Vil du være et klimaforbilde?

Nøkkeltall i GK

  • 3000

    Ansatte

  • 221

    Lærlinger

  • 100

    Kontor

Dette sier de ansatte om GK

En lederstilling var ikke noe jeg i utgangspunktet så for meg da jeg startet i GK. I etterkant ser jeg at noen hadde blikket oppe, og så muligheten for meg. Min opplevelse er at man får tidlig ansvar og tillit dersom man ønsker det, og nå er det min oppgave å ha det overblikket.

Hieu Nguyen, Avdelingsleder, Entreprise

Hieu Nguyen

Avdelingsleder

GK har fokus på miljø fra start til slutt under en installasjon. Helt fra kjøreplanen som sikrer at vi ikke bruker bilen mer enn nødvendig, til at vi skal kvitte oss med avfallet på en miljøvennlig måte.

Ina Maria Kvam

Elektriker

Våre kunder etterspør bærekraftige, smarte og energieffektive tekniske løsninger og installasjoner. Vi lykkes fordi vi har de beste fagarbeiderne og ingeniørene, og fordi vi evner å utnytte tverrfaglig kompetanse fra alle våre fagområder.

Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen

Kim Robert Lisø

Konsernsjef

Møt våre ansatte

Vi har mange ulike arbeidsoppgaver og stillinger. Her kan du høre fra flere som jobber i GK om deres stilling, hverdag og hva de liker best ved jobben sin.

Et klimaforbilde

Bygg- og anleggsnæringen står globalt for 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene, og det kan ikke fortsette. I GK er vi opptatt av at vi må begynne med oss selv ved å gå foran som et godt eksempel. Det er en forpliktelse som har konsekvenser for våre handlinger og for produktene og tjenestene vi leverer.