– Hadde ikke fått samme muligheter andre steder

17. juni 2022
Even Augensen startet yrkeskarrieren som elektriker, og jobber i dag som forretningsutvikler i GK. Ifølge ham kommer erfaringer fra felten godt med i arbeidshverdagen.

– Jeg opplever at min bakgrunn som elektriker er veldig verdifull for jobben jeg gjør i dag. Jeg vet hvor stort fagfeltet er, og jeg antar at spennet innen de andre fagområdene til GK ikke er noe mindre. I tillegg har jeg erfart at det kan være store forskjeller mellom teori, og hvordan man håndterer utfordringer ute i felt i praksis. Jeg har derfor stor respekt for kompleksiteten og utfordringene som er der ute, sier Even. 

34-åringen fra Langhus har vært i GK siden 2019, og jobber i dag med å finne nye forretninger basert på teknologi GK allerede har, eller ikke har. Han leter med andre ord etter bedre løsninger for å gjøre bygg enda smartere og mer energieffektive, innenfor alle de tre divisjonene i GK: Service, entreprise og byggteknologi og utvikling. 

– Det kan innebære alt fra å videreutvikle tjenester som GK Cloud, til å inngå samarbeidsavtaler med partnere som har teknologi som kan forbedre tjenestene våre. Partnerskapsavtalen vi nylig har inngått med Clockworks er et slik eksempel, forklarer han. 

Se også:

Et grønt, rent og friskt fellesareal med godt inneklima
Byggautomasjon
Les mer

Kunnskapssøkende 

Augensen tok en ingeniørutdannelse på Fagskolen Oslo etter å ha jobbet noen år som elektriker.

– Etter utdannelsen fikk jeg jobb i Schneider Electric, der jobbet jeg mye med byggautomasjon, og har fått erfaring innen markedsutvikling, analyse og etter hvert også ledelse. Etter det begynte jeg i Siemens, der jeg lærte mye om salg, sier Even, og legger til: 

– Den faglige bakgrunnen som elektroingeniør, sammen med bred arbeidserfaring fra andre store selskaper drar jeg nytte av på daglig basis.  

Ifølge Even finnes utrolig mange muligheter i arbeidslivet dersom du selv ønsker utvikling og nye utfordringer

– I tillegg tror jeg det er det viktig å være ydmyk og kunnskapssøkende. 

Sterkt fagmiljø i GK

Even fikk jobb i GK etter å ha sendt en åpen søknad. Han er glad for at han tok kontakt, og tror ikke det er så mange andre steder han hadde fått mulighet til å jobbe med innovasjon og utvikling på samme måte. 

– Det som skiller GK fra de andre selskapene jeg har jobbet i, er at vi har et sterkt fagmiljø, særlig innen byggautomasjon og ventilasjon. Det at vi er et norsk familieeid selskap gjør at vi sitter tett på forskning og utvikling.

Ifølge han er det kort vei til beslutningene og lett å få innflytelse. 

– Vi kunne nok vært enda flinkere til å dele kunnskapen med hverandre internt i selskapet, men det skjer mye bra i GK om dagen som vil bedre samarbeidet på tvers av de ulike avdelingene på sikt. 

En annen fordel med GK, er ifølge forretningsutvikleren at man får jobbe med den smarteste teknologien i bransjen. 

– GK er teknologisk uavhengig, noe som innebærer at vi ikke har knyttet oss opp til én løsning eller én leverandør, men vi hele tiden kan knytte oss til den beste teknologien innenfor de ulike tjenestene. Jeg opplever at vi er langt fremme på teknologiutvikling også internasjonalt.

Opptatt av bærekraft

Even føler seg på ingen måte ferdig utlært, og kunne gjerne tenke seg å studere mer etter hvert. 

– Jeg synes bærekraft er veldig spennende - og ikke minst viktig. Jeg kunne gjerne tenke meg å studere noe mer innenfor det. Det er også kompetanse som kommer godt med i GK, som nettopp jobber med energieffektive løsninger i bygg. Jeg trivdes også godt i rollen som avdelingsleder i Schneider Electric, og kunne gjerne tenke meg å ha mer lederansvar på sikt.

Se også:

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle
Byggenæringen er en del av løsningen
Les mer

Ifølge ham er GK flinke til å tilrettelegge for at du skal kunne gå den veien du ønsker. 

– Det fordrer også at du er tydelig ovenfor arbeidsgiver om hvilke mål du har satt deg, viser engasjement og møter utfordringer som kommer. 

Han oppfordrer alle som er nysgjerrig på en karriere i selskapet til å ta kontakt. 

– I GK trenger vi alt fra fagarbeidere til mennesker med IT-, prosjektledelse- eller økonomibakgrunn. Hvis du vil jobbe i et stort selskap med mange utviklingsmuligheter, og som tar bærekraft på alvor er min klare oppfordring å søke, avslutter Even.

Se hvilke muligheter som finnes i GK

Her kan de se våre utlyste stillinger, eller sende oss en åpen søknad.

Siri Eide, Serviceleder i Trondheim