Vi bygger
bærekraftige samfunn 
for generasjoner

Ny rapport

Vi har kartlagt inneklimaet på skandinaviske arbeidsplasser, og rapporten «Inneklima i arbeidslivet 2023» er klar.

Se alle funnene her

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner og leverer smarte løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør.

Privatkunde? Vi leverer rør- og elektrikertjenester til alle type boliger

Gå til GK Privat