Bærekraft

GKs visjon er å være et klimaforbilde

Klimautfordringene krever drastisk omstilling av samfunnet i en mer bærekraftig retning - basert på ny teknologi og fornybar energi. Globalt er bygg- og anleggsnæringen ansvarlig for 40 prosent av både klimagassutslipp, materialbruk og energibruk, og å redusere klimabelastningene i det bygde miljø er nødvendig.

GKs bærekraftsrapport 2020

I bærekraftsrapporten finner du våre ambisjoner, mål og status på hvordan vi jobber systematisk med miljø og klima, sosialt ansvar og forsvarlig virksomhetsstyring i GK.

Samarbeid for bærekraft

<p>— Jeg vil si at før 2020 var det få sluttkunder som ville betale mer for bærekraft i Danmark, men det siste året har det skjedd et stort skred. Investorer og pensjonskasser er faktisk villige til å betale litt mer for et bygg som er bedre og mer bærekraftig. Er bygget DGNB (bærekraftssertifisering fra German Sustainable Building Council) sertifisert Gold eller Platinum kan de også leie det ut til bedre priser, forteller administrerende direktør Carsten Madsen i Øland i Danmark.</p> <p>Selskapet samarbeider ikke med GK spesifikt på miljø og bærekraft i dag, men håper GK vil være med på trenden og bidra til å løfte blikket fra et ensidig fokus på kostnader til langsiktig bærekraft.</p> <p>— Jeg er spent på å lære mer om hvordan GK vil arbeide med bærekraft fremover. Om noen år er fokus på bærekraft et must for å være i vårt marked, men nå er det fortsatt mange som fokuserer kun på økonomi og det er synd. En grønn transformasjon koster litt innledningsvis. Det kan være bedre material

<p>Wallenstam&nbsp;bruker GK som en partner på nybygg og til service og energiprosjekter i eksisterende bygg. Selskapet&nbsp;er en miljøforkjemper og&nbsp;har&nbsp;som&nbsp;mål å&nbsp;redusere&nbsp;energi- og vannforbruk,&nbsp;kun ta i bruk&nbsp;fornybar energi, minske utslipp via transport, samt å øke bruken av fornybart materiale.&nbsp;</p> <figure class="editor-align-justify"><img alt="Robert Norin, driftssjef for Wallenstam AB i Stockholm" src="image://85fb508c-622b-4c5e-8be8-fed80c0851b5" style="width:100%" /> <figcaption>Robert Norin, driftssjef for Wallenstam AB i Stockholm</figcaption> </figure> <p>–&nbsp;Vi jobber hardt med å minske energiforbruket, både i nyproduksjon og i eksisterende bygg, og vi har et internt mål om at vi skal minske vårt CO2-påvirkning med 15&nbsp;prosent&nbsp;innen 2023. Der er GK en viktig partner, sier Robert&nbsp;Norin, driftssjef for&nbsp;Wallenstam&nbsp;AB i Stockholm.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Wallenstam&nbsp;har&nbsp;utviklet&nbsp;en&nbsp;bærekraftssp

<p>Dahl Sverige AB er Sveriges ledende VVS-grossist. Høsten 2020 inngikk de en avtale med GK om langsiktig leverandørsamarbeid med fokus på å utvikle de to selskapenes prosesser innen kvalitet og miljø. Bygge- anleggsnæringen står for hele 40 prosent av de globale CO<sub>2</sub>-utslippene og 40 prosnet av alt avfall som produseres globalt. Et avtrykk som må reduseres drastisk på kort tid, samtidig som etterspørselen fra kundene øker.</p> <p>— Alle i vår næring har et ansvar for å bruke ressurser smartere og minske avhengigheten av fossil energi. Våre kunder mottar en bestilling fra sluttkunden, og så kommer de til oss og ber om et tilbud. Der har vi et ansvar for å foreslå miljøriktige alternativ og hjelpe dem å ta bedre valg, forteller Niclas Bohlin som er National Key Account Manager i Dahl Sverige.</p> <p>Sammen skal Dahl og GK finne løsninger for å minske klimaavtrykket i felles kundeprosjekter. Samarbeidet er i startgropen, men ambisjonsnivået er lagt høyt fra begge parter.</p>

