GK blir partner i mangfoldsnettverket Diversitas

20. februar 2023
GK blir en del av Diversitas – Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsnæringen. Nettverket har som mål å jevne ut kjønnsbalansen og øke mangfoldet på tvers i næringen og GK er den første tekniske entreprenøren som blir partner i Diversitas.

For å skape en god arbeidsplass skal vi i GK ha en kultur hvor vi verdsetter inkludering og mangfold. For oss handler det om å anerkjenne og respektere hverandres virkelighet og finne styrke i det som gjør oss ulike. Vårt løfte til våre ansatte er “handlinger som teller” og vi skal inspireres av ulikheter. Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen, uansett hvem de er eller hva slags bakgrunn de har.

GK har satt i gang et arbeid for å definere og konkretisere mangfoldsarbeidet. Vi skal finne ut av hvilke tiltak som vil gi effekt og sørge for at våre handlinger teller, også når det gjelder mangfold.

— I Diversitas-nettverket får vi inspirasjon til vårt eget mangfoldsarbeid. Jeg gleder meg til å lære av hva andre bransjekollegaer har gjort og hva som har hatt effekt, sier Caroline Kindle, HR-Leder talent, kultur og mangfold i GK.

Kvinneandelen i bransjen er fortsatt lav

Kvinneandelen av antall sysselsatte i bygg- og anleggsnæringen i Norge er på 10,4 prosent, viser revisjons- og rådgivningsselskapet BDO sin bygg- og anleggsanalyse for 2022. Det er en økning fra 9,2 prosent i 2020. Installatörsföretagen i Sverige estimerer at det er mellom 3,5-6,5 prosent kvinnelige montører og 17-36 prosent kvinnelige tjenestemenn i vår bransje, avhengig av fagområde. Mens kvinnenettverket Boss Ladies i Danmark viser til at det er 0,2 prosent kvinnelige VVS-teknikere.

Se også:

Skal doble antall kvinner
Les mer

— Vi ønsker at hele bransjen skal få flere kvinner, og derfor er samarbeid med Diversitas og deres medlemmer viktig for oss, og for resten av bransjen, sier Caroline.

GK er den første tekniske entreprenøren som blir partner i Diversitas. Styreleder i Diversitas Tom Ivar Myhre ser viktigheten av at større aktører i bransjen tar ansvar og blir en del av fellesskapet.

— Vi setter stor pris på at en ledende teknisk entreprenør som GK velger å bli del av vårt fellesskap. Skal vi lykkes med Diversitas sine mål er vi avhengig av at større aktører fra ulike deler av næringen blir partner. Vi skal få til mangfoldssamarbeid, sier Tom Ivar Myhre som er styreleder i Diversitas og direktør for bærekraft i Backe.

— Ved å vokse får vi større kapasitet til å gjennomføre mangfoldsprosjekter både for partnerne og næringen generelt. I tillegg blir vi en enda sterkere stemme ovenfor næringen og politikere, avslutter han.

Se også:

Inkludering og mangfold
Les mer

Som partner i Diversitas forplikter GK seg til å:

  • arbeide systematisk for en inkluderende kultur på arbeidsplassen, ved å utarbeide en strategi og eller handlingsplan for mangfold i selskapet, og ha mangfold på agendaen i ledersamlinger på alle leder-nivåer
  • bidra med erfaringsutveksling og resultater av eget mangfoldsarbeid i Diversitas-nettverket
  • delta aktivt i prosjekter Diversitas iverksetter
  • fremme gode rollemodeller
  • oppfordre ansatte til å delta på Diversitas sine arrangementer

— Å oppnå en mangfoldig bygg- og anleggsnæring krever samarbeid mellom mange aktører i næringen. Mange av våre medarbeidere treffer andre i næringen i sin arbeidshverdag og det er viktig at de opplever en inkluderende kultur, ikke bare i GK, men på enhver byggeplass eller oppdrag. Av den grunn er det viktig at GK er en pådriver for en mangfoldig næring, sier Caroline.

Jobb i GK

Vil du bli en del av Team GK?

Hos oss får du jobbe med å få bygg til å leve og fungere. Vi jobber ikke alltid på samme oppgave, men vi er alltid ett lag. Her kan du bli bedre kjent med oss og se våre ledige stillinger.

EB_TeamGK-fra rørlige portretter