Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle

Byggenæringen er en del av løsningen

GKs visjon er å være et klimaforbilde

Klimautfordringene krever drastisk omstilling av samfunnet i en mer bærekraftig retning - basert på ny teknologi og fornybar energi. Globalt er bygg- og anleggsnæringen ansvarlig for 40 prosent av både klimagassutslipp, materialbruk og energibruk, og å redusere klimabelastningene i det bygde miljø er nødvendig.

Energieffektive bygg sparer klima

Energieffektivisering er å utnytte tilgjengelig energi best mulig og er et av de viktigste og raskeste tiltakene vi kan iverksette for å begrense virkningene av klimaendringene.

Inngangsparti i et næringsbygg

Samarbeid for bærekraft

Vi kan ikke bare se på de store, eller bare de små tingene når vi snakker om bærekraft, det er helheten som teller, sier Dennis Knarvik som er bærekraftsansvarlig i Brødrene Dahl. Han jobber med alt fra de strategiske valgene til de små atferdsendringene i hverdagen, som for eksempel sykkelskur for ansatte som vil sykle til jobben.

— I Carlsberg har vi en plan som vi kaller «Together towards zero». Vi skal blant annet halvere vannforbruket vårt og har en nullvisjon for CO2 innen 2030, sier forsynings- og energisjef Lars Christensen i Carlsberg DK.

– De største utfordringene i vår fabrikk er elektrisitetsforbruket og utslipp av oljedamp (oljedimma) til luft, sier eiendomssjef Mats Axelsson i Parker.

Lindab har vært leverandør til GK siden 80-tallet, og de to selskapene samarbeider tett på store byggeprosjekter. Det siste året har bærekraft blitt en rød tråd for samarbeidet mellom Lindab og GK.

Dahl Sverige jobber langsiktig med bærekraft og ser etter nye løsninger både i egen virksomhet, leverandørkjeden og i samarbeid med kunder. Målet er å på ulike måter muliggjøre bærekraftige løsninger som leder til mindre klima- og miljøpåvirkning fra bygg- og anleggsnæringen.

De siste fire årene har GK jobbet sammen med Wallenstam AB – et svensk eiendomsselskap med base i Gøteborg.

Det danske ventilasjonsselskapet Øland har begynt en transformasjon for å bli mer bærekraftige. De håper GK vil være med på å samarbeide mer om miljø og bærekraft i fremtiden.

Bærekraft og ESG i GK

Som et stort skandinavisk selskap har GK et ansvar for å bidra. Vi er på mange måter et grønt selskap allerede. Energieffektivisering, inneklima og smarte løsninger i bygg ligger i ryggmargen vår. Men vi kan også gjøre mer. Vi må både selv drive mer bærekraftig, og ikke minst skal vi være en pådriver for at våre leverandører og kunder blir enda mer bærekraftige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle