GK sikrer store kontrakter på Boliden-satsing i Odda

8. november 2023
GK har vunnet flere store kontrakter for Bolidens storsatsing i Odda, Green Zink Odda 4.0. Boliden utvider det eksisterende verket og bygger verdens grønneste sinkverk.

GK har samarbeidet med Boliden Odda i åtte år. Dette samarbeidet har nå blitt fornyet med en forlengelse av den eksisterende serviceavtalen.

Boliden har satt i gang en betydelig utvidelse av sinkverket i Odda, som er beskrevet som prosessindustriens største utvidelse til dags dato. Prosjektet har en kostnadsramme på 850 millioner euro.

Med denne utvidelsen vil årsproduksjonen av sink øke fra 200.000 tonn til 350.000 tonn. Dette vil også medføre en betydelig forbedring i energieffektiviteten, hvor GK vil ha en sentral rolle.

Stor elektro-leveranse

Den største kontrakten GK har fått gjelder leveranse av elektro.

–  Vi skal levere elektroinstallasjoner for ny elektrolysehall og nytt støperi. Dette er snakk om installasjoner i utfordrende og korrosive miljøer. Samtidig som dette er en stor leveranse fra GK skal alt skje i løpet av kort tid. Det er et komplisert prosjekt som krever mye koordinering mot andre leveranser, også i andre fag enn elektro, sier prosjektutvikler i GK, Aleksander Forland.

Prosjektet har en sterk bærekraftsprofil, noe som har resultert i at Enova har bidratt med 341 millioner kroner i støtte. Støtten får Boliden fordi de utfordrer kjerneprosessene i virksomheten i Odda, og tar i bruk helt ny teknologi i produksjonen, samt digitaliserer på en måte som gjør det mulig å kutte energibruken. 

–  Alt i alt er det et kjempespennende industriprosjekt der vi får bidra med vår kjernekompetanse, sier Forland.

Se også:

– Det er mulig å kutte opptil 25 prosent av dagens energibruk i næringsbygg
Les mer

Leverer byggautomasjon for anlegget

–  Det var en omfattende beskrivelse vi leverte tilbud på, og det er fortsatt en del opsjoner som skal avklares i løpet av prosjektet, sier Jarle Albrechtsen Skines, som er prosjektutvikler byggautomasjon i GK.

Det nye SD-anlegget skal automatisere HVAC-anlegget (varme-, ventilasjon og kulde) i hele 14 bygg og styre lysreguleringen for hele anlegget.

Videre vil det bli levert omtrent 70 energiventiler, og det er avtalt integrasjon av 23 ventilasjonsaggregater samt leveranse av 14 automatikktavler.

–  Resultatet blir at man for hele anlegget vil ha fullstendig oversikt over hele det "nye" anlegget i ett system, og man kan styre energibruken svært nøyaktig, sier Skines.

Løsningen er designet for å være brukervennlig og er tilgjengelig via PC, nettbrett eller smarttelefon.

Det nye SD-anlegget gir store muligheter for å drifte anlegget mer effektivt med tanke på energiforbruk, klima og systemovervåking. Boliden har lagt stor vekt på at anlegget skal kunne integrere andre systemer og være forberedt på fremtidige teknologiske innovasjoner.

Bidrar til å bedre energieffektivitet

Alle systemer vil bli styrt og overvåket av et automatikksystem. Dette inkluderer omfattende måling og overvåking av både elektrisk og termisk energiforbruk. Energiventilene vil regulere vannmengdene i varme- og kjølesystemene for å sikre optimale vannmengder til enhver tid. Værdata vil bli hentet fra yr.no for å ytterligere optimalisere reguleringen. Videre settes det opp en OPC-server mellom SD-anlegget og Bolidens system, slik at begge systemene kan utveksle informasjon og dra nytte av hverandre.

Se også:

I dashbordet til GK Cloud får du informasjon om vær og strømpriser.
Informasjon om vær og strømpriser gjør det mulig å spare mye
Les mer

Langt og godt samarbeid

Siden GK ble etablert i Odda i 2014, har avdelingen kontinuerlig jobbet med store industriselskap. GK i Odda leverer ventilasjon og kjøling for to av delområdene i prosjektet, lutning og syre- og røsteanlegg. Leveransen omfatter åtte ulike tekniske bygg og prosessområder, med totale luftmengder på rundt 178 000 m3/h.

–  Boliden har vært en svært viktig kunde for oss siden oppstarten i Odda. Vi er stolte over at vi igjen har fått forlenget vår vedlikeholdsavtale som vi har hatt siden 2015, og vi ser frem til å levere nye anlegg i tett konkurranse som en del av Green Zink Odda-prosjektet, sier avdelingsleder Tor Eivind Osmo i GK.