Han har svaret på lavere energibruk i bygg, på kort og lang sikt

5. oktober 2022
– Den nye energivirkeligheten krever en annen oversikt og oppfølging av energibruk i bygninger enn tidligere, sier regiondirektør i GK, Espen Thorgersen.

– Økte energipriser og krav til bærekraftig drift gjør at byggeierne ønsker bedre oversikt over de tekniske anleggene i sin eiendomsportefølje. Mange byggeiere har ikke sett på dette i et strategisk perspektiv tidligere, men nå ser de nytten ved å redusere energibruken i sine bygg både for å spare kostnader og redusere utslipp.

Thorgersen opplever økt etterspørsel fra aktører innen næringseiendom som nå ønsker bedre styring og optimalisering av energibruken i sine bygg. Som et totalteknisk selskap tilbyr GK rådgivning, tekniske oppgraderinger og systemløsninger som optimaliserer energibruken i alle typer bygg.

– Vi ser helhetlig på våre kunders energiutfordringer, og løser de, sier Thorgersen.

Eiere av næringseiendom må være forberedt på at høye strømpriser er «den nye normalen». En optimalisering av de tekniske anleggene i en byggportefølje spiller en viktig rolle for å sikre lønnsomhet og langsiktig verdiskapning for byggeierne. De tekniske anleggene skal både være energieffektive og samtidig sikre trivsel og godt inneklima for leietakere og brukere.

Se også:

Møte - Torgeir Spets og Hege Myrdal Engebretsen
Energirådgivning og -ledelse
Les mer

Optimal ytelse, bærekraftige løsninger og kort nedbetalingstid

De tekniske anleggene utgjør en stor andel av byggets verdi, og da må byggeiere ha et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag når de skal velge innsparingstiltak og utføre oppgraderinger. Energioptimalisering kan både bidra til å kutte strømkostnadene på kort sikt, og til å kutte energiforbruk og klimagassutslipp fra forbrukt elektrisitet og fjernvarme over tid.

Enkle tiltak har nå en nedbetalingstid på ett til to år, og gjør at selv større investeringer i oppgradering av tekniske anlegg kan være lønnsomme i et tre til fem års perspektiv. I tillegg ser vi at langsiktige leietakere også ønsker lavere klimaavtrykk fra energibruk i sine leieforhold, og ønsker våre tjenester innenfor kartlegging, analyse og tiltaksplan for sine lokaler.

– Vi skreddersyr en energioptimaliseringsplan med tiltak som er lønnsomme og bærekraftige på kortere og lengre sikt, både for porteføljen og for det enkelte bygg.

God oversikt med aktiv energiledelse og smart styring

Høye strømpriser gjør det viktigere enn tidligere å være tett på og følge opp med aktiv energiledelse i næringsbygg. I dagens energisituasjon kan man gå glipp av verdifull informasjon om man ikke har oversikt over og styrer byggene etter behov. I den egenutviklede digitale plattformen GK Cloud kan Thorgersen og hans kolleger samle og standardisere informasjon fra alle bygg i én skybasert plattform i sanntid.

– Vi ser at byggeiere blir positivt overrasket når de ser nytten og mulighetene med en digital mobil systemløsning som gjør at de kan ta med seg byggene sine i «lomma».

GK ser helhetlig på sine kunders energiutfordringer, med sin totaltekniske tilnærming bistår de sine kunder hele veien fra analyse til implementering og videre til optimal drift.

Hos GK får du en skreddersydd forvaltning av de tekniske anleggene som skaper optimal ytelse for byggeier og leietakere.

Se også:

Behovsstyrt ventilasjon sparer energi
Les mer

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss for et tilbud eller mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med ulike tekniske installasjoner, drift og service.

Siri Eide, Serviceleder i Trondheim