Slik skal Elkjøp redusere energiforbruket

2. desember 2022
For å redusere energiforbruket har Elkjøp i samarbeid med GK gått i gang med en kartlegging av alle sine butikker og varehus. Målet er å identifisere de mest effektive energitiltakene - uten at det går på bekostning av inneklimaet.

Prosjektleder i Elkjøp, Kim Lien, forteller at energikartleggingen er en del av en større og langsiktig satsning for å redusere miljøavtrykket og etterleve selskapets bærekraftmål.
 
– Vi begynte i allerede 2021 med å bytte til LED-lys i butikker, som bruker langt mindre strøm enn vanlig lysstoffrør. Å gå i gang med en helhetlig kartlegging av de tekniske anleggene har vært en plan vi har hatt lenge, men når energikrisen og de høye strømprisene ble et faktum valgte vi å fremskynde prosessen, forklarer Lien.
 
Elkjøp merker som de fleste andre bedrifter at den nye energivirkeligheten påvirker driften.
 
– Mye tyder på at strømprisene kommer til å stabilisere seg på et høyt nivå fremover, så i tillegg til å ta samfunnsansvar, er energioptimalisering en investering som vi tror vil gi relativt rask avkastning, noe som igjen er viktig for å sikre arbeidsplasser og sunn drift, forklarer Lien.

Se også:

Leto-hallen. Foto: Martin Benedikt Sjue / Eidsvoll Ullensaker Blad
Skal etablere ny varmesentral med mål om 64 prosent strømreduksjon
Les mer

Innsikt gir et godt beslutningsgrunnlag

Key Account Manager for riksdekkende avtaler i GK, Roger Grafsrønningen, synes det er flott at Elkjøp tar samfunnsansvar gjennom å redusere energibruken i sine varehus, og forklarer at GK startet med å gjennomføre pilotprosjekter, som innebar energikartlegging og teknisk analyse i enkeltbutikker.
 
– For at Elkjøp skulle kunne ta gode, innsiktsbaserte valg utviklet vi en rapport med oversikt over strakstiltak for å redusere energibruken her og nå, samt muligheter for større tiltak i butikkene. Rapporten inneholder også et estimat på hva investeringene ville koste samt nedbetalingstid, sier Grafsrønningen.

Gode systemer avdekker feil

Gjennom rapporten kom det frem at det var mulig å redusere energibruken i butikkene gjennom å bruke energioppfølgingssystemer (EOS). 
 
– Energioppfølgingssystemer gjør det lettere å finne feil på tekniske anlegg slik at vi kan utbedre de, og sørge for at ventilasjon og varme ikke brukes der, eller når, det ikke er behov, sier Grafsrønningen, og forklarer nærmere:
 
– Det kan for eksempel være at ventilasjonen skrur seg på om natten eller på andre tidspunkt der det ikke er hensiktsmessig at den kjører. Dette kan skyldes feil som er vanskelig å oppdage uten kontinuerlig energioppfølging.
 
Slike feil kan fikses relativt raskt med riktig verktøy og kunnskap, og vil gi umiddelbare besparelser.

– Nedbetalingstiden på strakstiltakene er beregnet til rundt ett år og vil kunne redusere energibruken med 20 prosent, sier Grafsrønningen.

– Som å lete etter nåla i høystakken

Lien i Elkjøp forteller at det er viktig for de å få en profesjonell part til å identifisere de effektive løsningene.
 
– For oss som ikke er eksperter på dette området, er avvik som feil på tekniske anlegg nærmest umulig å finne – det blir som å lete etter nåla i høystakken, forklarer Lien.
 
Ifølge han er det også avgjørende å identifisere tiltak som ikke påvirker ansatte eller kunder negativt.
 
Godt inneklima som innebærer god ventilasjon, behagelig innetemperatur og riktig belysning er viktig for en god kundeopplevelse, og for at ansatte skal trives på jobb. Derfor må vi identifisere tiltak som sparer energi uten at det går på bekostning av innemiljøet. 
 
Elkjøp har valgt å gå i gang med flere av tiltakene GK identifiserte gjennom pilotprosjektene, i tillegg til at de er i gang med en energikartlegging av samtlige av sine butikker.
 
– Vi har delt opp prosessen i tre faser. Første fase handler om å få oversikt over avvik som med relativt enkle grep kan redusere energibruken. Fase to handler om å utbedre disse feilene, mens fase tre handler om å se på langsiktige tiltak som er forebyggende og vil effektivisere energibruken, sier Lien.

Potensialet i norske næringsbygg er stort

Senioringeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Ingrid Helene Magnussen, mener mange har mye å hente på energieffektivisering. Hun viser til en rapport Multiconsult har laget på oppdrag av NVE.
 
 – De finner et potensiale på 9 TWh energieffektivisering i næringsbygg, til en kostnad på under én krone per kWh. Det tilsvarer så mye som 25 prosent av dagens totale energibruk i norske næringsbygg. Så effektivisering nytter, og det er lønnsomt for sluttbruker, konstaterer Magnussen.

Grafsrønningen opplyser om at GK som en av Norges største totaltekniske entreprenører kan hjelpe til med energioptimalisering innenfor alle selskapets tjenester.
 
– I tillegg til ventilasjon, kulde og varmepumper, kan vi bistå med riktig rørtekniske anlegg, elektro og byggautomasjon, avslutter han.

Energioptimalisering i bygg

Med enkle grep kan du redusere energibehovet i tekniske anlegg i bygg og kutte kostnader. Finn ut hvor potensialet er størst. En helhetlig vurdering av de tekniske anleggene i bygget gir et godt grunnlag for energioppgradering.

iStock-1250321267_Creditjonathanfilskov_photography