GK er årets lærebedrift i Trøndelag

6. mai 2022
5. mai mottok GK den gjeve prisen som deles ut av fylkeskommunen. En målrettet satsning mot å ta inn flere lærlinger, og gi dem tett oppfølging har ført til at vi får flere og bedre kvalifiserte rørleggere ut i et arbeidsmarked som trenger dem sårt.

Behovet for kompetente fagarbeidere i byggenæringen er stort, og ifølge Byggenæringens Landsforening (BNL) sliter nesten halvparten av medlemsbedriftene med å få tak i fagarbeidere med svennebrev. GK i Trøndelag merker selv hvor utfordrerne det er å få arbeidskraft, og valgte i 2018 å øke innsatsen mot rørleggerlærlinger. Det ble opprettet en egen stilling der hovedformålet var å gi lærlingene tettere oppfølging. Dette har blant annet ført at flere blir i bedriften etter at de har tatt svennebrev. 

– Siden 2019 har alle som har fullført læretiden bestått fagprøven og takket ja til fast ansettelse i selskapet, og alle jobber fortsatt her i dag, sier lærlingansvarlig for rør i GK Trøndelag, Trond Denstad Kimo. 

Han forteller at hovedformålet med å ta inn lærlinger er å beholde dem etter endt læretid, og at det derfor er helt avgjørende å ta godt vare på de gjennom hele løpet. 

– I tillegg til å støtte lærlingene med de faglige utfordringene, har det vært viktig for oss å møte de på det mellommenneskelige plan, sier Kimo, som mener prisen er en veldig hyggelig annerkjennelse på at metoden de bruker fungerer.  

Storstilt utdeling på Britannia i Trondheim

Prisen deles ut hvert år og gjelder for alle opplæringsbedrifter på tvers av fag. Begrunnelsen fra fylkeskommunen er at GK Trøndelag tar en viktig samfunnsrolle med å gi arbeidstrening til ungdommer som trenger det.

– Dette har gitt flere mulighet til å ta utdanning innen rørleggerfaget, og dermed også bli faglærte rørleggere og få en varig tilknytning til arbeidslivet, sier Tord Lien, nestleder i Yrkesopplæringsnemnda under prisutdelingen.

Videre sier han at GK er en eksempelbedrift innen den organiserte og seriøse delen av trøndersk byggenæring. 

– Bedriften har gått foran i å gjøre ting mer systematisk og bedre. De har også fått med seg resten på bransjen på det, sier Lien.

En investering som har betalt seg

I tillegg til at langt flere blir i GK etter lærlingtiden, har karaktersnittet blant lærlingene steget. Før 2018 var det én lærling som hadde fått meget godt, mens det etter satsningen er seks av tolv som har fått toppkarakter. 

– Mange av lærlingene er unge og kommer rett fra skolebenken. Overgangen til arbeidslivet kan være stor. Vi er derfor opptatt av å også hjelpe til med praktiske utfordringer, og har arrangert alt fra matpakkekurs til bankveiledning. Noe så enkelt som riktig ernæring er avgjørende for å fungere godt i hverdagen, men ikke nødvendigvis noe man tenker så mye over når en kommer rett fra skolen, sier Kimo.

Han legger til at det også er viktig å sette krav og være tydelig på hva som forventes. 

– Lærlingene må vite hva som skal til for å få kontrakt som rørlegger. Det handler både om hvilke faglige kvalifikasjoner som skal til, men også hvilke holdninger en må ha når man skal ut i arbeidslivet. Min erfaring er at de fleste setter pris på tydelighet rundt dette. 

Et foretrukket opplæringssted

GK Trøndelag har i dag 63 rørleggere og 17 lærlinger. De merker at satsningen de siste årene har gjort de til et foretrukket opplæringssted, og at rekrutteringen av gode lærlinger nå går mye lettere. 

– I år er også to av lærlingene kvinner. For oss er det viktig med mangfold, og vi merker at å ha flere kvinner i gruppa bedrer arbeidsmiljøet, sier Kimo.

Johanne Hokstad er voksenlærling i GK, og har vært i bedriften i litt over to år. Hun setter pris på at GK er flinke til å se lærlingene. 

– I GK får vi jobbe med mye forskjellig, og jeg liker at vi får være med på å bestemme. Vi får både mye tillit fra bedriften, samtidig som det er gode rutiner for oppfølging og veiledning, sier Hokstad. 

Når hun begynte som lærling var hun spent på hvordan det ville bli å jobbe i mannsdominert bransje, men har kun hatt positive opplevelser.

– Det er ikke usannsynlig at jeg vil fortsette å jobbe i GK etter lærlingtiden. I tillegg til at man blir godt ivaretatt, liker jeg at vi jobber på store bygg, og at det er en kombinasjon av nye prosjekter og serviceoppdrag, avslutter 26-åringen fra Trondheim.

Lærling i GK

Hvis du ønsker å jobbe med samfunnsviktige oppgaver og bidra til at vår næring tar sin del av klimaansvaret, ja da vil GK være et godt steg i riktig retning.

Arben Bajramaj og Adam El Boumlali elektrogutter_NO