Visjon, verdier og kultur

GKs visjon er å være et klimaforbilde.

Klimautfordringene krever en drastisk omstilling av samfunnet i en mer bærekraftig retning. Bygg- og anleggsnæringen er ansvarlig for 40 prosent av energibruken og klimautslippene globalt, og å redusere klimabelastningene i det bygde miljø er nødvendig. Det kan også bli et konkurransefortrinn for de som lykkes med å skape de gode løsningene.

GK skal gå foran og ta vår del av ansvaret for å sikre et bedre klima, og for å utvikle bærekraftige løsninger for generasjoner.

Vi i GK har det som skal til for å være en pådriver for en mer bærekraftig byggenæring. Vi har kompetansen og størrelsen, ambisjonen og evnen til å skape reell endring i vår egen virksomhet, i næringen og i samfunnet for øvrig. Vi skal strekke oss etter å ta langsiktige miljøvalg foran kortsiktig gevinst og gå i front mot en bærekraftig fremtid for generasjoner.

I GK er vi alle INA

I GK deler vi et felles verdigrunnlag som styrer handlingene og holdningene våre. De er grunnmuren i vår kultur og rettesnorer for valgene vi tar både som selskap og som individer. Verdiene er våre konkrete veivisere som hjelper oss å velge, og å velge bort.

Våre verdier er inkluderendenysgjerrig og ansvarlig. Som en huskeregel bruker vi forkortelsen INA.

Inkluderende

I GK deler vi vår kunnskap og erfaring, og anerkjenner hverandres fag og virkelighet. Vi verdsetter mangfold som er viktig for å skape en god arbeidsplass. I GK lar vi oss inspirere av ulikheter, og gjennom åpenhet, respekt og samhandling bygger vi gjensidig tillit. Slik skaper vi et bærekraftig arbeidsmiljø for generasjoner.

Nysgjerrig

Nysgjerrighet er fundamentet i all innovasjon, og innovasjon er nødvendig for utvikling. Derfor er vi nysgjerrige på eget og andres fag og hvordan vi kan samarbeide for å skape mer effektive, lønnsomme og klimavennlige løsninger som bidrar til bærekraftige samfunn for generasjoner.

Ansvarlig

Å være ansvarlig handler om det vi er, og det vi gjør. Vi er til å stole på og vi gjør det vi sier vi skal gjøre. Slik bygger vi tillit og tillit er grunnleggende for å være en langsiktig, verdiskapende og skikkelig virksomhet som utvikler bærekraftige løsninger for generasjoner.

Last ned GKs adferdskode og etiske retningslinjer (code of conduct)

Jobb i GK

Vil du bli en del av Team GK?

Hos oss får du jobbe med å få bygg til å leve og fungere. Vi jobber ikke alltid på samme oppgave, men vi er alltid ett lag. Bli bedre kjent med oss og se våre ledige stillinger.

EB-Team GK i Sverige