Varsling – GK Whistle

GK er et ansvarlig selskap med høy etisk standard og stor respekt for alt som påvirkes av vår virksomhet. Vi legger til rette for åpenhet og verdsetter de som sier ifra om de observerer eller opplever noe som ikke er i tråd med våre verdier eller etiske retningslinjer.

Primært oppfordrer vi deg til å kontakte en leder i organisasjonen vår. Dersom du ønsker å være anonym, har du mulighet til å rapportere gjennom GK Whistle.

GK Whistle er en kanal der ansatte, kunder, leverandører eller andre aktører anonymt kan rapportere mistanker om forsømmelser eller brudd på regler.

Anonym varsling kan brukes til å rapportere bekymringer om noe som ikke er i samsvar med GKs verdier og etiske retningslinjer, og som kan påvirke selskapet vårt eller personers liv og helse. Du trenger ikke ha bevis for mistankene dine, men alle rapporter må sendes inn i god tro.

Vår eksterne varslingstjeneste bidrar til tidlig varsling som reduserer risiko og er verktøy for å fremme god forretningsetikk og for å opprettholde både ansattes, kundenes og samfunnets tillit til oss.

Rapporten din vil bli behandlet sikkert og konfidensielt

GK Whistle leveres av en ekstern partner, WhistleB, for å sikre trygg behandling av data og anonymitet for den som varsler. Rapporteringskanalen er kryptert og beskyttet med passord og all dialog med varsler skjer gjennom tredjepartsløsningen.

Alle rapporter behandles konfidensielt og data slettes når saken og undersøkelsene er avsluttet.

Hvordan sende inn en anonym rapport

Rapporten din sendes enkelt og sikkert ved å følge instruksene i skjemaet. Når du sender rapporten, vil du få en personlig ID og et passord på skjermen. Disse må lagres på en sikker måte. Du vil være anonym gjennom hele dialogen via denne tjenesten.

Du vil umiddelbart motta en bekreftelse på at ditt varsel er registrert og innen 10 kalenderdager vil du få et svar eller et oppfølgingsspørsmål. Husk at du må logge deg inn for å se dette. Siden du varsler anonymt, har vi ikke mulighet til å varsle deg om svaret.

Vårt styresett

GK Gruppen er et ansvarlig selskap som tar både kunder, ansatte og samfunnet på alvor og vi velger derfor å utøve vår virksomhetsstyring i tråd med norske og internasjonale prinsipper om god eierstyring og selskapsledelse.

Bygg og gatemiljø