Bærekraft

Klimautfordringene krever drastisk omstilling av samfunnet i en mer bærekraftig retning - basert på ny teknologi og fornybar energi. Globalt er bygg- og anleggsnæringen ansvarlig for 40 prosent av både klimagassutslipp, materialbruk og energibruk, og å redusere klimabelastningene i det bygde miljø er nødvendig.

Hva betyr bærekraft for GK

Konsernsjef Kim Robert Lisø fortelle om hva bærekraft betyr for GK.

Våre miljømål

  • 50%

    Reduksjon egne CO2-utslipp innen 2030

  • 50%

    Klimanøytral kundeportefølje innen 2035

Slik arbeider GK med bærekraft

Som et stort skandinavisk selskap har GK et ansvar for å bidra. Vi er på mange måter et grønt selskap allerede. Energieffektivisering, inneklima og smarte løsninger i bygg ligger i ryggmargen vår. Men vi kan også gjøre mer. Vi må både selv drive mer bærekraftig, og ikke minst skal vi være en pådriver for at våre leverandører og kunder blir enda mer bærekraftige.

Energieffektive bygg sparer klima

Med klimautfordringene verden står overfor, er det viktigere enn noensinne at vi ikke sløser med energi. Å skape mer energieffektive bygg – enten gjennom nybygg eller ved rehabilitering av eksisterende bygg – er en viktig del av løsningen.

Gneiskvartalet - et klimaforbilde

Vi bruker vår erfaring og kompetanse til å utvikle et næringsbygg med bærekraftig fokus i hele livsløpet. Gneiskvartalet er et bygg som er spesialtilpasset arktisk klima, selv produserer den energien det bruker og skal, som det første i Tromsø og Nord-Norge, sertifiseres både for lavt klimaavtrykk og godt inneklima.