Bærekraft

Klimautfordringene krever drastisk omstilling av samfunnet i en mer bærekraftig retning - basert på ny teknologi og fornybar energi. Globalt er bygg- og anleggsnæringen ansvarlig for 40 prosent av både klimagassutslipp, materialbruk og energibruk, og å redusere klimabelastningene i det bygde miljø er nødvendig.

GKs bærekraftsrapport 2020

I bærekraftsrapporten finner du våre ambisjoner, mål og status på hvordan vi jobber systematisk med miljø og klima, sosialt ansvar og forsvarlig virksomhetsstyring i GK.

Samarbeid for bærekraft

GK vil være en pådriver for det grønne skiftet sammen med våre kunder og leverandører. Her forteller noen av de hvordan de samarbeider med oss om de små og store løsningene som må til for å skape bærekraft i bygg- og eiendomsnæringen.

Våre klima- og miljømål

  • 50 %

    Reduksjon egne CO2-utslipp innen 2030

  • 50 %

    Klimanøytral kundeportefølje innen 2035

Hva betyr bærekraft for GK

Konsernsjef Kim Robert Lisø fortelle om hva bærekraft betyr for GK.

Slik arbeider GK med bærekraft

Som et stort skandinavisk selskap har GK et ansvar for å bidra. Vi er på mange måter et grønt selskap allerede. Energieffektivisering, inneklima og smarte løsninger i bygg ligger i ryggmargen vår. Men vi kan også gjøre mer. Vi må både selv drive mer bærekraftig, og ikke minst skal vi være en pådriver for at våre leverandører og kunder blir enda mer bærekraftige.