Informasjon om vær og strømpriser gjør det mulig å spare mye

21. september 2022
Gjennom å hente data fra eksterne kilder, såkalte integrasjoner, sørger GK Cloud for at du kan planlegge for en mer energieffektiv drift av bygg, og sparepotensialet er stort. I fremtiden er målet at byggene automatisk skal kunne bruke dataen til å ta gode beslutninger.

GK Cloud er en skybasert teknologiplattform som henter driftsdata fra byggets tekniske systemer, SD-anlegg eller overvåkningssystemer. Informasjon fra de tekniske instillasjonene i byggene presenteres så i et felles grensesnitt som er tilgjengelig fra både PC, nettbrett og mobil. 

I tillegg til at du får en helhetlig oversikt over alle de tekniske installasjonene i byggene har tjenesten flere eksterne koblinger, blant annet til værmelding og strømpriser. Denne informasjonen hentes gjennom åpne API-er. Informasjon om vær hentes fra yr.no, mens strømpriser hentes fra Nord Pool. Dette gjør det ifølge prosjektutvikler i GK, Thomas Melheim, mulig å planlegge for en mer energieffektiv drift.  

– I forkant av en kuldeperiode kan du for eksempel stille inn byggene slik at de varmes opp i tidsperioder med lave strømpriser, på en energieffektiv måte.

Se også:

GK Cloud er en av landets ledende løsninger for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på en unik, skybasert teknologiplattform.
GK Cloud
Les mer

Stort potensial

Værdata har allerede blitt benyttet i automatiseringsanlegg i noen år, mens en tjeneste der du bruker energipriser sammen med værdata er relativt nytt og testes i dag ut gjennom et innovasjonspartnerskap med Bergen kommune.

– I Bergen har GK blant annet integrert strømstyring i et skolebygg. Dette innebærer at noen av de mest energikrevende elementene i bygget som varmekjel, varmekabler og snøsmelt kan skrus av når strømmen er dyrest. Elementene skrus kun av i kortere perioder, noe som gjør at kommunen kan spare mye, uten at det går på bekostning av inneklimaet, sier Thomas. 

Det er mulig å spare opp mot 25 prosent av energiforbruket ved å bruke systemer som GK Cloud.

– Vi har enda ikke fått konkrete tall fra innovasjonspartnerskapet i Bergen, men så langt ser det svært lovende ut, og vi regner med at vi vil kunne se en ytterligere kostnadsbesparelse ved bruk av tjenesten

Komforten er viktig

Å skru ned innetemperaturen med noen få grader kan være et effektivt tiltak for å redusere energibruken når strømmen er dyr, men prosjektutvikler Vidar Kristiansen, opplyser om at det kan være lurt å ta noen gjennomtenkte vurderinger sammen med kundene for å sikre at energisparing ikke går ut over komforten. 

– Er det snakk om kontorbygg der de ansatte er inaktive vil lavere temperatur kunne påvirke brukerne negativt, og da bør du unngå dette, mens i arbeidshaller der de ansatte er i er fysisk aktivitet vil en temperaturreduksjon på noen få grader ikke merkes på samme måte. 

Ved å bruke informasjonsskjermer hvor du opplyser brukerne i bygget om at du i en kortere periode vil skru ned temperaturen for å spare energi, er Vidars erfaring at de fleste synes det er et godt tiltak for holde energiforbruket og dermed strømkostnadene nede. 

Se også:

Thomas Melheim er prosjektutvikler for Byggautomasjon i GK
Eiendomsdrift i skyen; langt fra et luftslott!
Les mer

Solceller og batteri

Med rekordhøye strømpriser har interessen for solenergi økt, og flere har investert i solcellepanel på taket. Enkelte har også skaffet seg batteribank lokalt på bygget for å kunne lagre energi. Med oversikt over vær og strømpriser gjennom GK Cloud er det enklere å vurdere hvordan du skal forvalte egenprodusert energi på en mest mulig effektiv måte.

– Når det er fint vær og sola skinner er produksjonen fra solcellepanelene høy, og da produserer man kanskje mer energi enn man forbruker. Overskuddet kan du selge videre på strømnettet, eller lagre i batteribank på bygget. Når det er dårligere vær og mindre strømproduksjon fra solcellene må du muligens supplere med energi fra det vanlige strømnettet. 

I så tilfelle mener Vidar det kan være lurt å varme opp bygget på natta eller morgenen da strømprisene gjerne er på sitt laveste. 

– Alt dette har du oversikt over, og kan styre gjennom GK Cloud. 

Fra et styringsverktøy til en digital vaktmester

GK Cloud har gått fra å være et rent styringsverktøy som gir relevant data for effektiv drift, til å også kunne forslå effektive tiltak for brukeren. Målet er at dette etter hvert i større grad skal kunne gå på automatikk.

– Algoritmer analyserer og sammenligner data i plattformen og gir beskjed til brukeren om noe ikke oppfører seg som det skal. I fremtiden ser vi for oss at plattformen er blitt så selvstendig at den også kan ta noen av valgene for brukerne, og på den måten være mer enn et verktøy. En slags digital vaktmester, avslutter Thomas.

Smarte bygg

GK tilbyr ulike plattformer for sømløs drift og vedlikehold av bygg. Med GKs løsninger er det enkelt å ta smarte beslutninger knyttet til alle tekniske installasjoner og gir store energi- og klimagevinster i hele byggets levetid ​og et optimalt inneklima for de som bruker bygget​.

Smarte bygg