Synspunkt | Kan vi akseptere at halvparten av arbeidsstyrken blir mindre effektiv?

11. januar 2023
Visste du at kvinner og menn har ulike preferanser når det kommer til hva slags innetemperatur de foretrekker?

Innlegg av Mads Mysen, doktorgrad i inneklima og fagdirektør i GK Norge, og Kimiya Sajjadi, leder og grunnlegger av Big Enough Global. Innlegget ble først publisert i Aftenposten den 11. januar 2023.

Det er sikkert flere som vil nikke anerkjennende til dette. Mange kan nok komme på eksempler fra situasjoner hvor kvinner ønsker en høyere innetemperatur enn menn.

Men visste du at det også er forskjell på hvordan kvinner og menn presterer under ulike temperaturforhold?

Kvinner presterer bedre på kognitive oppgaver når temperaturen er relativt høy, mens menn presterer noe bedre under lavere temperaturer.

Forskning viser at kvinner i snitt scorer 1,73 prosent bedre pr. grad når temperaturen skrus opp (fra 17 grader og oppover), mens menn i snitt scorer 0,63 prosent dårligere pr. grad når temperaturen skrus opp. Kvinner blir altså mer effektive når temperaturen er høyere, mens menns effektivitet øker noe ved lavere temperaturer.

Se også:

Menn, kvinner og inneklima | Det lille ekstra bør vi få styre selv
Det lille ekstra bør vi få styre selv
Les mer

Velger bort likestilling

En rekke byggeiere har den siste tiden valgt å skru ned innetemperaturen til 19–20 grader. Fra et økonomisk perspektiv er dette forståelig, men de færreste har nok reflektert over hva det vil si i et likestillingsperspektiv.

Mange av byggene hvor temperaturen er senket, er bygg som huser offentlig ansatte. Ser vi dette i lys av at flere kvinner enn menn jobber i offentlig sektor, skaper dette likestillingsproblemer i sektoren som burde ha stått frem som et forbilde.

Legger vi til funnene fra den tidligere nevnte kjønnsforskningen, får vi en interessant hypotese: Effektiviteten hos majoriteten av offentlige ansatte synker i takt med innetemperaturen.

Skal vi oppnå reell likestilling, må arbeidsplassene også være tilpasset kvinner. Når temperaturen går utover kvinners prestasjoner, har de ikke lenger de samme mulighetene som menn for å lykkes.

Det hjelper lite med festtaler og kursing i likestilling når man velger bort likestilling der det faktisk koster.

Se også:

Kvinne som fryser på kontoret. Foto: GK Gruppen AS
– Lavere innetemperatur er ikke en god løsning
Les mer

Forsvarlig arbeidsmiljø for hvem?

Arbeidstilsynet oppgir ingen absolutte grenseverdier for innetemperatur på arbeidsplassen, men både arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften sier at arbeidsmiljøet skal være forsvarlig.

For kontorarbeid er laveste anbefalte innetemperatur nettopp 19 grader. Dette gir grunn til å reflektere over hvorvidt Arbeidstilsynet har likestillingsperspektivet i mente når de kommer med sine anbefalinger.

Strømkrisen vi står i, bør være en god anledning for norske byggeiere til å kickstarte energieffektiviseringen i byggene sine. Det er faktisk mer penger å spare ved å gjøre andre grep enn å senke innetemperaturen, både på kort og på lang sikt. Og ikke minst vil det bidra til at alle kjønn kan prestere best mulig på arbeidsplassen sin. Også i fremtiden.