Byggenæringen er en del av løsningen

GKs visjon er å være et klimaforbilde

Klimautfordringene krever drastisk omstilling av samfunnet i en mer bærekraftig retning - basert på ny teknologi og fornybar energi. Globalt er bygg- og anleggsnæringen ansvarlig for 40 prosent av både klimagassutslipp, materialbruk og energibruk, og å redusere klimabelastningene i det bygde miljø er nødvendig.

Bærekraft og ESG i GK

Som et stort skandinavisk selskap har GK et ansvar for å bidra. Vi er på mange måter et grønt selskap allerede. Energieffektivisering, inneklima og smarte løsninger i bygg ligger i ryggmargen vår. Men vi kan også gjøre mer. Vi må både selv drive mer bærekraftig, og ikke minst skal vi være en pådriver for at våre leverandører og kunder blir enda mer bærekraftige.

Samarbeid for bærekraft

Det danske ventilasjonsselskapet Øland har begynt en transformasjon for å bli mer bærekraftige. De håper GK vil være med på å samarbeide mer om miljø og bærekraft i fremtiden.

De siste fire årene har GK jobbet sammen med Wallenstam AB – et svensk eiendomsselskap med base i Gøteborg.

Dahl Sverige jobber langsiktig med bærekraft og ser etter nye løsninger både i egen virksomhet, leverandørkjeden og i samarbeid med kunder. Målet er å på ulike måter muliggjøre bærekraftige løsninger som leder til mindre klima- og miljøpåvirkning fra bygg- og anleggsnæringen.

Lindab har vært leverandør til GK siden 80-tallet, og de to selskapene samarbeider tett på store byggeprosjekter. Det siste året har bærekraft blitt en rød tråd for samarbeidet mellom Lindab og GK.

– De største utfordringene i vår fabrikk er elektrisitetsforbruket og utslipp av oljedamp (oljedimma) til luft, sier eiendomssjef Mats Axelsson i Parker.

— I Carlsberg har vi en plan som vi kaller «Together towards zero». Vi skal blant annet halvere vannforbruket vårt og har en nullvisjon for CO2 innen 2030, sier forsynings- og energisjef Lars Christensen i Carlsberg DK.

Vi kan ikke bare se på de store, eller bare de små tingene når vi snakker om bærekraft, det er helheten som teller, sier Dennis Knarvik som er bærekraftsansvarlig i Brødrene Dahl. Han jobber med alt fra de strategiske valgene til de små atferdsendringene i hverdagen, som for eksempel sykkelskur for ansatte som vil sykle til jobben.

Våre klima- og miljømål

  • 50 %

    Reduksjon egne CO2-utslipp innen 2030

  • 50 %

    Klimanøytral kundeportefølje innen 2035

Hva betyr bærekraft for GK

Konsernsjef Kim Robert Lisø forteller om hva bærekraft betyr for GK.

Les også:

12. april 2022

Skal vi redde Norge ut av klimakrisen må det gjøres mer, og omstilling må skje i et langt raskere tempo. Skift har samlet seg om tre tydelige satsningsområder for å bremse den globale oppvarmingen, og GK er en av aktørene som støtter oppfordringen til politikerne.

9. november 2021

— Bærekraft i dag er konkurransekraft, og helt avgjørende for å vinne kampen om talenter fremover. Sammenliknet med tidligere generasjoner er dagens unge mer opptatt av en større mening og bærekraft i arbeidet, ikke bare økonomisk avkastning.

25. oktober 2021

GK har satt seg mål om 75 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra bilbruk i Norge innen 2025. For å nå målet skal over 80 prosent av personbiler og over 70 prosent av vare- og servicebiler være elbiler. Karl W. Rødsås har ansvar for å lede an i elbilsatsingen og få skiftet til grønnere biler til å skje.

6. september 2021

Oppføring og ikke minst drift av bygg har et betydelig klimaavtrykk og GK mener en økt CO2-avgift er et riktig og effektivt virkemiddel som vil bidra til at det miljøriktige blir lønnsomt.

29. juni 2021

Nøkkelordene for GKs strategi er lønnsomhet, digitalisering og bærekraft. I dag leverer konsernet sin bærekraftsrapport for 2020. GKs ambisjon er å halvere egne utslipp innen 2030 og at halvparten av kundeporteføljen skal være klimanøytral innen 2035.