Selvaag Eiendom og GK med inneklimasamarbeid – skal spare både penger og miljø

31. januar 2023
– Denne avtalen er viktig for å oppnå større verdi for våre leietakere, sier administrerende direktør Cecilie Martinsen i Selvaag Eiendom.

Selvaag Eiendom og GK inngår effektavtale om oppfølging og optimalisering av tekniske anlegg i Dronningensgate 13. I tillegg til å ivareta service på systemene, skal GK bistå i den daglige driften for å oppnå større verdi for både leietakere og gårdeier. 

Målet med effektavtalen er å skape et miljø for samarbeid, hvor partene i fellesskap forplikter seg til hverandres suksess. Avtalen er laget med leietakerne i tankene, samt optimalisering av energi- og vedlikeholdskostnadene.  

– Inneklima er viktig for leietakerne våre. Det er noe alle har en mening om, og viktig for at man skal kunne trives i bygget og jobbe effektivt. Vårt behov har vært å bevege oss bort fra tradisjonelle servicekontrakter med fokus på hva man skal gjøre og hva det koster, og heller snu på det og se hva vi får igjen. Med bakgrunn i dette og leietakerundersøkelsen, har vi sett på hvordan GK kan bidra på de ulike områdene som er viktige for kundene våre, deriblant driftsøkonomi, inneklima, oppetid, ombruk, tilstedeværelse og service, sier Cecilie Martinsen, administrerende direktør i Selvaag Eiendom.

Partene håper med denne avtalen både å forbedre inneklimaet, få ned felleskostnadene og å sørge for enda bedre samsvar mellom kvalitet og pris. Samtidig er målet å øke levetiden for de tekniske anleggene med ombruk satt i system.

– Vi ønsker at våre leietakere skal oppleve god oppfølgning, og i større grad få tilpasset inneklima etter de behovene de har.

Det skal vi oppnå med gjennom aktiv oppfølgning og god dialog mellom drift, leietakere og leverandør, legger hun til. 

Dronningens gate 13. Foto: Glen Widing.

Løpende vurderinger av måloppnåelse

For å sette målbare KPI-er for avtalen, kartlegger GK startpunktet for byggets tekniske tilstand, samt potensialet for ombruk av komponenter og systemer – enten i Dronningens gate 13 eller ved andre eiendommer. I tillegg til digitale verktøy og eksisterende historikk og kompetanse om eiendommen, er fysisk tilstedeværelse med befaringer og testing av systemer en viktig del av samarbeidet. 

– Klima- og bærekraftmål krever endring i måten vi jobber på med tanke på dokumentering og rapportering rundt bygg, sier Rune Hardersen, administrerende direktør i GK. 

– Eksisterende serviceavtaler på bygg handler mye om sjekklister og avtalte utførelser, men lite om forebygging, analyser og optimalisering. Å komme frem til den beste løsningen, krever god kjennskap til både leietakerne og bygget. For å lykkes med dette setter vi av tid til møter på både operativt og taktisk nivå, hvor vi løpende vurderer alt fra tilpasning av temperatur til utskiftning av tekniske installasjoner, sier Hardersen. 

Se også:

Kvinne og godt inneklima
Godt inneklima øker trivsel og produktivitet
Les mer

Høye miljøambisjoner

Utviklingsprosjektet Dronningens gate 13 er en del av Selvaag Eiendoms strategi om tydelig tilstedeværelse i hjertet av Oslo. Siden kjøpet av eiendommen våren 2019, har Selvaag Eiendom jobbet intensivt med prosjektet, som skal inneholde både kontorer, næring og 34 nye boliger. Prosjektet satte seg tidlig høye miljøambisjoner, og er pilotprosjekt for den nye manualen fra Grønn Byggallianse. 

Allerede flere år i forveien er planleggingen av driften under rehabiliteringsperioden i gang. På den måte får partene god kontroll på inneklimaet frem til prosjektet starter opp, og gode oppfølgningsmuligheter underveis. I tillegg til å forbedre driften ved eiendommen, skal GK og Selvaag Eiendom også samarbeide om gjenbruk av teknisk utstyr. 

Se også:

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle
Byggenæringen er en del av løsningen
Les mer

– Det er mye snakk om ombruk av tre og betong, men lite om ombruk av teknisk utstyr. Dronningensgate 13 skal gjennom en omfattende rehabilitering om noen år, og vi ønsker allerede nå forberede drift på transformasjonen som venter. På den måten er vi bedre rustet til å ombruke det som er mulig, og finne nye bruksområder for elementene som må skiftes ut. Gjennom sitt gode nettverk kan GK få tilgang til brukt teknisk utstyr, og gi nytt liv til overskuddsmateriell hos andre eiendommer og kunder, sier Martinsen.

– Dette samarbeidet skal bli en vinn-vinn-relasjon, som til syvende og sist skal resultere i bedre service, reduserte kostnader og å skape en verdi som tidligere ikke eksisterte for begge parter.