GK har vunnet rekordkontrakt på Livsvitenskapsbygget

8. mai 2023
GK skal bidra med godt inneklima til det som skal bli landets største universitets- og sykehusbygg, Livsvitenskapsbygget, ved Universitetet i Oslo. Kontrakten som er på ca. 540 millioner er den største for GK noen gang.

– Prosjektets størrelse, kompleksitet og gjennomføringsmodell gjør dette til en veldig spennende oppgave for oss. Livsvitenskapsbygget skal både romme undervisningsrom og forelesningssaler, kontorer og laboratorium der det skal forskes på alt fra nevrologiske lidelser til virussykdommer. Bygget skal være et felles anlegg for ledende universitets- og sykehusmiljøer, og det er klart at dette setter høye krav til oss som teknisk leverandør, sier administrerende direktør i GK, Rune Hardersen. 

Kontrakten mellom GK og Statsbygg ble signert fredag 5. mai, og består av en ventilasjonsentreprise på 540 millioner ekskludert mva. Kontrakten innebærer blant annet leveranser av 41 ventilasjonsaggregater, HEPA-filterinstallasjoner, prosesskjøling og utstyr til laboratorium.

– Vi har de siste årene opparbeidet oss mye erfaring med helsebygg etter å ha jobbet med prosjekter som Stavanger universitetssykehus, Protonsenteret på Radiumhospitalet og Haukeland universitetssjukehus. Livsvitenskapsbygget er et prosjekt i helt nye dimensjoner som definitivt vil bidra til mer fagkunnskap og styrke vår posisjon som ekspert innen teknikk på helse- og undervisningsbygg i markedet, sier divisjonsdirektør i GK, Leif Øie. 

Et viktig skritt mot ferdig bygg

Plan- og designkonkurransen ble gjennomført tilbake i 2014, før Statsbygg fikk i oppdrag av Kunnskapsdepartementet og realisere prosjektet med Livsvitenskapsbygget i 2018. GK signerte kontrakt for samspillsfasen (fase 1) i januar 2019.

Nå har råbygget begynt å reise seg og Statsbygg har signert gjennomføringsavtaler på rundt fem milliarder kroner for de fem gjenstående innredningsentreprisene, deriblant GK for ventilasjonsleveransen. Prosjektdirektør i Statsbygg Per Roger Johansen ser frem til samarbeidet med GK, og mener kontraktene er et svært viktig skritt mot et ferdig bygg. 

– Dette er en stor milepæl for prosjektet. Nå ligger alt til rette for et godt samarbeid for å ferdigstille dette viktige forskningsbygget og vi kan bruke all energi på verdiskapende produksjon fremover, sier Johansen.

Høye krav til ventilasjon

Livsvitenskapsbygget har en foreløpig arealramme på 97 500 kvm og skal stå ferdig i 2026. Bygget blir arbeidsplass for rundt 1600 ansatte ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus HF som skal drive med forskning og undervisning, samt 1600 elever.  

– Vi skal blant annet levere og montere 41 ventilasjonsaggregater som har en samlet luftmengde på ca. 1,3 millioner m³/h. Dette skal sørge for et godt inneklima i hele bygget, forklarer prosjekteier i GK, Hieu Nguyen. 

Ifølge ham er det byggets laboratorium, og særlig byggets P3 lab, som stiller høye krav til selskapets faglige kompetanse innen ventilasjon.  

– Av sikkerhetsmessige årsaker må vi ha full kontroll på luftstrømmen i dette området, og det stilles strenge krav Hepa-filtrering av tilluft. Her må vi sikre at riktig mengde luft kommer inn, og at all avtrekksluft går tilbake til ventilasjonsagregatene, der det blir filtrert på riktig måte, forklarer Nguyen. 

Se også:

Ventilasjon
Les mer

GK skal også levere løsninger for behovsstyring av ventilasjon basert på aktive tilluftsventiler fra svenske Lindinvent. 

– Systemet registrer om arealet er i bruk eller ikke, og sørger for at det ventileres etter behov. Dette sikrer godt inneklima og gjør at det ikke brukes mer energi enn nødvendig, avslutter Nguyen.

GK skal om alt går etter planen begynne produksjonen på byggeplassen og prosessen med å installere ventilasjonsaggregater på Livsvitenskapsbygget høsten 2023.