10 tips for et bedre inneklima i klasserommet

21. august 2023
Lærere og barnehageansatte er blant de yrkesgruppene som plages mest av dårlig inneklima ifølge en ny undersøkelse. Inneklimaeksperter mener det finnes det noen helt enkle tiltak som vil bedre forholdene i klasserommet for elever og lærere.

I undersøkelsen «Inneklima i arbeidslivet 2023», nylig gjennomført av Respons Analyse på vegne av GK, kommer det frem at én av fire arbeidstakere plages av dårlig eller svært dårlig inneklima på jobb. Av de som jobber i barnehage eller undervisningsbygg oppgir to av fem at de arbeider i et dårlig eller svært dårlig inneklima.

Helle Grøttum. Foto: LHL Astma og allergi
Helle Grøttum. Foto: LHL Astma og allergi

– Dårlig inneklima kan føre til redusert konsentrasjon, hodepine og økt risiko for å utvikle astma. Vi vet også at mennesker med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er særlig sårbare og kan få betydelig økte helseplager i bygg med dårlig inneklima, sier generalsekretær i LHL Astma og allergi, Helle Grøttum.

Fagekspert i GK og professor ved OsloMet, Mads Mysen, synes det er trist at så mange barn og unge til daglig oppholder seg i bygg med dårlig læringsmiljø, og henviser til en rapport Multiconsult har laget på vegne av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) som viser at det er et stort vedlikeholdsetterslep i norske skoler.

– Rapporten viser at nesten halvparten av skolebyggene i Norge har så dårlige ventilasjonsanlegg at de krever utbedringer. Behovet for opprustning på mange skolebygg er stort, men dette vil ta tid og krever politisk handlekraft, sier Mysen.

Se også:

Ventilasjon
Les mer

Heldigvis finnes det ifølge Mysen og Grøttum noen helt enkle tiltak som lærere, elever og foreldre kan gjøre mens en venter på mer langsiktige utbedringer, og som raskt vil gi et bedre læringsmiljø.

Inneklima i arbeidslivet 2023

Fire av ti ansatte i skolebygg plages av dårlig inneklima