– Lavere innetemperatur er ikke en god løsning

17. november 2022
For å kutte i strømregningen har flere byggeiere redusert innetemperaturen i byggene sine. Ikke bare er det utfordrende for arbeidsmiljø og trivsel – ifølge ekspert finnes det mer effektive måter å spare energikostnader på.

Tidligere i høst varslet flere kommuner at temperaturen på skoler, barnehager og andre kommunale bygg senkes til 19 grader, og flere næringsbygg gjør også tilsvarende tiltak.

– Å senke innetemperaturen er en ganske radikal inngripen i folks arbeidshverdag, sier Leif Øie i GK. Han er ekspert på inneklima og har en doktorgrad på feltet. 

Forskning fra Danmarks Tekniske Universitet viser at i en skolesituasjon lærer elever best når temperaturen er mellom 21 og 22 °C. Senkes temperaturen til 18 eller 19 °C faller læringsevnen med tre prosent. 

– Det er grunn til å tro at tilsvarende konsekvenser må forventes også på prestasjoner i en kontorsituasjon, sier Øie.

Ikke ulovlig, men...

Arbeidstilsynet oppgir ingen absolutte grenseverdier for innetemperatur på arbeidsplassen, men både arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften peker på at arbeidsmiljøet skal være forsvarlig. For kontorarbeid er laveste anbefalte innetemperatur 19°C. 

Anne Sandtorp har HMS som sitt spesialfelt. Hun jobber i rådgivnings- og techselskapet Simployer AS, som bistår virksomheter over hele landet med råd, opplæring og web-løsninger på HR- og arbeidsmiljøområdet. Hun forklarer:

– Selv om det ikke finnes noen faste grenseverdier, så kan ikke arbeidsgiver uten videre senke temperaturen for å spare strøm. Anbefalingen fra fagmiljøene er at innetemperaturen for lett arbeid holdes på 21 til 22 °C. 

I følge Sandtorp er det imidlertid selv ved denne temperaturen relativt mange som opplever dette som kaldt.

– Mange bruker åtte timer, eller mer, av dagen sin på kontoret. Da er det en forutsetning at omgivelsene er tilpasset den jobben man skal gjøre. Å fryse mens man arbeider er ikke ideelt. Det kan gå ut over de ansattes produktivitet og det kan få negative ringvirkninger knyttet til trivsel på arbeidsplassen.

I GKs egen inneklima-undersøkelse som ble publisert tidligere i 2022 kom det fram at hele 32 prosent av respondentene fryser på jobb. Dette var før temperaturene i diverse bygg ble varslet skrudd ned, og det er som regel kvinner som merker det først når innetemperaturen senkes.
 
– Når det nå ser ut til at det i hovedsak er offentlige bygg, hvor det arbeider flest kvinner, som har varslet temperaturjusteringen, så blir jo dette faktisk enda mer problematisk, sier Leif Øie.

Se også:

Fire av ti ansatte i skolebygg plages av dårlig inneklima
Én av fire plages av dårlig inneklima på jobb
Les mer

Bedre alternativer

– På kort sikt er andre former for energieffektiviseringstiltak faktisk mer lønnsomme enn å skru ned temperaturen. Disse tiltakene er heller ikke inngripende i arbeidshverdagen til brukerne av bygget, sier Øie.

I en rapport fra 2021 peker NVE på energioppfølging, natt- og helgesenking av temperatur, etterisolering av vegg og kaldloft, styringssystem for belysning, energieffektivt belysningsutstyr og tiltak på ventilasjon som de viktigste energieffektiviseringstiltakene i norske bygg. Mange av disse tiltakene kan iverksettes raskt og relativt kostnadseffektivt.

– Litt flåsete kan man si at dersom alternativet er å kjøpe ullgenser til alle brukerne i et bygg, så blir nok ikke disse tiltakene noe dyrere, sier Øie. 

Av tiltakene som NVE anbefaler trekker Øie særlig fram energioppfølgingssystemer (EOS) som effektive løsninger. Dette er systemer som hjelper til med å få oversikt og kontroll over energibruken og kan sammenliknes med dashbordet på en bil.

Se også:

Kvinne og godt inneklima
Godt inneklima øker trivsel og produktivitet
Les mer

Anbefaler å tenke langsiktig

På lengre sikt er det flere tiltak som er fornuftige. Bytting til energieffektiv belysning, automatisk lysstyring opp mot dagslysbidrag, og bytting av eldre reimdrevne ventilasjonsvifter med direktedrevne vifter er eksempler på tiltak som normalt vil føre til en betydelig energieffektivisering, men dette er tiltak som fort koster litt.

– Vi skjønner at det ikke er aktuelt for alle byggeiere å gjøre store kostbare tiltak akkurat nå, mange har nok med å håndtere de høye energiprisene, men vi anbefaler på det sterkeste å planlegge for å investere i energibesparende tiltak i fremtiden, og å se på de kortsiktige alternativene som allerede finnes umiddelbart. Før innetemperaturen skrus ned, sier Øie, og avslutter: 

– For å velge de mest effektive ENØK-tiltakene kan det være nyttig å starte med en helhetlig vurdering av bygget. Vi hjelper kunder med å kartlegge energieffektiviseringspotensialet, både på lang og kort sikt.

Energioptimalisering i bygg

Med enkle grep kan du redusere energibehovet i tekniske anlegg i bygg og kutte kostnader. Vi hjelper deg med å finne ut hvor potensialet er størst. En helhetlig vurdering av bygget gir et godt grunnlag for energioppgradering.

iStock-1250321267_Creditjonathanfilskov_photography