Inngangsparti i et næringsbygg

Energieffektivisering

Energieffektivisering er å utnytte tilgjengelig energi best mulig

Energi er en forutsetning for alt GK leverer, og energieffektivisering har vært en del av hverdagen vår helt siden enøk ble et begrep. Vi er opptatt av å finne lønnsomme, energieffektive tiltak. Enten du skal oppgradere en bygning for fremtiden eller bygge nytt og topp moderne, vil innsatsen ofte betale seg selv gjennom lavere energibruk eller verdiøkning. Effektiv energibruk gir uttelling i miljøsertifiseringer som BREEAM, og dermed høyere verdi.

Energieffektive bygg sparer klima

Godt innemiljø og produktive arbeidsplasser kombinert med effektiv energibruk – sånn vil vi at du skal ha det i byggene dine. Vi gjør det både lønnsomt og fremtidsrettet for deg.

Ditt bygg innvendig

Energirådgivning og -ledelse

Energi står i sentrum i alle GKs fag og vi har lang erfaring med energi og energieffektivisering. Hos oss anses energi verken som et eget fag eller et produkt vi leverer - det er kompetanse som er integrert i alle våre fag.

Møte - Torgeir Spets og Hege Myrdal Engebretsen