Slik sparer Braathen Eiendom energikostnader i Barcode

29. januar 2024
Da høyhuset i Dronning Eufemias gate 16 ble oppført, installerte GK behovsstyrt ventilasjon som har bidratt både til lavt energiforbruk og fornøyde leietagere.

I 2011 monterte GK behovsstyrt ventilasjon i flerbruksbygget – ofte kalt DEG16, som ligger i Barcode i Oslo. Her finner vi 17 etasjer med blant annet restauranter, kaffebarer, auditorium og møtesenter. Siden 2019 har også 70 kontorleietakere holdt til i bygget.

Ventilasjonen kommer fra Lindinvent, en ledende leverandør innen IT- og sensorstyrte løsninger og tjenester for behovsstyrt ventilasjon. Braathen Eiendom, som eier og drifter bygget, har serviceavtale med GK på systemet. 

Ivar Nygaard, driftsleder i Braathen Eiendom.
Ivar Nygaard, driftsleder i Braathen Eiendom.

– DEG16 er utstyrt med 1200 ventiler som kan styres separat. Denne typen styring er unikt med Lindinvent. I våre to etasjer med kontorhotell finnes kun cellekontorer som vi kan styre individuelt, og slik spare både kostnader, miljøpåvirkning og energiforbruk, sier Ivar Nygaard, driftsleder i Braathen Eiendom.

50 til 60 prosent lavere energiforbruk

Ifølge forskningsprosjektet reDuCeVentilation ledet av Sintef, kan energieffektiv behovsstyrt ventilasjon redusere energiforbruket 50 til 60 prosent sammenlignet med anlegg med fast luftmengde. 

En god behovsstyrt løsning basert på CO2 - og temperaturmålinger kan dessuten spare 40 kWh/m2 årlig på ventilasjon, luftoppvarming og luftkjøling uten å redusere luftkvaliteten. Lufttilførselen betyr mye for energiforbruket. Lars-Johan Hjertz, fagleder ventilasjon i GK, kan bekrefte data som viser store besparelser i DEG16. 

– Lufttilførselen har holdt seg under 35 prosent av de prosjekterte maksimalnivåene i 90 prosent av tiden. Den har dessuten kun overgått 50 prosent av prosjekterte maksimalnivåer i svært få deler av tiden. Dette er veldig gode tall som tydelig reflekterer sparepotensialet, sier han.

Se også:

Behovsstyrt ventilasjon sparer energi
Les mer

Sjelden full kapasitet i næringsbygg

Alle næringsbygg må imøtekomme krav til luftkvalitet og temperatur. Samtidig er kontinuerlig lufttilførsel i rom som ikke brukes et stort energi- og kostnadssluk. Mange bygg, også kontorbygg med kontorlandskap, brukes ikke med full kapasitet hver dag. I disse byggene kan et energieffektivt ventilasjonssystem som skaper god inneluft der og når det er nødvendig, være alfa og omega.

Behovsstyrt ventilasjon tilpasser luftmengden i et rom basert på tilstedeværelse, temperatur og CO2-nivåer til enhver tid. Dette reduserer energiforbruket, som igjen fører til både lavere driftskostnader, miljøpåvirkning og klimautslipp, sier Hjertz.

Lindinvents ventiler har en unik funksjon der de blåser inn luften med en konstant høy hastighet uavhengig av hvilken frisklufttilførsel ventilen har. 

– Når de justerer seg slik at hastigheten holder seg jevn selv ved lav lufttilførsel, forhindrer ventilene at luften «faller» og skaper trekk. Dette gir høy ventilasjonseffektivitet uten trekk ved arbeidsplassen, sier faglederen.

Lav lufttilførsel tillater lavere luftmengde i systemet, noe som også gir svært effektiv varmegjenvinning. I mange tilfeller kan det redusere behovet for andre oppvarmings- eller nedkjølingssystemer.

Brukerflate med full oversikt 

God oversikt over driften av bygget får Braathen Eiendom med Lindinspect, Lindinvents nettbaserte brukerflate. Lindinspect gir informasjon om alt fra servicebehov og beskjed om installasjoner ikke fungerer, til styringsmuligheter innen løsningene som er integrert i programvaren.

– Systemet er avansert, men likevel brukervennlig, og gir mange muligheter for bedrifter. Vi anbefaler det for kontorbygg der brukerne arbeider utover den typiske arbeidstiden mellom klokken åtte og fire, sier Nygaard.

Se også:

– Det er mulig å kutte opptil 25 prosent av dagens energibruk i næringsbygg
Les mer

Frisk luft til leietakerne 

En av leietakerne som er fornøyd med inneklimaet på sine kontorer i DEG16 er Seeds. Den norske leverandøren av digitale løsninger og tjenester har hatt tilhold i bygget i nærmere seks år, fordelt over to perioder. 

Salgsleder Steinar Magnussen mener inneluft er helt avgjørende for en god og effektiv arbeidsdag:

– Kontrasten er merkbar mellom inneklimaet vi har nå i forhold til i våre tidligere kontorer i en hundre år gammel bygård. Vi har hatt arrangementer med over 50 personer i det åpne landskapet, samt hel- og halvdagsseminarer på et møterom med tolv personer her uten at det har senket luftkvaliteten. Vi synes inneklimaet er veldig stabilt, sier han. 

Prosjektleder Sara Holm setter pris på at ventilasjonen er behovsstyrt.  

– Antallet ansatte og kunder som er innom kontoret varierer fra uke til uke, derfor er det veldig viktig at ventilasjonen justeres etter behov. Jeg synes luften er like god når vi er 15 personer som når vi er 40. Til tross for at det er store vindusflater som lett kunne gjort det varmt og klamt på en varm sommerdag, er luften og temperaturen behagelig på de solfylte sommerdagene, sier hun.

Kobler lysstyring til samme system

DEG16 skal nå bli enda mer energieffektivt når de installerer lysstyring. De er blant flere som flytter over til mer energieffektive løsninger i tråd med utfasingen av tradisjonelle lysstoffrør. Ifølge Enova kan lysstyring redusere energiforbruket i et næringsbygg med mellom 10-30 prosent. Planen er å bytte ut lysrørene til DALI-lysstyring og koble det til Lindinvent via et felles nettverk. 

– Lysstyring vil justere belysningen ut ifra definerte, adskilte soner i bygningen etter behov, på samme måte som ventilasjonen, sier Nygaard. 

DALI er det mest brukte nettverksbaserte lysstyringssystemet for bygg, og gir en komplett løsning for et helhetlig belysningsmiljø. Lindinvent-bevegelsessensorer, sensorer for dagslysnivå eller definert funksjon i rommet eller sonen informerer systemet om nødvendig lysmengde og -styrke. Lyset tilpasses deretter.

– Vi ser frem til å få lysstyringen på plass, og håper løsningene faller i smak hos leietagerne våre, avslutter driftslederen.