Skal gjøre Maxbo-varehusene til energivinnere

29. mars 2023
– Jeg er positivt overrasket over effekten av tiltakene så langt, sier energileder Harald Løvenskiold.

Sentralt i Oslo og like ved et av Norges mest trafikkerte veikryss, Sinsen-krysset, ligger et byggevarehus som har vært gjennom store endringer de seneste årene. Løvenskiold Eiendom eier bygget og leier det ut til en av Norges største byggevarekjeder, Maxbo. Maxbo har over 60 byggevarehus i Norge, i tillegg til en stor lager- og logistikkvirksomhet.  

– Løvenskiold Eiendom står for den tekniske forvaltningen av de fleste byggevarehusene til Maxbo. Vi tar grep om energiforbruket på byggene våre, og da posisjonerer vi Maxbo Sinsen som pilotprosjektet.

Det sier Harald Løvenskiold, energileder i Løvenskiold Eiendom. Han forteller at det er to grunner til at akkurat Sinsen-varehuset velges ut som først i rekken av bygg de skal energieffektivisere og investere i.

Se også:

Energioptimalisering i bygg
Les mer

– For det første var Maxbo Sinsen som de fleste norske næringsbygg. Oppvarming, kjøling og ventilasjon var bygget etter gamle tekniske standarder. Energiforbruket var høyt og vi mistenkte at vi brukte unødvendig mye  strøm. I tillegg ønsket vi å se på muligheten for å forbedre inneklimaet i varehuset, forklarer Løvenskiold.

Varehussjef på Maxbo Sinsen, Jørgen Rønbeck, utdyper:

– Det var spesielt i sommerhalvåret det var behov for å gjøre noe med innetemperaturen. På de aller varmeste sommerdagene kunne det være like varmt ute som inne i butikken.

Det var et teknisk anlegg som rett og slett var gått ut på dato, så her var det rom for å spille inn gode løsninger for et fremtidsrettet varehus.

En kjølemaskin for fremtiden

Løvenskiold har i lang tid brukt GK som servicepartner på varme og ventilasjon for varehusene sine. Det var derfor kort vei til å finne ekspertisen som kunne råde firmaet til hva de skulle gjøre med det aldrende anlegget på Sinsen.

– Det var et teknisk anlegg som rett og slett var gått ut på dato, så her var det rom for å spille inn gode løsninger for et fremtidsrettet varehus, forklarer prosjektleder i GK, Jan Andreassen.

Han roser Løvenskiolds klimaambisjoner.

– Det har vært veldig motiverende å jobbe med Løvenskiold Eiendom. De er lydhøre for løsninger, samtidig som de vet hva de prater om og i hvilken retning de vil. Når vi samarbeider på den måten vet jeg at vi sammen ender opp med en kvalitetsløsning, forteller han.

Se også:

Kulde og varmepumpe
Les mer

Løsningene som GK har levert til Maxbo Sinsen er derfor svært fremtidsrettede. På taket av varehuset er det installert en kjølemaskin som benytter propan til kjøling og oppvarming ved hjelp av varmepumpeteknologi. Inne i butikken ble det montert fancoiler for å få en mest mulig energieffektiv spredning av varmen eller kjølingen. I tillegg gjenbrukes varmen:

– Med den gamle løsningen ble det brukt takvarme og panelovner til å varme opp bygget. Det er nå historie. Med varmepumpeteknologien er vi i stedet i stand til å gjenbruke opp mot 85 prosent av varmen. Da begynner vi virkelig å snakke om energieffektivisering, og ikke minst et lønnsomt regnestykke, forklarer Andreassen.

Som på de fleste byggevarehus er det også en stor og uisolert lagerhall for trelast på Maxbo Sinsen. Her var det tidligere store, elektriske vifteovner som sørget for oppvarmingen. Men med nye vifteovner drevet på varmtvann fra varmepumpen, har denne delen av bygget kuttet så mye som to tredjedeler av strømforbruket.

Overraskende stor effekt

Varehussjef Rønbeck er selv storfornøyd med det oppgraderte anlegget, og forteller at luftkvaliteten har blitt langt bedre. Innetemperaturene, spesielt i sommerhalvåret, er også en helt annen opplevelse for de ansatte.

– Det er de ansatte og kundenes inneklima og tanken om å få ned klimaavtrykket som ligger i bunnen, men jeg kan ikke legge skjul på at jeg også er positivt overrasket over effekten av energitiltakene på Maxbo Sinsen. Sammenlignet med januar i 2021 har vi hatt en temperaturjustert reduksjon på 28 prosent av strømforbruket for samme periode, kommenterer Harald Løvenskiold.

Han legger til at det er mer enn bare varme og ventilasjon som er oppgradert, og nevner blant annet nye leddporter som slipper ut mindre varme, bytte fra halogen- til LED-belysning og ny varmluftsgardin i hovedinngangen til varehuset.

– Det hører også med til historien at vi kunne valgt rimeligere løsninger og likevel fått et bedre inneklima på Maxbo Sinsen. Likevel valgte vi å gå for GKs mest fremtidsrettede kjølemaskin. Det var den mest energieffektive, og det er en løsning som kommer til å vare i mange år. Når det er sagt så er anlegget så lønnsomt at vi med dagens strømpriser korter ned flere år på nedbetalingstiden, sier energilederen.

Optimaliserer driften

Anlegget er også såpass fremtidsrettet at Maxbo kvalifiserer til Enova-støtte for energitiltakene. For å oppnå det, holder det imidlertid ikke bare å installere varmepumper og LED-belysning. Enova stiller også flere krav til behovsstyring, dokumentasjon, energiledelse og sentral driftsstyring.

– Alt dette kan Løvenskiold Eiendom vise til for Maxbo Sinsen. Vi har installert totalt 12 energimålere på komponenter som ventilasjon, vifter og kjølemaskinen, og kan dermed til enhver tid overvåke systemet via det skybaserte SD-anlegget GK Cloud, forteller Andreassen.

Se også:

GK Cloud er en av landets ledende løsninger for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på en unik, skybasert teknologiplattform.
GK Cloud
Les mer

– Vi gikk altså fra null energidata på bygget til full oversikt over det tekniske anlegget. Jeg er stadig inne i systemet for å optimalisere driften, og har blant annet fått i gang behovs- og døgnstyring av anlegget. Det er klart at det er lønnsomt, legger Løvenskiold til.

Neste steg er solceller på taket for egenproduksjon av fornybar energi. Slik lyder også planen for de neste Maxbo-varehusene til Løvenskiold Eiendom: Først kutte energisløsingen, deretter begynne å tenke selvforsyning av fornybar energi. Akkurat som på pilotprosjektet på Sinsen.