GK har signert ny storkontrakt med Skanska

22. april 2024
GK har signert en flerfaglig teknisk underentreprise med Skanska på til sammen 266 millioner.

Kontrakten innebærer leveranse av elektro, automasjon, rør-,ventilasjons- og kuldeanlegg til en ny transformatorstasjon i Børdalen i Samnanger og en kompensatorstasjon på Årskog i Fitjar. Anleggene er ubemannet og vil inneholde kraftforsyningsutstyr.  

– Dette er et unikt prosjekt for GK, og vil bidra til å styrke vår posisjon innenfor industrisegmentet, sier divisjonsdirektør i GK Leif Øie. 

Prosjektet setter høye krav til kvalitet og punktlig leveranse. Stian Pettersen, innkjøpsleder Anlegg i Skanska, forteller at GK ble valgt som underentreprenør fordi prosjektets viktigste mål er HMS, kvalitet, fremdrift og kost. 

– GKs sterke fokus på HMS, kombinert med solid fagkompetanse, gjør dem til en pålitelig partner for å oppnå prosjektmålene. GK har gjennom en tilbudsfase vist seg som en dedikert aktør, med evnen til å levere kvalitetsarbeid. De har et erfarent team og en solid prosjektorganisasjon, sier Pettersen. 

Se også:

GK sikrer store kontrakter på Boliden-satsing i Odda
Les mer

Skal sikre trygg oppbevaring av utstyr 

GKs leveranse innebærer blant annet installasjon av røranlegg, kjølemaskiner og luftbehandlingsanlegg. For å sikre trygg oppbevaring av utstyret er det viktig med rett temperatur og riktig luftfuktighet i anleggene. 

Prosjektsjef i GK, Bjarne Moldenes, og prosjektleder i Skanska, Freddy Fredriksen, signerer kontrakt.
Prosjektsjef i GK, Bjarne Moldenes, og prosjektleder i Skanska, Freddy Fredriksen.

– God ventilasjon skal forhindre kondens og fukt. I tillegg leverer vi kjøling som skal kompensere for varmeavgivelse fra kraft- og datautstyr, sier prosjektsjef i GK, Bjarne Moldenes.

Elektroleveransen innebærer blant annet belysning, jording- og lynvernanlegg, brann- og nødlysanlegg, fiber og automasjon. 

GK starter opp med arbeid på byggeplassen sommeren 2024, og det vil være rundt 70 montører i arbeid når produksjonen på prosjektet er på topp. 

– For å sikre en sømløs leveranse har vi brukt mye tid på planlegging og kvalitetssikring av produksjonsfase og prosjektering, avslutter Moldenes.