Porsche med energigrep i kompleks bygningsmasse

3. juli 2024
Porsche Center Oslo er landets største lokasjon for luksusbilmerket, med både showroom, verksted, klargjøringslokaler, kontoret og utleid næringsdel. Nå tas det grep for å gjøre den komplekse bygningsmassen mer energieffektiv.

På Oslos østkant tar Porsche Center Oslo grep om både energiforbruk, strømregning og klimafotavtrykk, når de nå har skaffet seg servicetjenesten smart digital driftsstøtte. Tjenesten er levert av GK, som er langvarig samarbeidspartner til Porsche Center Oslo.

Lasse Eriksen, leder for forretningsutvikling, forteller om behovet for mer effektiv drift og innsikt som har vokst i takt med servicesenteret.  

Lasse Eriksen, leder for forretningsutvikling i Porsche. Foto: Porsche Center Oslo.
Lasse Eriksen, leder for forretningsutvikling i Porsche. Foto: Porsche Center Oslo.

– De viktigste målene våre har vært å oppnå bedre energitall, redusere driftskostnader, 24/7-overvåkning, og ikke minst, godt opplevd inneklima for menneskene i bygget. Vi har hatt noen utfordringer med temperaturavvik der det har vært for varmt om sommeren og for kaldt om vinteren, sier Eriksen, som har driftsansvaret for bygget.

Se også:

Smart digital driftsstøtte
Les mer

Effektiviserer kompleks drift

Det 8000 kvadratmeter store bygget eies av Fram Eiendom, men driftes av Porsche Center Oslo. Bygget huser salgsutstilling for både ny- og bruktbil, samt to verksteder og et nytt og interaktivt kundemottak. Her finner du også vaskehall, inspeksjonshall og 15 arbeidsplasser for teknikere. Porsche Center Oslo leier også ut deler av lokalet.

Mange ulike arbeidsoppgaver og operasjoner som skal løses – og rundt 120 mennesker i bygget – gjør at det er en relativt kompleks bygning å drifte.

Even Augensen, som jobber som forretningsutvikler i GK, har sammen med kollegaene sine jobbet i flere år med bygget og med Porsche Center Oslo. Han identifiserte tidlig at bygningsmassen, som er av varierende alder uten et helhetlig system for det tekniske anlegget, var en god kandidat for GKs tjeneste smart digital driftsstøtte.

– Det er en tjeneste som samler data automatisk fra tusenvis av kontrollpunkter på de tekniske anleggene og systemene i bygget. Det gir detaljert sanntidsdata som overvåker tilstand, innstillinger og prestasjon kontinuerlig, og som til sammen gir et unikt beslutningsgrunnlag for driften av bygget, forklarer Augensen.

Eriksen innrømmer en viss skepsis i begynnelsen.

– I utgangspunktet tenkte jeg at dette ikke var noe for oss, men etter en prat med GK ble jeg nysgjerrig. Gevinster som kostnadsbesparelser, redusert energiforbruk og forebyggende vedlikehold som ville spare oss for store og dyre reparasjoner overbeviste meg, sier Eriksen.

Måler langsiktig prestasjon med hyppig sanntidsdata

Dette er ikke første gang GK bistår Porsche Center med bærekraftige og sømløse løsninger. Under et stort rehabiliteringsprosjekt i 2019 inngikk de to partene en tverrfaglig avtale om prosjektering, levering av løsninger og vedvarende drift. Da leverte de blant annet behovsstyrt ventilasjon med Lindinvent- og SD-anlegg, samt en rekke tjenester og løsninger innen ulike elektrofag.

Så vokste behovet for en oppgradering som ville gi enda mer effektiv drift og overvåkning, i tillegg til å få bedre utnyttelse av dagens tekniske anlegg. Med GK bak spakene ved SD-anlegget var det en relativt enkel sak å installere sensorer på anleggene, uten fysiske inngrep eller forstyrrelser i driften på bygget.

– Etter oppsett og igangsetting av smart digital driftsstøtte kunne vi opplyse om flere avvik som kunne og burde løses for økt effekt, lavere strømregning og mindre klimafotavtrykk. Allerede da kunne kunden merke fordelen av å identifisere funksjonsfeil som kan forebygges før feilen skaper merkbare negative konsekvenser i arbeidsflyten eller for menneskene, forklarer Augensen, og legger til:

– Dersom for eksempel ventilasjonssystemet presterer dårlig på grunn av pendling i komponenter, kan vi avdekke det før noe ryker eller stopper og fikse det i forkant før de ansatte opplever at inneklimaet blir dårligere.

Se også:

Jakob Sørgjerd, driftssjef i Olav Thon Gruppen og kjøpesenteret Tillertorget.
Går fra 900 manuelle kontrollpunkter i året til 4000 automatiske – hver dag
Les mer

Forebyggende vedlikehold gir forutsigbarhet

Digital sensorovervåkning og daglige sanntidsdata satt i system i et avansert analyseverktøy tilrettelegger  for forebyggende og behovsbasert vedlikehold. Det gir langt høyere forutsigbarhet for både drift og budsjett.

Porsche Center Oslo sine tekniske systemer er nå utstyrt med 4000 kontrollpunkter som kjører i analyseverktøyet. I motsetning til den tradisjonelle metoden med manuell gjennomgang kun få ganger gjennom året, samler disse sjekkpunktene verdifull data helt automatisk – hver dag.

– Analyseverktøyet som GKs fagspesialister benytter i smart digital driftsstøtte kan identifisere komponenter som må kontrolleres, optimaliseres, utbedres eller byttes ut før de ryker. Det gir muligheten til å tilkalle riktig fagperson til rett sted, og forhindre dyre reparasjoner. Vi kaller det for behovsbasert i stedet for havaribasert vedlikehold, sier Augensen.

Analyseverktøyet leverer innsikt som driftseier kan basere gode og langsiktige lønnsomme beslutninger på. Enten det er forslag til hvordan avvik i systemer kan optimaliseres, eller tiltak som vil redusere energiforbruket og kostnadene.

Lynrask bistand

Augensen og teamet opplever Porsche Center Oslo med Lasse Eriksen i spissen som en uredd og god partner.

– Porsche tar gjerne i bruk ny teknologi. Vi har tett dialog og et godt samarbeid hele veien. Og så er det veldig praktisk og hyggelig at GK holder til nesten vegg-i-vegg med oss, sier han.

De har etablert et intervall på annen hver måned for å møtes, se nærmere på avvikene som er avdekket i systemet eller av GKs fagspesialister. Deretter diskuterer de hvilke anbefalinger og oppgraderinger som gir best mulig effekt på klimaet og lommeboka.

Terskelen for å be om hjelp er lav, og bistanden fra GK pålitelig, ifølge Eriksen:

– Det er naturligvis gøy og gir veldig mening å se hva vi faktisk sparer i kroner og øre ved å gjøre konkrete oppgraderinger, for eksempel om det er en ventil som står åpen ved en feil eller en panelovn som står på full guffe gjennom sommeren. Det er også et veldig nyttig verktøy for oss når det kommer til dokumentasjon for oss som Miljøfyrtårn-sertifiseringen og -rapporteringen.

– Så er det jo kjekt å ha de rett over veien. Nå er det sånn at hvis jeg ringer og sier «nå er det for varmt her», hører jeg plutselig at det går i døra nesten før jeg rekker å legge på telefonen, avslutter Eriksen.