Smarte bygg

Smarte bygg for en bærekraftig fremtid

GK Cloud er en skybasert, leverandøruavhengig plattform for sømløs drift og vedlikehold av bygg. GK Cloud gjør det enkelt å ta smarte beslutninger knyttet til alle tekniske installasjoner og gir store energi- og klimagevinster i hele byggets levetid ​og et optimalt inneklima for de som bruker bygget​.

Vi tenker fremover

80 prosent av byggene vi har i 2050 er allerede bygd. Med GK Cloud forlenger vi byggenes levetid og hjelper deg å finne bedre og mer energieffektive løsninger.

GK Cloud gjør bygg sunne, smarte og verdifulle

 • 20-35 %

  Reduksjon i CO2-ekvivalenter

 • 20-25 %

  Reduksjon i energibruk

 • 5-10 %

  Reduksjon i vedlikeholdskostnader

 • 10-20 %

  Økt produktivitet hos sluttbruker

GK Cloud gir deg

Enklere hverdag for drift

Et moderne byggautomasjonssystem som gir deg informasjonen du trenger, på de flatene du bruker, slik at du kan ta gode, faktabaserte beslutninger om tekniske installasjoner som skaper et bedre inneklima i dine bygg. GK Cloud har et brukervennlig dashbord tilpasset mobil, nettbrett og PC.

Et strategisk verktøy

GK Cloud gir deg totaloverblikk over alle bygg i din portefølje. Det er kompatibelt med eldre automasjonssystemer, slik at du kan samle standardisert data fra alle tekniske installasjoner i én sky-basert plattform. Du får et strategisk verktøy som omgjør data til beslutningsgrunnlag.

Data og innsikt for bærekraftige valg

GK Cloud gir deg dataen og innsikten du trenger for å ta bærekraftige valg, slik at du kan nå dine mål for energieffektivitet og lavere CO2-utslipp gjennom måling og styring av inneklima og energibruk. GK Cloud forlenger levetiden på komponenter med lavest mulig energibruk.

Redusert energiforbruk og reduserte kostnader

GK Cloud hjelper deg å redusere energibruk, tid og kostnader. Vi skreddersyr løsningen med de integrasjonene du trenger for å nå målene dine. Automatiske algoritmer for preventiv service gir 5-10 % reduksjon i vedlikeholdskostnader og vi kobler til strømpris og værdata for å optimalisere energikostnad.

Økt kvalitet og komfort

Med GK Cloud lager vi sunne, smarte og verdifulle bygg som gir bedre helse, trivsel og velvære for brukerne. Bedre inneklima gir bedre produktivitet med lavere sykefravær og fornøyde brukere, slik at GK Cloud bidrar til en økning i produktivitet hos sluttbruker på 10-20 %.

Vil du lese mer om digitalisering?

16. oktober 2020

Når Statsbygg skal investere tungt i automasjon for godt over 200 eiendommer, er det med avansert funksjonalitet i GKs skyløsning: Statsbygg GK Cloud.

22. januar 2020

I det nye miljøriktige praktbygget på Gjennestad har GK Tønsberg basert sin leveranse på romregulering og ventileringsutstyr fra Lindinvent.

16. oktober 2020

Skyteknologi har nå for alvor kommet til eiendomsbransjen, med GK i spissen for teknologiutviklingen. Det kan Bergen kommune spare flere hundre millioner kroner på. I året!

25. mars 2020

GK Inneklima er rangert som nummer én i 4 av de 5 tildelte rammekontraktene for å oppgradere byggautomasjonen ved 200 av Statsbyggs eiendommer.

15. juni 2020

Sammen om utvikling av teknologi for smarte og mer bærekraftige bygg.

19. juni 2020

Statsbygg vil drive langt mer bærekraftig og spare betydelige kostnader ved å etablere et felles, sentralt system for byggautomasjon og energioppfølging for sine bygninger. Med GK som ny hovedpartner skal Statsbygg effektivisere, modernisere og forbedre driften av 200 statlige eiendommer.

GK Cloud

GK Cloud er en av landets ledende løsninger for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på en unik, skybasert teknologiplattform.

Energieffektivisering

Godt innemiljø og produktive arbeidsplasser kombinert med effektiv energibruk – sånn vil vi at du skal ha det i byggene dine. Vi gjør det både lønnsomt og fremtidsrettet for deg.