Central Atrium

Leveranse fra GK GK har installert Lindinvents aktive tilluftsventiler i Central Atriums sjette etasje. Lindinvent sørger for behovsstyrt ventilasjon og for oppvarming via tilluft i kombinasjon med eksisterende radiatorer som får varme fra varmepumpe. GK har også installert toppsystemet GK Cloud. 
Byggherre Acea Properties
Byggtype Kontorbygg
Prosjektstørrelse 600 m2
Sted Bodø
Sertifisering BREEAM-NOR Pass
Behovsstyrt ventilasjon med Lindinvent har halvert energibruk og forbedret inneklima i toppetasjen på kontorbygget i Bodø sentrum. – Rasjonell bærekraft, sier byggeier om rehabiliteringen.

Central Atrium i Bodø sentrum er ikke mer enn ti år gammelt, men hadde likevel problemer med å få ventilasjonen til å fungere. 

– Det var ikke nok luft på kontorene, og samtidig mye støy på grunn av små ventilasjonskanaler som trolig var litt underdimensjonert, forteller prosjektutvikler Svein Solvang, i GK i Bodø. 

I tillegg sløste anlegget energi ved å gå for fullt selv om det ikke var folk på kontorene. Derfor fikk GK i oppdrag å forbedre ventilasjonsanlegget i sjette etasje. Løsningen ble å installere aktive tilluftsventiler fra Lindinvent på alle kontorer og møterom. 

– Med Lindinvent kan vi levere luft der den trengs til riktig tid. Takket være bra regulering får vi ned luftmengdene slik at ventilasjonsaggregatet kan gå lavere. Da blir vi kvitt støyproblemene uten å måtte gjøre noe med ventilasjonskanalene, poengterer Solvang. 

Se også:

Behovsstyrt ventilasjon sparer energi
Les mer

GKs leveranse

GK har installert Lindinvents aktive tilluftsventiler i Central Atriums sjette etasje. Lindinvent sørger for behovsstyrt ventilasjon og for oppvarming via tilluft i kombinasjon med eksisterende radiatorer som får varme fra varmepumpe. GK har også installert toppsystemet GK Cloud. 

Mer om ventilasjon

GK har installert behovsstyrt ventilasjon med aktive tilluftsventiler på i overkant av 30 soner, kontorer og møterom.

  • Ventilasjonsanlegget leverer behovsstyrt luftmengde og behovsstyrt tilluftstemperatur.
  • Anlegget har også lysstyring og varmestyring.
  • Behovsstyrt solavskjerming utnytter solvarmen når kontorene ikke er i bruk samt stenger ute når man kjøler eller er til stede.
  • Ventilasjonskanaler er etterisolert for å få kjøling via ventilasjon på riktig plass. 
  • SFP-faktor i anlegget er redusert fra 2,7 til 1,3.
  • Halverte luftmengder gir forbedret inneklima.

Resultater

– Dette fungerer ekstremt bra! Vi er superfornøyde, og GK har gjort en fantastisk jobb, fastslår daglig leder Lars Myhre hos Acea Properties som eier bygget. 

Han opplyser at energibruken i etasjen er redusert med snaut 55 prosent. Også støyproblemene er kraftig redusert, og komforten er bra. 

– Vi har ingen klager; de som sitter i etasjene er veldig fornøyde, forteller Myhre.  

Selve oppgraderingen var ikke veldig omfattende. En del ventilasjonskanaler er etterisolert, men det var ikke nødvendig å gjøre store endringer på bygget. 

– Å få til mye ved å beholde det meste du har fra før er rasjonell bærekraft, mener Myhre. 

Han sier planen er å gjøre det samme i flere etasjer i Central Atrium på sikt. 

– Oppgraderingen var ikke så dyr, og vi får ekstremt mye igjen for det, understreker han. 

Med Lindinvent og GK Cloud blir det også enklere å drifte byggene. 

– Vi kan løse komfortbehov ved å styre oppvarmingen fra pc i stedet for å måtte sende ut en vaktmester. Og det er veldig greit å kunne sende over dokumentasjon på temperatur i byggene. Det kan være en fin realitetsorientering for leietakere. Vi ønsker å få opp et sånt system på alle våre bygg, sier Myhre. 

Acea Properties har allerede tatt i bruk Lindinvent og GK Cloud i andre rehabiliteringsprosjekter. Myhre mener det er en fordel å samarbeide direkte med entreprenører, spesielt i tidlig fase av rehabilitering. 

– Du vet ikke hva som gjemmer seg bak veggene, hvordan du skal løse føringsveier eller lav takhøyde. Derfor har jeg mye mer tro på å bruke entreprenører. Den hjelpen vi får fra GK er helt unik, understreker han.

Min anbefaling er å gå direkte til de som har løsningene og skal gjøre jobben, daglig leder i Acea Properties, Lars Myhre.

Se også:

Ventilasjon
Les mer