GK ansetter bærekraftsansvarlig

11. mai 2022
GK ligger godt an på veien mot å nå egne bærekraftsmål, nå ansetter konsernet Karina Nilsen (33) som bærekraftsansvarlig for å øke endringstakten ytterligere.

GK har høye bærekraftsambisjoner og har satt bærekraft sentralt i sin strategi. Alle deler av organisasjonen i det skandinaviske selskapet er engasjert og involvert i arbeidet med å skape en bærekraftig fremtid, enten det gjelder GKs egen virksomhet eller innsats for kunder. Karina Nilsen får som ny bærekraftsansvarlig i GK, et overordnet ansvar for å koordinere og støtte dette arbeidet på tvers av konsernets virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

— At GK er et verdidrevet og familieeid selskap gir oss et godt utgangspunkt for omstillingen som kreves i vår næring, men vi må øke endringstakten ytterligere hvis vi skal lykkes med å gjennomføre endringene som trengs raskt nok til å gjøre en forskjell mot 1,5 gradersmålet, sier ny bærekraftsansvarlig Karina Nilsen.

Karina kommer fra rollen som partner og leder for bærekraftsrapportering i Corporate Communications AS og har tidligere jobbet i industri- og energisatsingen til Hill+Knowlton. Etter å ha jobbet med rapportering,  strategiutvikling og kommunikasjon innen bærekraft og ESG ser hun frem til å jobbe mer konkret med å implementere strategien hos GK. Hun er utdannet MSc i industriell økologi fra NTNU med fordypning i miljøledelse og miljøpolitikk, og har en bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU.

— Jeg har gledet meg veldig til å få Karina om bord som en del av Team GK. Hun har interessant og relevant bakgrunn og erfaring som passer perfekt for denne rollen og som vil bidra til å ta oss videre på den spennende bærekraftsreisen vi er på, sier Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i GK.

Se også:

GKs års- og bærekraftsrapport 2021: Vi rigger for lønnsom og bærekraftig vekst
Les mer

— GK har satt seg ambisiøse mål og bevist at selskapet er villig til å ta de strategiske grepene som trengs for nå målene. Det er et motiverende utgangspunkt for en bærekraftsansvarlig å jobbe med. Jeg søkte meg til GK både fordi selskapet kan være med å gjøre en forskjell og fordi de konkrete arbeidsoppgavene knyttet til klima og sirkulærøkonomi er noe jeg brenner for og ønsker å jobbe mer med, sier Karina Nilsen.

Stillingen som bærekraftsansvarlig i GK er en nyopprettet stilling som rapporterer til konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft Guro Steine. Nilsen begynte i stillingen 2. mai 2022.

Temaside

Bærekraft i GK

Byggenæringen er en del av løsningen.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle