Jobber med Norges viktigste byggeprosjekt

23. november 2023
Befinner man seg i Oslo, er det vanskelig ikke å legge merke til det nye regjeringskvartalet, som reiser seg ovenfor Youngstorget. Dette er ett av de største norske byggeprosjektene noensinne, og skal samle departementer i topp moderne og sikre bygg. Strenge sikkerhetskrav gjør imidlertid at byggeprosessen er litt annerledes enn andre store prosjekter.

GK har Norges største fagmiljø innen byggautomasjon, og er involvert i byggingen av kvartalet. Våre ansatte har fått kjenne godt på at kravene til prosjektet, er høye.

– Vi har selvsagt visst om dette prosjektet i lang tid. Men Statsbygg har valgt en litt utradisjonell entrepriseform. De har valgt å dele opp kvartalet i forskjellige byggeprosjekter, og tildele enkeltbygg en totalentreprenør. Samtidig er det beholdt en del tekniske leveranser på tverrgående entrepriser.

– For oss betyr det at vi skal lage likhet for alle disse byggeprosjektene. Slik at det blir like leveranser, lik teknologi, lik opplevelse og lik drifting. Det skal være en rød tråd gjennom prosjektene.

Dette forteller André Narud Simonsen, regionsdirektør i GK. Han er tydelig stolt over at GK har fått muligheten til å jobbe med et såpass prestisjefylt og betydningsfullt prosjekt.

– Dette er signalbygg som alle kommer til å se. Vi er med på å bygge hjertet av nasjonen. Det er veldig kult for oss å delta på det, både som bedrift og som enkeltpersoner. Ikke minst får vi jobbet med de fremste i bransjen. Vi får et enormt nettverk. Det er mange mennesker inne på prosjektet, og du får jobbe med de beste innenfor de tekniske fagene, sier han

Se også:

Det nye regjeringskvartalet fra Akersgata. Foto: Statsbygg, Team Urbis. Nordic Office of Architecture.
GK har signert rekordkontrakt på regjeringskvartalet
Les mer

Erfaring og kompetanse teller

André forklarer hvordan GK ble tildelt oppgaven med å levere automasjon og elektrotekniske leveranser til det nye regjeringskvartalet:

– Statsbygg gikk ut med en prekvalifiseringsrunde, og etter at denne var over, satt de igjen med oss og en konkurrent. Vi er annerledes enn konkurrentene våre - vi er et norsk selskap, med ryggraden i Oslo, og vi er delvis produktuavhengige, noe som betyr at vi kan velge teknologi selv. Vi kan hjelpe Statsbygg med tekniske innkjøp og forhandle med leverandører som skal være med videre.

GK endte altså opp med kontrakten, i hovedsak takket være deres forslag til hvordan oppgaver skulle løses, og kompetansen de hadde.

– Vi fikk press på oss med en gang! Vi hev oss rundt og begynte å bygge prosjektorganisasjon. Vi har lenge vært i en samspillsfase, men nå er vi i ferd med å begynne å produsere og levere teknisk utstyr.

Alt skal produseres og kjøres i gang frem til innflyttingen begynner i 2026.

Team GK EB

Vi bemanner opp til Norges største byggautomasjonsprosjekt!

Les mer og søk her

Topp moderne løsninger

Utfordringen er å fortelle hva de faktisk skal levere til regjeringskvartalet. GK er nemlig underlagt strenge sikkerhetskrav. ITB Koordinator, Markus Chichorro Helgheim, forklarer generelt hvilke produktområder GK jobber med, men kan ikke si noe konkret om løsningene:

Markus Chichorro Helgheim, TB Koordinator i GK.
Markus Chichorro Helgheim, TB Koordinator i GK.

– Generelt har jo alle moderne kontorbygg et SD-anlegg, ventilasjonsaggregater, varme- og kjøleanlegg, lysstyring, romkontroll, etc. Så man kan jo tenke seg hva som omfattes av vår leveranse. Det vi kan si er at vi leverer automatikk til hele kvartalet. Vi skal sørge for at Statsbygg får et regjeringskvartal som er energieffektivt, med full oversikt på driften av de tekniske anleggene. Og ikke minst at departementene får et komfortabelt inneklima.

