GKs personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan GK Gruppen AS med datterselskaper (heretter GK) samler inn og bruker personopplysninger, og hvordan vi beskytter brukernes personvern.

GK er behandlingsansvarlig for bruken av personopplysninger som omtales i personvernerklæringen. Dette innebærer at vi har ansvaret for å behandle personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Ansvaret innebærer blant annet å gi deg informasjon, sikre integritet og konfidensialitet ved behandling av personopplysninger og legge til rette for at du kan henvende deg til oss dersom du har innvendinger mot vår bruk av dine opplysninger.

GK vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger, og vil kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med personopplysningsloven.

Dersom du er ansatt i GK finner du informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger på intranettet.

GKs behandling av personopplysninger

1. Hvilke personopplysninger samler GK inn?

Personopplysninger du selv oppgir

Vi behandler opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte, fyller ut kontaktskjema på våre nettsider eller tar kontakt med oss på telefon. Dette gjør vi for å kunne svare eller kontakte deg, og for å kunne levere eventuelle tjenester som du ønsker.

Henvendelser du sender direkte ved e-post eller kontaktskjema sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer seg derfor til å ikke sende taushetsbelagte eller sensitive opplysninger ved e-post.

Personopplysninger som samles inn i forbindelse med rekruttering eller ansettelse

I forbindelse med rekruttering eller en ansettelsesprosess behandler vi følgende opplysninger om deg:

 • Opplysninger som du har oppgitt selv ved å søke på en ledig stilling
 • Opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder
 • Opplysninger som du har gjort tilgjengelig på digitale nettverks- og rekrutteringsplattformer som LinkedIn, Meta og Teamtailor.
 • Opplysninger innhentet internt fra ansatte når du anbefales til en stilling i GK Gruppen

Behandlingen gjøres for å sikre gode rekrutterings- og ansettelsesprosesser.

GK får også opplysninger om deg dersom en ansatt har angitt deg som nærmeste pårørende. Dette gjør vi for å kunne ta kontakt med pårørende dersom noe skulle skje med en av våre ansatte.

Vi behandler personopplysninger om deg dersom en jobbsøker hos oss har angitt deg som referanse.

Påmelding til arrangementer

Vi behandler personopplysninger om deg når du melder deg på våre arrangementer gjennom påmeldingskjema. Det er frivilling å oppgi informasjon om deg selv. Mangelfull utfylling av påmeldingsskjemaet vil imidlertid medføre at vi ikke kan fullføre registreringen til arrangementet.

Vi samler inn følgende personopplysninger for påmelding til arrangementer:

 • Navn
 • Stillingstittel
 • Adresse
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Eventuelle allergier/matpreferanser

Personopplysninger som samles inn ved bruk av GK Cloud

Vi behandler personopplysninger fra ansatte hos våre kunder når GKs tjeneste GK Cloud benyttes, enten via appen GK Cloud eller på nettsiden www.gkcloud.no.

GK benytter navn, brukernavn, passord, e-post og telefonnummer for bruk til autentisering i GK Cloud. Bruken av personopplysninger er regulert i egen databehandleravtale mellom GK og kunden.

2. Hvordan vi bruker personopplysningene dine og vårt rettslige grunnlag

Når du henvender deg til oss via e-post eller kontaktskjema på våre nettsider, behandler vi personopplysningene dine for å besvare din forespørsel eller for å levere tjenester du ønsker å motta. Det kan dreie seg om f.eks. navn, fødselsdato, e-postadresse, postadresse, telefonnummer eller annen informasjon du gir oss. Grunnlaget for denne behandlingen er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale om kontakt og/eller leveranse av tjenester.

Dersom du har vært i kontakt med vår HR-avdeling i forbindelse med rekruttering eller en stilling hos oss behandler vi opplysninger om deg fordi det er nødvendig for å oppfylle arbeidskontrakten eller for å gjennomføre tiltak for å kunne inngå en arbeidskontrakt.

Ved å søke på stillinger gjennom vår rekrutteringsleverandør Teamtailor blir du bedt om å gi ditt samtykke til behandling av personopplysningene som du oppgir ved søknaden. Behandling av personopplysningene dine gjøres da med grunnlag i ditt samtykke.

Når du melder deg på et arrangement via påmeldingskjema eller på annen måte, samtykker du til at GK kan behandle dine personopplysninger, som beskrevet i denne personvernerklæringen. GK vil bruke personopplysningene til å gjennomføre registreringen, kommunisere med deg og eventuelt be om din tilbakemelding om arrangementet.

