Ett av Europas mest avanserte veterinærbygg

6. september 2021
Bærekraft og smittevern i fokus på Ås: Med ekstra hensyn til bærekraft, klima og smittevern i byggeprosessen har den nye Veterinærbygningen på Campus Ås fått forsknings- og laboratoriefasiliteter i verdensklasse.

Veterinærbygningen rommer Veterinærinstituttets nye hovedkontor og NMBU Veterinærhøgskolen og er ett av Europas mest avanserte bygg innen veterinærmedisin, forskning og diagnostikk. Fasilitetene består av åtte sammenknyttede bygninger med rundt 2 400 rom over 63 000 kvadratmeter.

Bygget er bestilt av Kunnskapsdepartementet og prosjektet hadde som målsetning å ha minst mulig påvirkning på miljøet, både i anleggsperioden og etter avhending. Dette førte til en rekke ambisiøse krav til klima og miljø i både planleggings- og byggeprosessen.

Tallfestede klimamål

Blant målsetningene var det blant annet tallfestede mål for klimautslipp og avfall, samt krav til å minimere miljøbelastningen fra fremstilling av materialer.

Henning Johansen
Henning Johansen er prosjektleder i GK i avdeling Romerike Entreprise.

– Vi er stolte over å ha levert løsninger til et innovativt bygg med bærekraft i fokus i alle ledd av prosjektet, forteller prosjektsjef Henning Johansen i GK.

H.M. Dronning Sonja kastet glans over den offisielle åpningen av Veterinærbygningen den 1. september 2021 og Johansen var til stede under overleveringen av bygget. Han har jobbet på prosjektet fra bestilling til ferdig bygg.

– For dette oppdraget var mange av målene og løsningene definert på forhånd, så da er det vår jobb å levere på de ambisiøse målsetningene og legge til rette for at de bærekraftige valgene blir realisert, forteller han.

Tett oppfølging av avfallssortering

For avfall var målet for byggingen minimum 80 prosent kildesortering på byggeplass, der alle entreprenører hadde like stort ansvar for å nå målet. Avfallsmengden skulle ikke overstige 25 kg/m2 BTA.

– Vi i GK hadde en dedikert ansvarlig person for å holde oversikt over alt avfall som ble generert, følge opp og sørge for god kildesortering, sier Johansen.

CampusÅs_horisontalt.jpg

Kilometervis med ventilasjon, kortere kjøreturer

Veterinærbygningen er bygget som passivhus (NS3701). Det betyr en godt isolert bygningskonstruksjon med strenge krav til luftlekkasjer. GK har levert rør og ventilasjon til bygget, som blant annet består av 81 komplette ventilasjonsaggregater. For å sørge for minst mulig miljøbelastning i forbindelse med fremstilling av materialer, samarbeidet GK med leverandør Lindab for å spare utslipp fra transport av de hele 55 kilometerne med ventilasjonskanaler som trengtes til det nye bygget.

Vanligvis produseres ventilasjonskanalene i Oslo eller i Sverige, men i dette tilfellet valgte Lindab å sette opp et eget lokale sentralt i Ås for å produsere og mellomlagre ventilasjonskanaler og dermed eliminere behovet for å kjøre tungtransport over lengre strekninger.

– Vanligvis produseres ventilasjonskanalene i Oslo eller i Sverige, men i dette tilfellet valgte Lindab å sette opp et eget lokale sentralt i Ås for å produsere og mellomlagre ventilasjonskanaler og dermed eliminere behovet for å kjøre tungtransport over lengre strekninger, forteller Henning Johansen.

Dette sparte ifølge Lindab prosjektet for nærmere 600 turer med tungtransport og dermed en betydelig mengde karbonutslipp.

Se også:

— Vi må skape faktiske endringer
Les mer

Smittevern i sentrum

Et bygningskompleks som skal huse aktiviteter fra å obdusere og operere til å forske og undervise, trenger teknikk som står i stil. GK har levert luftbehandlingsanlegg og rørinstallasjoner, med en rekke spesialutstyr og -løsninger som er valgt i tett samarbeid med Statsbygg.

Smittevern har vært sentralt i utformingen av bygninger og tekniske anlegg, siden det også skal forskes på smittefarlige dyresykdommer i enkelte arealer. Avanserte bygningstekniske løsninger er utformet for å hindre spredning av virus, bakterier og parasitter. Også hensyn til dyrevelferd, energibruk, rasjonell drift og vedlikehold har vært viktig i utformingen.

Veterinærbygget Campus Ås

Et moderne bygg for mennesker og dyr som skal ivareta undervisning, forskning og et fullt operativt dyresykehus stiller høye krav til tekniske løsninger.

Veterinærbygget Campus Ås Foto: Statsbygg/Trond Isaksen