Selv om de ikke kan utdype så mye mer, er det klart at fagfolkene i GK får svært mye erfaring ut av sin deltakelse i byggingen av det nye regjeringskvartalet.

– Vi har fått tilgang til teknologier fra visse leverandører som ikke er sluppet til allmenheten. Det har åpnet noen dører for oss, vi kan være med og samarbeide tettere med leverandører, få tilgang til komponenter som vi er omtrent de eneste i verden som har tilgang til. Noe er blitt utviklet spesifikt for oss.

– Vi får en god tilgang til leverandører og produsenter, og vi er mer direkte tilknyttet utviklingsavdelingene deres. Vi kan sette krav og få enkelte ting skreddersydd, sier Anders Villanger Johansen, teamleder byggautomasjon i GK, og legger til:

– Siden det er et signalprosjekt, er det mange som har lyst å knytte seg til det. Det er en fin erfaring for alle parter.

Mange av erfaringene har GK samlet inn ved å dybdeteste produktene selv. 

– Vi gjorde forskningsprosjekt på vårt eget hus, vi kjøpte inn utstyr fra flere fabrikanter, gjorde fysiske tester på store segmenter, sjekket om man kan skalere ting opp og få dem til å virke på 160.000 kvadratmeter. Vi satte veldig klare rammer på hvor tekniske grenser for løsninger går, sier Anders.

Strengt sikkerhetsregime

Johansen sier at de som jobber med prosjektet må klare å leve under litt sikkerhet og overvåkning. Bli vant til å jobbe i rom uten åpne vinduer. De må kunne bli sikkerhetsklarert.

Anders Villanger Johansen, teamleder byggautomasjon i GK.
Anders Villanger Johansen, teamleder byggautomasjon i GK.

– Dette er en spesiell prosjektform, det er begrenset hvem som får være med på grunn av sikkerhetsaspektet, så vi må bruke de menneskene vi har på innsiden til å løse utfordringene som kommer. Det kreves samarbeid for å lykkes. Det er en helt annen sjargong i dette prosjektet enn en vanlig totalentreprise, forklarer han.

Behov for nye medarbeidere

Og nå trenger GK flere som kan bidra til å løse utfordringene som kommer, når man skal være med å bygge opp det nye regjeringskvartalet.

– Vi har nå en kjerne med folk med byggautomasjonskompetanse, men vi går snart over i produksjon, og da trenger vi nye medarbeidere for å skjøte på litt. Alt fra gode systemingeniører, som kan ta ansvar for test, programmering, systemintergrasjon og design, til folk som synes det er moro å drive med igangkjøring og programmering.

– Vi er på jakt etter gode medarbeidere som har både lang og kort erfaring fra byggautomasjon. Både drevne folk, og folk med fagbrev fra elektro, og de som er nyutdannet. Vi har en rekke roller å fylle, sier Simonsen.

Han nevner flere spennende fordeler med å jobbe i GK. Det er et norskeid selskap med 2000 ansatte i hele landet, eid av en familie, noe som er ganske særegent i bransjen. 

– Det setter noen rammer rundt dette med langsiktighet versus resultat. Det gjør at vi er kommet dit vi er i dag. Vi er et norsk selskap i et norsk byggeprosjekt. Vi har Norges største byggautomasjonsmiljø. Vi har en enorm kompetansebase og en stor gjeng i ryggen.

Kompetanse er stikkordet for hele GK, og nyansatte loves glimrende onboarding-programmer, kursing, og god opplæring. 

– Jobber du hos oss, får du fotfeste i veldig kompetente miljøer. Det står virkelig høyt hos oss, avslutter regionsdirektøren.

Vi bemanner opp til Norges største byggautomasjonsprosjekt!

Vi søker etter system, service- og prosjektingeniører innen byggautomasjon.

Team GK EB