GK og Smedvig Eiendom skal utvikle inneklima som tjeneste

28. juni 2022
Snart kan en gårdeier abonnere på et optimalt inneklima. GK og Smedvig Eiendom har inngått samarbeid om å utvikle en helt ny form for leveranseavtale der inneklima leveres som en tjeneste.

Samarbeidsavtalen gjelder Spinn-prosjektet på Site 4016 i Stavanger, et regionalt kunnskaps- og utviklingssentrum for bygg, anlegg og eiendomsnæringen. Spinn-prosjektet bygges etter FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg. Spinn skal bli det første sirkulære bygget i regionen og skal blant annet teste ut gjenbruk av materialer samt nye sirkulære forretningsmodeller. Site 4016 består i dag av 14 bygg og er hjemmet til rundt 80 leietakere innen BAE-næringen. Eier er Smedvig Eiendom.

– Avtalen innebærer at GK sammen med Smedvig Eiendom skal utvikle en leveranseavtale for inneklima som en abonnementstjeneste sier fagdirektør Mads Mysen i GK. 

Site 4016 består av eldre, eksisterende bygningsmasse som skal oppgraderes i tillegg til nybygg. I klyngen skal samarbeid og deling gi kunnskapsutvikling, økt digitalisering og innovasjon – og økt bærekraft.

Et viktig element i Smedvig og Site 4016s strategier for bærekraft er å bygge en sirkulær fremtid. Vi ønsker også at Site 4016 kan være en living lab der aktørene i BAE- næringen kan teste ut nye løsninger. Smedvig ønsker å bidra til innovasjon og sette standarden i bransjen. Vi er samtidig veldig opptatt av å få tilfredse leietakere hvor de ansatte får optimale arbeidsforhold og kan yte best mulig når de er på jobb. Det var derfor naturlig for oss å teste ut denne nye forretningsmodellen sammen med GK på Spinn-prosjektet sier CTIO i Smedvig, Rune Augenstein.

Se også:

Kvinne og godt inneklima
Godt inneklima øker trivsel og produktivitet
Les mer

Sparer penger og miljøet

– GK tilbyr i dag både installasjon, service og vedlikehold av ventilasjonsanlegg, men mange kunder er ikke opptatt av selve installasjonen - de er opptatt å få ut effektene av god luftkvalitet og riktig temperatur. Disse kundene kan snart kjøpe “Inneklima som en tjeneste” som en samlet pakke, sier fagdirektør Mads Mysen i GK.

– Når næringsbygg skifter leietakere, endres ofte store deler av bygget og det tekniske anlegget for å ivareta behovene til de nye leietakerne. Gjennom å ta høyde for fremtidig endringer og vedlikeholdsbehov når de tekniske anleggene bygges, kan vi redusere livsløpskostnadene og øke bærekraften. Kvalitet vil gi mindre bruk og kast gjennom byggets levetid og samtidig sikre brukerne av bygget et optimalt inneklima, sier Mysen

– Tjenesten tar høyde for at brukerne selv kan bestemme temperaturen i rommene de oppholder seg i - vi kaller det personlig klimatisering. Forskning har for eksempel vist at kvinner er mer produktive når temperaturen er ca. 25 grader, mens menns mentale prestasjoner er best når temperaturen er rundt 21 grader. Brukere har ulike behov, og gjennom å treffe bedre på temperatur vil vi få økt trivsel og produktivitet hos de som arbeider i lokalene, forteller Mysen.

Avtalen innebærer at GK tar ansvar for drift og oppetid til klimainstallasjonene gjennom hele avtaleperioden, samt at GK garanterer et inneklima etter avtalte målsetninger med Smedvig og samtidig sikrer mest mulig effektiv energibruk.

Riktig ventilasjon betyr godt inneklima

Riktig temperatur, frisk luft og god sirkulasjon som fjerner varmeoverskudd, luftforurensing og fuktighet skaper ikke bare et mer behagelig arbeidsmiljø; det skaper et optimalt produksjonsmiljø.

Skoleklasse