Byggautomasjon

Automasjon er hjernen i moderne bygg og sørger for at de ulike tekniske områdene samhandler for å skape godt inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader. Med tidlig og god planlegging av byggautomasjon i byggeprosjekter, legges grunnlaget for et funksjonelt, energieffektivt og lønnsomt bygg i hele livsfasen.

Tverrfaglige bredde, teknologisk ekspertise og spisskompetanse i faget byggautomasjon gjør at GK både kan levere totale løsninger som inkluderer alle våre fagområder – og samtidig tar ansvaret for at disse kategoriene fungerer optimalt sammen.

GK leverer byggautomasjon både som enfaglige leveranser og som en del av vårt flerfaglige tjenestetilbud innen nybygg og eksisterende bygg, kalt totalteknisk entreprise (TTE) og totalteknisk service (TTS).

Driftsstøtte og service

Et funksjonelt og tidsriktig byggautomasjonssystem er en god og viktig forutsetning for at bygg skal fungere optimalt i driftsfasen.

For styring, regulering og overvåkning av tekniske installasjoner i bygg leverer GK webbaserte SD-anlegg (sentral driftskontroll). SD-anlegget driftsorganisasjonens viktigste verktøy for effektiv drift. Ventilasjon, varme, kjøling, lysstyring, elektrotekniske systemer samkjøres og melding om driftsforstyrrelser varsles ved hjelp av SD-anlegget.

Optimal energiutnyttelse oppnås gjennom blant annet aktiv bruk individuell romkontroll og behovsstyring knyttet til byggenes varierende personbelastning. Moderne instrumentering med kontroll på temperaturer, luftmengder og lysnivå integreres i GK teknologiske løsninger og sørger for å redusere energibruken.

Gjennom GKs lokale tilstedeværelse tilbys våre kunder et bredt spekter av servicetjenester, inkludert driftsstøtte, tilpasset behovet i din organisasjon.

GK Cloud

GK Cloud er en av landets ledende løsninger for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på en unik, skybasert teknologiplattform.

GK Cloud er en av landets ledende løsninger for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på en unik, skybasert teknologiplattform.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for et tilbud eller mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med ulike tekniske installasjoner, drift og service.

Siri Eide, Serviceleder i Trondheim