Vil du være med å bygge for fremtiden?

Hvis du vil være i et fremtidsrettet selskap hvor din erfaring teller, da er kanskje GK ditt neste steg? I GK sier vi at det er våre handlinger som teller. Hvis du ønsker innflytelse og har ambisjoner om å gjøre en reell forskjell, vil du passe inn i GK.

GK jobber med store entrepriseprosjekter og er foretrukken servicepartner for våre kunder. Vi leverer tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere - i hele byggets livssyklus.

Et klimaforbilde

Verden står overfor store klimautfordringer. Utfordringer ingen kan løse alene, men sammen som et team kan vi gjøre mye. Vår visjon er å være et klimaforbilde, da er det handlingene vi alle gjør hver dag som skaper endring. I GK vil du være en pådriver som tar og får ansvar, går foran og inspirerer til å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner.

I GK drives vi av å redusere klimagassutslippene i det bygde miljø ved å fornye det eksisterende og utvikle det nye. Vi er nysgjerrige på din kompetanse og vi vil legge til rette så den kommer til nytte og gjør en forskjell.

Vår visjon er å være et klimaforbilde.

Se også:

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle
Byggenæringen er en del av løsningen
Les mer

Hos oss vil du være en del av et solid, flerfaglig miljø som både vil utfordre og bli utfordret. I GK vil du være tett på spennende kunder, store og komplekse prosjekter, ny teknologi og morgendagens løsninger – løsninger som gjør en forskjell som virkelig teller.

Hvis du ønsker å jobbe med samfunnsviktige oppgaver og bidra til at vår næring tar sin del av klimaansvaret, ja da vil GK være et godt steg i riktig retning.

Du vil oppleve at du har kompetente ledere og medarbeidere rundt deg, og at du får spennende utfordringer og muligheter. Enten du ønsker å spesialisere deg innen ditt fag, eller har ambisjoner om å lede prosjekter eller mennesker, legger vi til rette for den enkeltes utvikling.

Du vil oppleve at du jobber i et innovativt og teknologiorientert selskap med høye ambisjoner som verdsetter din kompetanse, og at kollegaer har omtanke for deg som medarbeider og privatperson. Du blir en av familien i Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med mer rundt 3000 familier med GK-medarbeidere i tre land.

 

Vi har tatt fire strategiske veivalg

Vi skal være ett GK

Ett GK handler ikke om at vi alltid skal jobbe sammen, men at vi alltid skal spille på lag. At vi bryr oss om og hjelper hverandre, og at vi sammen sikrer at GK som helhet går godt.

Vi skal fokusere på lønnsomhet foran vekst

I strategiperioden 2020-2025 skal vi fokusere på lønnsomhet fremfor vekst.

Vi skal være i forkant, og vi skal ha et tydelig klima- og fremtidsfokus

Kommende generasjoner vil stille strengere krav til oss, og vi som selskap må ta et større ansvar for fellesskapet. Det betyr at vi som er her nå må sørge for en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner.

Vi skal være en totalteknisk entreprenør og servicepartner

Vi er til for klimabevisste kunder i Skandinavia som ønsker en kompetansepartner for å bygge og drifte bærekraftige tekniske og teknologiske løsninger.

Jobb i GK

La oss knytte kontakt

Vi er alltid på utkikk etter flinke og engasjerte mennesker. Registrer deg her for å bli oppdatert på muligheter, eller legg igjen en åpen søknad.

Knytt kontakt med oss
EB_Fant du ikke...?

Vil du bli en del av Team GK?

Hos oss får du jobbe med å få bygg til å leve og fungere. Vi jobber ikke alltid på samme oppgave, men vi er alltid ett lag. Bli bedre kjent med oss og se våre ledige stillinger.

Se jobbmulighetene i GK
EB-Team GK i Sverige