GK signerer stor kontrakt for nytt sykehus i Drammen

2. desember 2021
GK skal levere luftbehandlingsanlegg til nytt sykehus i Drammen. Kontrakten har en verdi på 166 millioner kroner pluss opsjoner.

Helse Sør-Øst RHF har valgt GK til å levere og montere luftbehandlingsanlegg til behandlingsbygget, servicebygget og en del av glassgaten som binder byggene sammen. Dette utgjør ca. 50 000 m².

— Med GK får vi en dyktig leverandør til nytt sykehus i Drammen med utstrakt erfaring fra tilsvarende leveranser til sykehus. Vi ser frem til et godt samarbeid og ønsker de velkommen til byggeplassen, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne.

I Drammen er en tidligere industritomt i ferd med å omskapes til et topp moderne, spesialisert og miljøvennlig sykehus. Det vil bli et lokalsykehus for Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Sande og ha områdefunksjoner for alle beboere innenfor Vestre Viken HF sitt dekningsområde. 

Se også:

Nytt sykehus i Drammen
Les mer

Luftbehandlingen skal dekke grunnventilasjon, prosessventilasjon og romklimatisering og inkluderer en rekke spesialfunksjoner og renrom. GK har et eget fagmiljø med spesialkompetanse på renrom

— Luftkvaliteten på et sykehus er vesentlig for å beskytte pasienter som ofte er i en sårbar situasjon. Luftkvaliteten er også viktig for å skape et forsvarlig arbeidsmiljø for sykehuset ansatte. Anleggene er til dels komplekse og teknologisk avanserte. Vi er stolte over tilliten fra Helse Sør-Øst, sier divisjonsdirektør entreprise Leif Øie. 

Prosjektet nytt sykehus i Drammen skal gjennomføres som et LEAN-prosjekt. Dette har GK erfaring med fra andre sykehus-prosjekter. Takt-planleggingen starter nå opp i samarbeid med øvrige aktører, mens oppstart på byggeplass er i mars 2022. Planlagt overlevering er i april 2024. 

Byggherre har også mål om 25 prosent lavere klimagassutslipp enn dagens praksis.

Se også:

Ventilasjon
Les mer