Smart digital driftsstøtte

Våre fagspesialister bruker moderne analyseverktøy for å oppdage avvik på tekniske anlegg i bygg, som i dag ofte ikke oppdages i den daglige driften. Ved å jobbe mer proaktivt og behovsbasert med vedlikehold, kan vi forlenge levetiden på utstyret, bedre inneklimaet og redusere driftskostnadene.

I dag oppstår det ofte feil på teknisk utstyr før levetiden er oppnådd. Utstyr kjøres til det går i stykker, sluttbruker reagerer og man blir tvunget til å ta grep. Med smart digital driftsstøtte overvåker vi bygget ditt kontinuerlig. Moderne analyseverktøy samler inn data fra de tekniske systemene i bygget, og våre fagspesialister identifiserer hvilke deler av systemene som må følges opp, optimaliseres, utbedres eller skiftes ut. 

Tjenesten krever ikke store investeringer og kan implementeres som en del av eksisterende eller nye serviceavtaler. Analyseverktøyet kan brukes opp mot eksisterende teknologi i bygget, og det trengs ingen fysiske tilpasninger for å komme i gang.

Fra manuelle til automatiske kontrollpunkter

Ved å bruke analyseverktøy til å overvåke tekniske systemer i bygg, kan vi erstatte mange av de manuelle kontrollene som gjøres i det tradisjonelle vedlikeholdet i dag. Kontinuerlig overvåkning og diagnostikk gir bedre oversikt og innebærer en rekke fordeler for deg som byggeier eller driftssjef:  

  • Du får bedre oversikt over hvilke komponenter som er modne for utskiftning. Det er lønnsomt og gir økt forutsigbarhet for kostnader og driften av bygget. 
  • Ved å identifisere systemer som trenger inspeksjon og utbedring, kan vi raskt sende riktige fagpersoner til rett sted. 
  • Gjennom smart digital driftsstøtte kan tekniske driftere jobbe smartere og bruke mindre tid på feilsøking og vedlikehold i sine bygg.
  • Tjenesten gir innsikt om tiltak som bidrar til å redusere energibehovet og bedre inneklimaet.

Dette får du gjennom smart digital driftsstøtte:

Digital driftsstøtte

Regelmessig oppfølging på bakgrunn av kontinuerlig oververvåking av de tekniske systemene.

Feildeteksjon

Våre fagspesialister avdekker og varsler om funksjonsfeil og feil på samspill mellom systemer.

Diagnostikk

Gjennom analyseprogrammet får vi en diagnostisering av oppståtte avvik og hendelser med en oversikt over hva avviket koster deg å utbedre og hvordan det påvirker driften av bygget, slik at det blir enkelt for deg å prioritere hvilke utbedringer du skal gjennomføre.

Forbedringsforslag

Vi dokumenterer oppståtte avvik fanget opp gjennom analyseprogrammet eller fra manuell service, og kommer med forslag til hvordan du kan utbedre eller optimalisere.

Digitalisering og smarte bygg

GK tilbyr ulike plattformer for sømløs drift og vedlikehold av bygg. Med GKs løsninger er det enkelt å ta smarte beslutninger knyttet til alle tekniske installasjoner og gir store energi- og klimagevinster i hele byggets levetid ​og et optimalt inneklima for de som bruker bygget​.

Smarte bygg