Godt innemiljø og produktive arbeidsplasser kombinert med effektiv energibruk – sånn vil vi at du skal ha det i byggene dine. Vi gjør det både lønnsomt og fremtidsrettet for deg.

Energi er en forutsetning for alt GK leverer, og energieffektivisering har vært en del av hverdagen vår helt siden enøk ble et begrep. Med klimautfordringene verden står overfor er det viktigere enn noensinne at vi ikke sløser med energi. Den fornybare energien vi kan spare i norske bygninger, kan gå til å erstatte forurensende energi i andre sektorer som transport og industri.

I GK er vi opptatt av å finne lønnsomme, energieffektive tiltak. Enten du skal oppgradere en bygning for fremtiden eller bygge nytt og topp moderne, vil innsatsen ofte betale seg selv gjennom lavere energibruk eller verdiøkning.

Effektiv energibruk gir uttelling i miljøsertifiseringer som BREEAM, og dermed høyere verdi.

Se også:

Vi har levert ventilasjon i det flotte Deichmanske bibliotek i Oslo. Et utfordrende og imponerende prosjekt med skjult ventilasjon.
Sertifisering av bygg
Les mer

I praksis kan energieffektivisering – eller god, gammeldags enøk, om du vil – være alt fra enkle rutiner til større inngrep og installasjoner. Løsninger for egenproduksjon av fornybar energi er ofte en del av arbeidet. Vi kan bidra til å avdekke små og store tiltak på en rekke ulike måter: Gjennom service og vedlikehold, med våre systemer for energioppfølging (EOS) eller gjennom dyktig energiledelse hvor vi ser systematisk på energibruk i byggene dine.

Se også:

Energioptimalisering i bygg
Les mer

For nye bygg gjelder det å ta riktige valg til riktig tid for den som vil bygge for fremtiden. I GK har vi den faglige bredden og solid kunnskapen som trengs. Uansett om det handler om nye bygg eller bygg i bruk, om skoler og kulturbygg eller boliger og kontorer, kan vi hjelpe deg til å finne de lønnsomme måtene å effektivisere energibruken på. Sammen blir vi enige om tiltak og setter mål for hva du skal spare. Så blir det opp til oss å levere. Skal energieffektivisering være bærekraftig, må det være lønnsomt.

Slik arbeider GK med energieffektivisering

Energieffektivisering er å utnytte tilgjengelig energi best mulig og er et av de viktigste og raskeste tiltakene vi kan iverksette for å begrense virkningene av klimaendringene.

Inngangsparti i et næringsbygg