens meg gutta er det det er fint å ikke være den eneste jenta, sier Vingan.

Hun er ikke redd for å skulle inn i en bransje med mye menn, men håper at enda flere jenter får øynene opp for bransjen i årene som kommer. 

– Dette er absolutt en bransje som passer for begge kjønn. Noen arbeidsoppgaver kan være litt fysisk tunge, men her opplever jeg at vi fordeler arbeidsbelastningen på en god måte innad i teamet. Om du har interesse for faget og liker å jobbe praktisk anbefaler jeg å søke. Det er også en bonus at man kommer raskt ut i jobb og får lønn under utdannelse, avslutter Vingan.

Lærling i GK

Hvis du ønsker å jobbe med samfunnsviktige oppgaver og bidra til at vår næring tar sin del av klimaansvaret, ja da vil GK være et godt steg i riktig retning.

EB-Hvorfor bli lærling i GK