Media City i Bergen

Byggherre Entra Eiendom
Byggtype Næringsbygg / Medieklynge
Prosjektstørrelse 45 000 m2
Byggeår 2015 - 2017
Sted Bergen, Vestland

Kontaktperson

Hvis du mangler bilde

Svein Tore Gjesdal

Prosjektleder | Bergen Entreprise

T: +47 928 45 521 E: svein.gjesdal@gk.no

Har du spørsmål?

Kontakt Svein Tore

I Bergen har GK, sammen med blant annet HENT, totalrehabilitert og utvidet bygget som i 2017 rommet Norges største medieklynge. Mediebygget er BREEAM Very Good sertifiser.

Prosjektbeskrivelse

Total rehabilitering og påbygg av medieklyngebygg for 20 ulike leietakere med kontorer, ulike studio, møtearealer, restaurant, datahaller og atrium. Medieklyngen har et samlet areal på cirka 45.000 kvadratmeter BRA. Det har en sokkeletasje på seks etasjer, to underetasjer og tre tårn på henholdsvis 15, 10 og 10 etasjer, der øverste etasje er teknisk rom for ventilasjon. Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise.

Leveranse

GK i Bergen har levert ventilasjon, branntetting, hullboring og hullskjæring i betong og prosjektering. Prosjektet ble gjennomført med bruk av BIM-modell, prosjektkontor med bruk av VDC og egen ITB-koordinator for systematisk ferdigstillelse. LEAN-metodikk ble benyttet både i prosjekteringsfase og i utførelse, med 52 kontrollområder med hver sin områdekoordinator fra totalentreprenør.  

Ventilasjon

Oppdraget gjaldt 13 luftbehandlingsanlegg på totalt 450.000 m3/h, og inkluderte innregulering, igangkjøring og testing av store ventilasjonsarbeider, inklusiv systematisk ferdigstillelse. Les mer om ventilasjon

- Et rehabiliteringsprosjekt sentralt i Bergen by utført som en totalentreprise med leveranse av ventilasjonsløsninger. Prosjektet var spennende og utfordrende, men sammen med gode samarbeidspartnere i prosjektet fikk vi prosjektet ferdig til avtalt tid og god kvalitet, sier Svein Tore Gjesdal, prosjektleder, GK i Bergen.

Byggets visjon er å skape et ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet gjennom å koble ulike medie-, teknologi-, utdannings- og forskningsmiljøer sammen i en næringsklynge - medieklyngebygg!

Media city i Bergen er BREEAM Very Good sertifisert!