GK har vunnet kontrakt i hundremillionersklassen for Aurskog-Høland kommune

28. september 2023
Aurskog-Høland kommune er i ferd med å realisere et ambisiøst prosjekt som vil gi innbyggerne nye og moderne møteplasser. En ny barnehage, 1-10 skole, flerbrukshall og svømmebasseng skal nemlig oppføres på Aursmoen, sentralt plassert i kommunen.

Kontraktssummen for GKs leveranse i prosjektet er på 106 millioner kroner, og omfatter rør, elektroinstallasjoner, byggautomasjon og ventilasjon. Totalentreprenør er Backe Romerike AS, og GK er altså en sentral aktør på laget som skal realisere prosjektet.

Bærekraft i ordets bredeste forstand

Hele byggeprosjektet vil legge vekt på bærekraft, gjenbruk og utnyttelse av fasilitetene gjennom hele døgnet. Jens Olav Kjærstad, prosjektsjef i Backe Romerike forklarer: 

Jens Olav Kjærstad_Backe Romerike AS.jfif
Jens Olav Kjærstad i Backe Romerike AS

– Vi vil utnytte tomten der dagens barneskole ligger. I tillegg til den nye barnehagen vil eksisterende tilbygg fra 2010 bevares og gjenbrukes. På dagtid vil svømmebassenget, flerbrukshallen, barnehage- og skolebygget brukes til undervisning, mens på ettermiddager, kvelder og i helgene vil disse fasilitetene være tilgjengelige for ulike aktiviteter og som møteplasser for innbyggerne. 
 
Med dette prosjektet får lokalsamfunnet et betydelig løft, ifølge Kjærstad.

– Fasilitetene er sentralt plasserte på Aursmoen og har god tilknytning til idrettsanlegget og til sentrum med butikker og servicetilbud.

GK er totalteknisk leverandør

Innenfor GKs ansvarsområder i prosjektet spiller også bærekraft en sentral rolle. 

– Eksempelvis er en av løsningene vi leverer behovsstyrt ventilasjon fra Lindinvent, med oppvarming av lokalene hovedsakelig via luften. Denne reduserer ikke bare omfanget i installasjonene, men gir også en langt mer effektiv drift med gode muligheter for detaljert overvåking via SD-anlegg, sier prosjektleder Henning Moen Johansen i GK.
 
– Vi leverer også reversible luft-til-luft-varmepumper for produksjon av kjøling og varme til ventilasjonsanleggene, fortsetter han.

Se også:

Behovsstyrt ventilasjon sparer energi
Les mer

Dette er bare noen av eksemplene på energieffektive løsninger som kommer til å fylle innsiden av byggene øverst i Haldenvassdragene.
 
– Vi ser frem til å levere tekniske løsninger som vil bidra til å skape et godt inneklima og energieffektive systemer og vi er sikre på at fasilitetene virkelig vil gi et stort løft til hele lokalsamfunnet, avslutter Johansen.
 
Prosjektet estimeres å være ferdigstilt sommeren 2025.