Kvinne og godt inneklima

Godt inneklima øker trivsel og produktivitet

Hva innebærer egentlig godt inneklima?

Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss i alle typer bygg. Kjennetegnet på et godt inneklima er god luftkvalitet og ventilasjon, gode akustiske egenskaper med lavt støynivå og god belysning. Inneklima har stor betydning for læringsevne, helse og trivsel i befolkningen. Et godt inneklima er spesielt viktig for alle som sliter med astma, allergi eller overfølsomhet.

Inneklima i arbeidslivet

Undersøkelsen «Inneklima i arbeidslivet 2023» er klar – se alle funnene her.

Fire av ti ansatte i skolebygg plages av dårlig inneklima

Artikler om inneklima

24. mars 2022

Oslobygg KF og NILU – Norsk institutt for luftforskning har gått sammen med en rekke andre partnere i prosjektet DIGG-MIN-SKOLE. Der skal forskere og ingeniører jobbe sammen med elever, lærere, vaktmestere og andre skoleansatte for å få til et bedre inneklima, med utgangspunkt i de verktøyene som allerede finnes på skolen.

8. mars 2022

Forskning slår fast at hvilken innetemperatur som gjør oss produktive er individuelt – og forskjellig for kvinner og menn. Muligheten til å påvirke er det som virkelig gjør oss fornøyde.​

23. februar 2022

GK skal sørge for godt inneklima for pasienter og medarbeidere i resterende halvdel av bygg B ved det nye universitetssjukehuset. Kontrakten har en verdi på ca. 60 millioner kroner inkludert mva.

Riktig ventilasjon betyr godt inneklima

Riktig temperatur, frisk luft og god sirkulasjon som fjerner varmeoverskudd, luftforurensing og fuktighet skaper ikke bare et mer behagelig arbeidsmiljø; det skaper et optimalt produksjonsmiljø.

Skoleklasse

Energieffektive bygg sparer klima

Godt innemiljø og produktive arbeidsplasser kombinert med effektiv energibruk – sånn vil vi at du skal ha det i byggene dine. Vi gjør det både lønnsomt og fremtidsrettet for deg.

Ditt bygg innvendig

Lær mer om hva vi driver med

GK vil være en pådriver som tar ansvar, går foran og inspirerer. Vi er en pådriver for en mer bærekraftig byggenæring, en pådriver for energieffektive bygg som både er lønnsomme og fremtidsrettet og en pådriver for godt inneklima som gir økt trivsel og økt produktivitet. Vi ser muligheter fremfor begrensninger – og er en pådriver for sunne, smarte og verdifulle bygg.

Et fellesareal med mange mennesker som går forbi  - sammen eller alene. Grønne planter og godt inneklima.