Rustet for flere renrom

25. mai 2022
– Med fire nye som nå sertifiseres som renromsteknikere, er vi godt rustet til store prosjekter som nye Drammen sykehus, sier Nicoial Njie, prosjektleder innen renluftsteknikk.

Totalt vil GK få seks sertifiserte renromsteknikere når alt er på plass for fire som nylig gjennomførte kurs. En av dem er Kjetil Lauritzen, som har jobbet som ventilasjonstekniker i GK siden 2007.

– De siste to-tre årene har jeg jobbet med renrom sammen med Nicolai. Du må ha to år praksis før du kan sertifisere deg som renromstekniker, forteller Lauritzen.

Han syntes renrom var en fin mulighet til å prøve noe nytt.

– Ventilasjonsbransjen i sin helhet forandrer seg også. Da er det greit å ha flere bein å kunne stå på, mener Lauritzen.

Se også:

Leif Øie, administrerende direktør, GK Inneklima
GK styrker sin satsing på renrom – kjøper teknisk avdeling i AET
Les mer

Validering et nøkkelord

Til nå har han hatt flest oppdrag i renrom på sykehuslaboratorier og operasjonssaler. 

Både renrom og alt utstyr skal kontrolleres jevnlig, som regel årlig, og det skal gjøres etter gjeldende standard.

– Slike kontroller kalles validering, forklarer Lauritzen.

Alle tjenester for renrom har omfattende krav til dokumentasjon.

– Det er nøye, og skal gjøres etter en ISO-standard, sier Lauritzen.

En annen forskjell med renrom er – naturligvis - kleskode. 

– Du må alltid skifte, og noen steder må du skifte to ganger: Først på med sykehusklær, og så skifte til nye klær inne i selve renrommet, forteller Lauritzen.

Jo renere rom, jo strengere krav til antrekk og utstyr. I smitteisolat er det spesielt strenge krav, blant annet må man ha motorisert åndedrettsvern. 

Ny rammeavtale med FHI

Framover skal han blant annet jobbe med renromstjenester hos Folkehelseinstituttet (FHI). 

– Vi vant rammeavtale med FHI i desember, forteller Njie.

Avtalen dekker service, vedlikehold og validering på eksisterende utstyr, som sikkerhetsbenker, avtrekksskap og kjemikalieskap. Fra før har GK en rekke avtaler, som serviceavtale med Sykehusapotekene Sør-Øst. Den dekker sikkerhetsbenker, avtrekksskap og farmasøytiske isolatorer. GK gjør også en rekke årlige valideringer av renrom i ulike bransjer, både i Norge og Sverige. 

Renrom for hele GK

GK skal også levere tjenester for renrom i flere større prosjekter framover, som nye Drammen sykehus, det nye protonsenteret ved Radiumhospitalet og Barne- og Ungdomssjukehuset i Bergen. Njie oppfordrer til å tenke renrom i entrepriser når det er relevant. 

– Vi tester og validerer med komplett dokumentasjon for design, installasjon, funksjon og for drift og vedlikehold, sier han. Hensikten er å gi oppdragsgiver trygghet for riktig utførelse og ønsket funksjon.

– Er det snakk om renrom, vil vi derfor gjerne involveres så tidlig som mulig, understreker Njie. GK kan levere og installere LAF-tak, og har patent på et flersone LAF-tak (operasjonstak). 

Når Lauritzen og kollegene er klar med sertifiseringen, er det god kapasitet for flere oppdrag med renrom. 

– Vi dekker hele Norge, fastslår Njie.

Se også:

Håvard Pallin Grønning, prosjektutvikler i entreprise og Leif Øie, divisjonsdirektør i entreprise.
GK signerer stor kontrakt for nytt sykehus i Drammen
Les mer

Slik jobber GK med renrom og renluftsteknikk

Renrom handler om å holde kontroll på luftkvaliteten i rom med strenge krav til tillatte mengder luftforurensning.

Glade ansatte på sykehus