GK styrker satsningen på elektro

Foto: GK Gruppen AS

I GK har vi et stort fagmiljø innen elektro, som jobber med å skape et bedre inneklima i bygg - på en mer bærekraftig måte. Nå trenger vi enda flere folk med elektrokompetanse som kan bidra til å møte en økende etterspørsel fra våre kunder.

– Det er gode utviklingsmuligheter i GK, jeg har selv gått fra å være servicetekniker til anleggsleder, og i dag jobber jeg som prosjektleder. Vi har mange interne kurs og muligheter for personlig utvikling, sier Magnus Røkke Lund, prosjektleder i GK.

Energi, engasjement og framtidstro

Som Skandinavias ledende leverandør av totaltekniske løsninger er våre medarbeidere en del av kontinuerlig positiv utvikling, høye ambisjoner og en utmerket lagfølelse. Vi streber etter å oppnå nøkkelfaktorer som trygghet, fellesskap og glede i alt vi gjør. Faktorer vi tror har spilt en sentral rolle i hvorfor vi kan kalle oss ledende innen vår bransje, og dermed er en stor grunn til at våre medarbeidere trives på jobben. Én av GKs elektrikere, Vegard Pettersen, forteller om sin arbeidshverdag.

– Det beste med å være serviceelektriker i GK er at det er en veldig variert arbeidshverdag. Jeg gjør alt fra å jobbe hjemme hos privatkunder til å være ute på næringsbygg, skoler eller idrettsarenaer. Arbeidshverdagen kan bestå av alt fra å skifte ut lysarmaturer til å montere solcelleanlegg. Det store spennet i arbeidsoppgaver gjør at jeg ofte må være løsningsorientert. Det er både spennende og utfordrende. Heldigvis har jeg gode kollegaer som jeg kan ringe hvis jeg står fast eller lurer på noe.

Se også:

Serviceelektriker i GK, Vegard Pettersen. Foto: GK
Bli bedre kjent med Vegard
Les mer

GK leverer smarte elektroinstallasjoner over hele landet, med en kontinuerlig innsats for å være i forkant når det gjelder energisparing og miljøbevissthet. Vi er klar over at byggebransjen globalt sett står for en stor del av energiforbruket og klimagassutslippene, men vi ser også at vi kan være en del av løsningen. Vi vil gjøre en forskjell på ekte. I GK sier vi derfor at det er våre handlinger som teller.

– GK er en veldig inkluderende arbeidsplass, og det er lett å komme inn i gruppa. Jeg opplever alle som positive og imøtekommende. Hvis du vil ha varierte arbeidsoppgaver, så får du det. Og om du heller vil ha mer rutinepregede oppgaver, kan du få det også.

 

Stolte av å forme en bærekraftig fremtid

Med ny teknologi, fornybar energi og tydelige bærekraftsmål, søker vi etter å skape en bedre verden for oss og kommende generasjoner. Sammen skaper vi levende og velfungerende bygg. Men vi bygger ikke bare i høyden, vi bygger også med hjertet. Magnus Røkke Lund forteller om våre ledende prinsipper som legger grunnlaget for hvem vi er.

Magnus Røkke Lund 1.png
Magnus Røkke Lund er prosjektleder i GK.


– Ingen er viktigere enn noen andre. Derfor er vi inkluderende og verdsetter mangfold for et godt arbeidsmiljø. For å være en del av den raske utviklingen og kunne påvirke, er det viktig at vi holder oss nysgjerrige og innovative. Til slutt må vi ta ansvar for det vi gjør – være pålitelige og gi en merverdi for både kunder, samfunn og ansatte, sier Magnus.

I GK blir du en del av et fellesskap som tar ansvar, baner vei for en bærekraftig fremtid og er et klimaforbilde i dag, i morgen og for neste generasjon. Vi lyser opp verden sammen. Sammen, for en bærekraftig fremtid.

#SuperPoja

Poja jobber som avdelingsleder innen elektro i GK i Norge. I sitt team bidrar Poja med positivitet og problemløsning – en superkraft som smitter over på kollegene. I tillegg til Pojas egne superkrefter, er han overbevist om at å jobbe for GKs verdier INA (inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig) har vært avgjørende for å skape en arbeidsplass der alle kan utvikle sine egne superkrefter 💡

#SuperPoja

Poja jobber som avdelingsleder innen elektro i GK i Norge. I sitt team bidrar Poja med positivitet og problemløsning – en superkraft som smitter over på kollegene. I tillegg til Pojas egne superkrefter, er han overbevist om at å jobbe for GKs verdier INA (inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig) har vært avgjørende for å skape en arbeidsplass der alle kan utvikle sine egne superkrefter 💡

Jobb i GK

La oss knytte kontakt

Vi er alltid på utkikk etter flinke og engasjerte mennesker. Registrer deg her for å bli oppdatert på muligheter, eller legg igjen en åpen søknad.

Knytt kontakt med oss
EB_TeamGK-fra rørlige portretter
Arben Bajramaj jobber som elektriker i GK

Vi leverer alt av elektroinstallasjoner i alle deler av landet.