<p>— De største utfordringene for vår bransje er avfall på byggeplass og det å redusere transport og dermed karbonfotavtrykk, forteller administrerende direktør John Georg Storvik i Lindab AS.</p> <p>Lindab er et internasjonalt konsern som leverer ventilasjon, byggkomponenter og byggsystemer. De har tatt grep både i egen virksomhet og i samarbeidsprosjekter med GK for å forsøke å løse begge disse utfordringene.</p> <p>— Nå har vi et prosjekt på Oslo City der vi tester avfallsfrie byggeplasser. Byggenæringen utgjør 14 prosent av alt avfall generert i Norge, og nybygg står for omtrent 5 prosent av avfallsmengden i Norge, så et avfallsfritt prosjekt vil virkelig monne, sier Storvik.</p> <figure class="editor-align-justify"><img alt="John Georg Storvik, adm.dir. Lindab AS" src="image://be13d60c-c037-4095-8733-1c4f8947d9a2" style="width:100%" /> <figcaption>John Georg Storvik, adm.dir. Lindab AS</figcaption> </figure> <p>Når det gjelder transport er Storvik er spesielt stolt av samarbei

<p>Disse utfordringene jobber de blant annet sammen med GK for å finne løsninger på.</p> <p>– I januar 2020 gjorde vi et samarbeid med GK, som resulterte i det laveste el-forbruket i vår fabrikk i Borås på 18 år. Korona kan selvfølgelig også ha hatt en innvirkning, men det er ingen tvil om at tiltakene vi gjorde sammen med GK virker. Vi oppnådde også betydelig minskede utslipp av oljedamp, forteller Axelsson.</p> <p>Han har jobbet med GK i Sverige i nesten 15 år, og som eiendomssjef bruker han GK til å ta hånd om ventilasjon, varme og kjøling.</p> <p>– Vi har et møte hvert kvartal, der vi sitter 5-10 personer fra Parker og GK som går gjennom vår portefølje. Både for å forbedre inneklimaet, men også for å minske energikostnader. Det er ikke nødvendigvis noe innovativt, men godt, gammeldags forbedringsarbeid, sier eiendomssjefen.</p> <p>Samarbeidet med GK på bærekraft handler først og fremst med å finne måter å spare energi og minske utslipp.</p> <p>– I Parker globalt har vi hatt fo

<p>Carlsberg DK jobber systematisk med styring av energi og inneklima som en del av sin satsing på energieffektivitet og bærekraft.</p> <p>— Vi har hatt en arbeidsgruppe som har jobbet med ventilasjonsanlegget hvor GK har stått for det maskinelle og Carlsberg i tillegg har hatt med en energikonsulent og et styringsfirma. Fire firma som har arbeidet sammen om den beste mulige løsningen, forteller Christensen.</p> <p>En viktig del av samarbeidet handlet om å ta i bruk nye løsninger.</p> <p>— Vi så på energigjenvinning og effektivitet og satte blant annet inn en del ekstra ventiler som GK i Danmark ikke har gjort på den måten tidligere. Og resultatet av samarbeidet er meget sterkt, vi har bygget om 100 ventilasjonsanlegg på halvannet år.</p> <p>GK har hjulpet med renovering på alle Carlsberg DKs ventilasjonsanlegg. Resultatet er blant annet at selskapet har fått ned totalt varmebruk med 17 prosent.</p> <p>— GK har vært med på reisen for mer effektiv ventilasjon hos oss, og min kundek

<p>— Det er en rekke utfordringer å ta tak i for vår næring, og i vår rolle som teknisk handelsbedrift, forteller Dennis Knarvik i Brødrene Dahl.</p> <p>Brødrene Dahl slutter seg til FN sine 17 bærekraftsmål og har plukket ut seks av disse som de ønsker å jobbe spesielt med.</p> <p>— Vi har satt oss ambisiøse mål og har i den sammenheng identifisert seks hovedområder som vi følger tett opp med handlingsplaner og måling for å sikre fremdrift.</p> <p>Viktige hovedområder for Brødrene Dahl er reduksjon av klimagassutslipp, energiforbruk i egne bygg, avfallshåndtering, bruk av emballasje, sporbarhet på produktene, samt rettferdige arbeidsvilkår og respekt for menneskerettigheter. Ett område som skiller seg spesielt ut er muligheten til å hjelpe kunden til å ta bedre miljøvalg på produktsiden ved hjelp av EPD-er (miljødeklarasjoner) og bedre miljødokumentasjon, forteller han.</p> <figure class="captioned editor-align-right editor-width-custom" style="float: right; width: 100%;"><img alt

Våre klima- og miljømål

  • 50 %

    Reduksjon egne CO2-utslipp innen 2030

  • 50 %

    Klimanøytral kundeportefølje innen 2035

Hva betyr bærekraft for GK

Konsernsjef Kim Robert Lisø fortelle om hva bærekraft betyr for GK.

Slik arbeider GK med bærekraft

Som et stort skandinavisk selskap har GK et ansvar for å bidra. Vi er på mange måter et grønt selskap allerede. Energieffektivisering, inneklima og smarte løsninger i bygg ligger i ryggmargen vår. Men vi kan også gjøre mer. Vi må både selv drive mer bærekraftig, og ikke minst skal vi være en pådriver for at våre leverandører og kunder blir enda mer bærekraftige.