Synspunkt | Vi trenger en inneklimarevolusjon på norske skoler

25. september 2023
Et godt inneklima er viktig for trivsel og prestasjoner. Dessverre er inneklimaet i norske skoler en oversett krise som påvirker tusenvis av skoleelever og lærere hver eneste dag.

Innlegg av Mads Mysen, doktorgrad i inneklima og fagdirektør i GK og Helle Grøttum, generalsekretær i LHL Astma og allergi. Innlegget ble først publisert i Kommunal Rapport 21. september 2023.

Flere undersøkelser avslører en skremmende virkelighet som ikke lenger kan ignoreres. Inneklimaet i bygg hvor framtidens generasjoner oppholder seg hver dag må tas på alvor og det bør iverksettes tiltak for å forbedre situasjonen. 
 
Undersøkelsen «Inneklima i arbeidslivet» utført av Respons Analyse på vegne av GK viser at hele én av fire opplever dårlig eller svært dårlig inneklima på jobb. I tillegg til helsebygg viser det seg at barnehage- og undervisningsbygg er verst i klassen. Her rapporterer to av fem ansatte om dårlig eller svært dårlig inneklima på arbeidsplassen. 
 
I samme rapport opplyser 66 prosent av de ansatte i barnehage- og undervisningsbygg at de ikke har muligheten til å overvåke innetemperatur eller luftkvalitet, eller de er uvitende om at dette er en mulighet på arbeidsplassen deres. Hele 78 prosent av ansatte i barnehager og undervisningsbygg uttrykte imidlertid et ønske om å kunne overvåke innetemperatur og luftkvalitet på jobb.

Vesentlige avvik på ett av tre bygg

Dette er tall som understøttes av undersøkelser utført av Multiconsult. Selskapet har undersøkt tilstanden i om lag 6000 norske skolebygg og fant at 14 prosent, over 800 bygg, har store eller alvorlige avvik i ventilasjonssystemet. Byggene mangler enten fullstendige ventilasjonsanlegg eller har anlegg som med stor sannsynlighet får funksjonssvikt og krav om utskifting innen fem år. Videre viser rapporten at ytterligere 31 prosent, over 1800 bygg, har vesentlige avvik og utilfredsstillende tilstand. 
 
Totalt sett har 45 prosent, 2700 av de rundt 6000 skolebyggene spredt over det ganske land, så dårlige ventilasjonsanlegg at de krever utbedringer.

De svakeste elevene rammes hardest

Dårlig ventilasjon og lav luftkvalitet har store konsekvenser for både elever og lærere. Det kan blant annet føre til helseproblemer som hodepine og redusert konsentrasjonsevne, som i sin tur svekker både evnen til å lære, samt evnen til å lære bort. Når man da vet hva som er hovedformålet med skolegang, så sier det seg selv at her må noe gjøres. 
 
Så hvem er det som rammes hardest? Jo, det er de elevene som allerede strever på skolen.

Sliter man med konsentrasjonen, er ikke dårlig luft i klasserommet det man trenger for å stimulere motivasjon og læringslyst.

Se også:

Ventilasjon
Les mer

Enkle tiltak på veien til en bedre skolehverdag

Vi innser at det er krevende å få på plass store utbedringer på kort sikt. Det er likevel en del enkle tiltak som kan settes i verk både relativt raskt og relativt billig:

  • Heng opp CO2-målere i klasserommene. Hvis verdiene overstiger 1000/1200 PPM, bør elevene forlate rommet og det bør luftes grundig.
  • Mål innetemperaturen jevnlig og sørg for at den ligger mellom 20 og 24 grader.
  • Gjennomfør regelmessige spørreundersøkelser blant elever og lærere for å få innsikt i inneklimaproblematikken.
  • Utfør jevnlig service på klimaanlegg og ventilasjonssystemer.
  • Sørg for at rengjøring av skoler og barnehager gjennomføres med tørre metoder og lite kjemikalier.

Det er på høy tid å gi elevene og lærerne den luftkvaliteten de fortjener, slik at de kan utfolde seg, lære og lære bort i et sunt innemiljø.