Når ansatte hos våre kunder benytter GK Cloud, behandles personopplysningene deres for å autentisering og innlogging i appen. Grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en inngått avtale om leveranse av vår tjeneste GK Cloud.

3. Hvem får tilgang til mine personopplysninger?

Når du henvender deg til oss, får et begrenset antall av GKs medarbeidere tilgang til dine personopplysninger. Kun de medarbeiderne som trenger å se opplysningene for å svare på henvendelsen, eller for å yte den etterspurte tjenesten, får tilgang til dine opplysninger. Tilsvarende gjelder i ansettelsesprosesser.

Eksterne tjenesteleverandører (databehandlere) kan behandle personopplysninger på vegne av GK når de utfører tjenester på vegne av oss i henhold til avtale. GK vil iverksette tiltak i samsvar med gjeldende lovgivning for å beskytte de personopplysningene som behandles av eksterne tjenesteleverandører.

GK har inngått databehandleravtaler med eksterne tjenesteleverandører slik at personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovgivning også av de eksterne tjenesteleverandørene. Tjenesteleverandørene er underlagt taushetsplikt og kan ikke benytte informasjonen annet enn i utførelsen av tjenesten for oss.

GK sikrer at det europeiske regelverket om overføring av personopplysninger over landegrensene følges dersom slike opplysninger overføres til eksterne tjenesteleverandører som er lokalisert utenfor EU/EØS.

4. Sosiale medier

GK administrerer egne profiler på sosiale medier som Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube og Twitter. Som administrator av våre profiler på sosiale medier vil vi motta aggregert og anonymisert informasjon om besøkende på våre profiler. For nærmere informasjon henviser vi til den respektive tilbyders personvernerklæring.

5. Dine rettigheter

Innsyn og retting

Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til personvern@gk.no.

Du har rett til å be om:

 • Innsyn i opplysninger om deg
 • Innsyn i behandlingen vår av dine personopplysninger
 • Retting av mangelfulle eller uriktige opplysninger
 • Sletting eller supplering av uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg.

Klage over vår behandling av personopplysninger kan sendes til Datatilsynet.

Dataportabilitet

Når vår behandling er basert på avtale eller samtykke kan du kreve å motta opplysninger du har gitt oss i maskinlesbart format. Opplysningene kan overføres til en annen behandlingsansvarlig derom det kan gjøres på en sikker måte.

Sletterutiner

GK sletterutiner innebærer at personopplysninger ikke vil lagres lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen eller så lenge det kreves i henhold til lov og forskrift.

Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg. Vi vil slette opplysningene med mindre opplysningene er nødvendige for å kunne levere en tjeneste du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene.

Når vi bruker dine personopplysninger fordi du har samtykket, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Da vil alle dine personopplysninger slettes.

Personopplysninger gitt i forbindelse med søknader på ledige stillinger via vår rekrutteringsleverandør Teamtailor lagres iht. samtykkeerklæring. Etter utløpt lagringstid slettes opplysningene automatisk.

Søkere til ledige stillinger kan sende en e-mail til slettmeg@gk.no, og be om at alle dine opplysninger blir slettet.

6. Sikring av personopplysninger

GK sikrer at gjeldende regelverk om personvern etterfølges, og at rutiner og retningslinjer revideres ved behov. Alle ansatte i GK har taushetsplikt og opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

7. Bruk av cookies (informasjonskapsler)

Nettstedene som eies og driftes av GK bruker cookies. Cookies er små tekstfiler som nettstedet vårt lagrer på datamaskinen din for blant annet å ivareta brukervennlighet, navigasjon og analytisk kapasitet.

Når du benytter våre nettsteder kan du samtykke til bruk av informasjonskapsler i full eller noen grad, eller velge å avstå fra å bli sporet.

Vi bruker tre ulike typer cookies på www.gk.no, www.gk.se og www.gk.dk:

Nødvendige cookies

Disse informasjonskapslene er helt nødvendige for at sidene på nettstedet skal fungere ordentlig og vi benytter en informasjonskapsel som registrerer at du har samtykket til at vi bruker informasjonskapsler.

Analysecookies

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøye.

IP-adresser og generelle bevegelsesmønster på nett blir aggregert av tredjeparter før vi får tilgang på den. Det vil si at ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Reklame- og markedsføringscookies

Disse informasjonskapslene brukes for å vise deg annonser som kan være aktuelle for deg på andre nettsteder du besøker. De er plassert på nettstedet vårt av tredjeparts annonsenettverk på vegne av oss og med vår tillatelse.

Oppdatert 05.01.2024.

Du kan se full oversikt over våre informasjonskapsler i oversikten nedenfor.