Vahls gate 1-3

Leveranse fra GK GK har levert alt av elektroinstallasjoner i prosjektet, og vært et viktig bindeledd mellom alle leveranser opp mot SD-anlegg og automatikk. Høye krav til miljø og komfort har gjort det viktig å levere energioptimale og brukervennlige løsninger, som LED-belysning og lysstyring.
Byggherre Entra
Prosjektstørrelse ca. 13 000 m2
Byggtype Kontorbygg
Byggeår 2022-2023
Sertifisering BREEAM In-Use Excellent
Et 20 år gammelt kontorbygg har gjennomgått en grundig forvandling for å møte dagens krav til miljø og komfort. Tekniske anlegg er fornyet, blant annet med LED-lys og lysstyring.

Et steinkast fra Botanisk Hage på Tøyen i Oslo ligger Vahls gate 1-3, et kontorbygg fra 2002. I forbindelse med forlengelsen av leieforholdet til Plan- og bygningsetaten blir eiendommen oppgradert for å møte dagens miljøkrav, og redusere energiforbruk. Entra har som mål å være miljøledende i alle sine prosjekter, så rehabiliteringen skjer med høye miljøambisjoner. Fasaden med sine gode materialer er bevart. Innvendig er bygget rehabilitert til topp moderne standard både på tekniske installasjoner og innvendige overflater. 

– I Entra har vi høye miljøkrav i våre prosjekter og vi lykkes best der det er et godt flerfaglig samarbeid. Vårt fokus er å tenke klima og miljø i alle faser i prosjektet og at våre leietakere har et best mulig arbeidsmiljø, understreker prosjektleder Roy Iversen i Entra. 

GKs leveranse

GK har levert alt av elektroinstallasjoner i prosjektet. 

– Tavlene og stigestruktur for kabler sto igjen, men ellers er alt byttet ut og fornyet, opplyser serviceleder Runar Teig Skaug. 

Lys og lysstyring er noe av det som bidrar til å presse ned energibehovet.

– Lyssensorer styrer både lys og ventilasjon, slik at lys, ventilasjon og varme aldri vil stå på lenger enn nødvendig, poengterer bas Rune Gravdal. 

I tillegg er bygget utstyrt med LED-belysning som er mye mer effektivt enn det som var standard for 20 år siden. 

– Den største utfordringen for vår del er sammensyingen av alle tekniske anlegg og den samlede funksjonen av dette, sier Skaug. 

Mer om elektro

Foruten en rekke elektroinstallasjoner har GK også vært en viktig bidragsyter opp mot leveranser av SD-anlegg og automatikk. 

– Selv om vi ikke står for automatikk og SD, blir vi på elektro tiltransportert veldig mange komponenter for VVS og automatikk som vi skal kable og koble opp mot automatikk-leverandørens SD-anlegg, poengterer Skaug. 

GK jobber på prosjektert underlag fra byggherres rådgiver elektro, men er også delvis delaktig i prosjektering.

Resultater

For GK sin del har det vært mye koordinering mot de andre fagene og veldig mange biter som skal falle på plass i riktig rekkefølge. 

– Her gjøres dette mye ute på plassen og i koordineringsmøter med de forskjellige fagene og byggherrens representanter, forteller Skaug.

Iversen i Entra er fornøyd med innsatsen. 

– Samarbeidet med GK på dette prosjektet har gått veldig, veldig bra, fastslår Iversen, og legger til at GK har fungert som en god sparringspartner for tekniske løsninger. 

– Og de bidrar til en effektiv og god byggeplass, sier han.

For Skaug og kollegene i GK er dette det andre store prosjektet på rad hvor de samarbeider med Entra. De har også hatt en rekke mindre prosjekter og service for Entra. 

– Dette har vært et ryddig, oversiktlig og godt tilrettelagt prosjekt. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med byggherre og med andre fag. Det har vært et samlet lag for å prøve å få til ting. Det er moro å jobbe når det er sånn, understreker han. 

Vahls gate 1-3 skal miljøsertifiseres etter BREEAM In-Use, som blant annet vektlegger energibruk, vannbruk, styring og hvordan forbruket måles og rapporteres. 

– Ambisjonen for prosjektet har vært BREEAM In-Use Excellent, og det ser ut som vi kommer i mål med det, opplyser Iversen.