Skal du sende faktura til GK, må den følge retningslinjene våre og fortrinnsvis være i elektronisk handelsformat (EHF).

Elektronisk faktura til GK

GK er registrert i ELMA og kan motta fakturaer i elektronisk handelsformat (EHF) eller Peppol BIS-format. 
 
GK foretrekker å motta fakturaer i elektronisk handelsformat (EHF) eller Peppol BIS-format, men aksepterer også papirfakturaer per post eller PDF-fakturaer per e-post.

Følgende norske enheter bruker EHF og Peppol BIS-format:

GK Gruppen AS

Org.nr.: 817 431 232

Peppol-ID: 817431232
E-post: invoice.gkgruppen.no@kollektor.no

GK Gruppen Eiendom AS

Org.nr.: 919 214 775 

GK Norge AS

Org.nr.: 915 892 981

Peppol-ID: 915892981 
E-post: invoice.gknorge.no@kollektor.no

*GK Inneklima AS, GK Nord-Trøndelag AS, GK Elektro AS, GK Elektro Lillehammer AS og GK Rør AS er nå en del av GK Norge AS. Fakturaer som er stilet til disse selskapene vil bli avvist med henvisning til bokføringsforskriften § 5-1-2.

Fakturaadresse

GK Gruppen AS (org.nr. 817 431 232)

PB 6545 
7439 Trondheim 

GK Norge AS (org.nr. 915 892 981)

PB 6549 
7439 Trondheim 

Retningslinjer for faktura

GK har følgende retningslinjer for faktura: 

  • GK har som krav at alle fakturaer skal merkes med et arbeidsordrenummer (AO-nummer) i fakturaens referensefelt («Deres referanse»). Fakturaer som mangler AO-nummer vil ikke bli lest av systemet, noe som kan føre til at fakturaen ikke blir betalt innen forfall.
  • Dersom du mangler AO-nummer, ta kontakt med din kontaktperson/bestiller i GK.
  • Vi oppfordrer de leverandørene som har mulighet, til å sette forfallsdato til minimum 30 dager fra fakturadato.

Slik merker du faktura til GK

  • Selskapets organisasjonsnummer
  • Arbeidsordrenummer (AO-nummer): må føres i fakturaens referansefelt («Deres referanse»). Dette skal fremkomme av avtalen eller angis av GK før leverandør fakturerer. Bruk bare numeriske AO-nummer.


Kreditnota må også spesifisere AO-nummer i fakturaens referansefelt. I tillegg må kreditnota referere til hvilket fakturanummer det gjelder.

Kontaktskjema

Valgfri

Takk!