GK Cloud

GK Cloud er en av landets ledende løsninger for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på en unik, skybasert teknologiplattform.

Løsningen er spesielt tilpasset drift, overvåking og analyse av tekniske installasjoner i bygg og byggporteføljer. Driftsdata kan hentes fra nær sagt alle typer SD-anlegg eller overvåkingssystemer og samles i ett enkelt grensesnitt som er tilgjengelig fra både PC, nettbrett og mobil.

Smarte bygg og behov for energieffektivitet gjør det stadig viktigere å få helhetlig oversikt over alle tekniske installasjoner i et bygg.

Sensorer og tingenes internett (IoT) har bidratt til at alt fra pumper, ventilasjonsanlegg, lysstyring og adgangskontrollsystemer til temperaturer, fuktighet og plutselige spenningstap kan overvåkes fra apper. Det er imidlertid først når dette samles i ett oversiktlig helhetsbilde at de virkelige gevinstene kan realiseres. GK Cloud gjør det enkelt å holde oversikt over all teknikk i bygg og bidrar til forutsigbar, stabil og energiriktig drift av de tekniske installasjonene.

Se også:

Et grønt, rent og friskt fellesareal med godt inneklima
Byggautomasjon
Les mer
Møte - Torgeir Spets og Hege Myrdal Engebretsen
Energirådgivning og -ledelse
Les mer

Smarte bygg – vi tenker fremover

80 prosent av byggene vi har i 2050 er allerede bygd. Med GKs løsninger forlenger vi byggenes levetid og hjelper deg å finne bedre og mer energieffektive løsninger