Lær mer om hva vi driver med

Vi ser muligheter fremfor begrensninger

GK vil være en pådriver som tar ansvar, går foran og inspirerer. Vi er en pådriver for en mer bærekraftig byggenæring, en pådriver for energieffektive bygg som både er lønnsomme og fremtidsrettet og en pådriver for godt inneklima som gir økt trivsel og økt produktivitet. Vi ser muligheter fremfor begrensninger – og er en pådriver for sunne, smarte og verdifulle bygg.

Smarte bygg

GK Cloud gjør det enkelt å ta smarte beslutninger knyttet til alle tekniske installasjoner og gir store energi- og klimagevinster i hele byggets levetid.

Bærekraft

GKs visjon er å være et klimaforbilde og vi har lagt bærekraft i kjernen av vår virksomhet.

Energieffektive bygg sparer klima

Med klimautfordringene verden står overfor, er det viktigere enn noensinne at vi ikke sløser med energi. Å skape mer energieffektive bygg – enten gjennom nybygg eller ved rehabilitering av eksisterende bygg – er en viktig del av løsningen.

Hva innebærer egentlig godt inneklima?

Kjennetegnet på et godt inneklima er god luftkvalitet, gode akustiske egenskaper med lavt støynivå og god belysning. Godt inneklima har stor betydning for helse og trivsel i befolkningen.