GK er tildelt storkontrakt på Vikingtidsmuseet

3. november 2023
GK har signert en flerfaglig teknisk underentreprise med AF Gruppen på 286 millioner kroner på det nye Vikingtidsmuseet, der Statsbygg er byggherre. Leveransen vil være sentral i sikringen av de uerstattelige kulturhistoriske gjenstandene for fremtiden.

– Vi har av AF fått tildelt entreprisen på ventilasjon, automatikk, rør og elektro på det nye museet, samt at vi har opsjon på rehabilitering av den gamle delen. Dette er en veldig spennende jobb for oss. Prosjektet setter høye krav til inneklima, sikring av gjenstander og miljø, sier divisjonsdirektør entreprise i GK, Leif Øie.  

For å bremse nedbrytningen av de over 1000 år gamle vikingskipene, spiller god ventilasjon og kontroll av temperatur og fjerning av fuktighet en helt sentral rolle.

– Dagens museum oppfyller ikke kravene til hvordan skipene og andre gjenstander fra vikingtiden skal lagres. I det nye bygget vil samlingene fra vikingtiden bli presentert på en tryggere og mer publikumsvennlig måte, forklarer prosjekteier i GK, Lars Johansen.

Se også:

Ventilasjon
Les mer

GK inngikk en intensjonsavtale med AF Gruppen i begynnelsen på 2021. Prosjektsjef i AF Gruppen, Jarle Søreide, forklarer at de involverte GK i en tidlig fase av prosjektet, og at de valgte GK fordi de ønsket å samarbeide med en anerkjent og solid totalteknisk entreprenør. 

Jarle Søreide i AF_TLauluten__T5B2643_print-300dpi_foto_AF_gruppen.jpg
Jarle Søreide i AF Gruppen

– På grunn av prosjektets mange særtrekk har Statsbygg valgt å gjennomføre dette som en samspillsentreprise, der vi sammen utvikler prosjektet. Det å involvere GK tidlig var spesielt viktig for å unngå vanskelige grensesnitt i en kompleks teknisk leveranse. GK har også erfaring fra flere tidligere signal- og museumsbygg, sier Søreide. 

Se også:

Et totalteknisk prosjekt for GK. Sikrer 28000 kunstverk fra Edvard Munch
Munchmuseet i Bjørvika
Les mer

Spektakulær arkitektur

Museumsanlegget blir verdens største og mest innholdsrike om vikingtiden. Hele museumsanlegget blir totalt rundt 13 000 kvadratmeter, tre ganger så stort som det nåværende bygget. Det består av eksisterende bygg som skal rehabiliteres, samt et stort nytt, rundt nybygg. AART Architects står bak den unike arkitekturen.

– Byggets runde form blir estetisk flott, men byr på en rekke tekniske utfordringer for oss. Det gjør at tekniske materialer må spesialbestilles eller tilpasses byggets geometri underveis, forklarer Johansen.

Bruker fornybar energi fra sjøvann 

Bygget har også høye krav til miljø og vil bruke sjøvann som energikilde til både varme og kuldeproduksjon. AF Gruppen bygger en ny tunnel som er kombinert for flomvann og sjøvannsenergiforsyning for det nye Vikingtidsmuseet der GK vil levere varme- og kjøleteknologien.

– Det vil bli lagt en 350 meter lang tunnel som leder flomvannet ned til Langviksbukta og det er etablert en pumpestasjon i Langviksbukta der det pumpes sjøvann tilbake opp til en energisentral i museet. Sjøvann er en fornybar og stabil energikilde året rundt, og er derfor godt egnet for både for varme- og kuldeproduksjon, sier prosjektleder for rør i GK, Jon Espen Larsen. 

Søreide i AF Gruppen forteller at prosjektets kompleksitet har gjort at samarbeidet så langt har vært utfordrende, men godt. 

– Sammen har vi kommet frem til gode tekniske løsninger og arbeidsmetodikk. Vi ser frem til videre godt samarbeid i utførelsesfasen, sier han. 

Brorparten av arbeidene vil pågå i 2025 og 2026.

– AF Gruppen er allerede godt i gang med grunn- og råbyggarbeider på prosjektet. På nyåret starter vi i GK opp med våre arbeider, avslutter Johansen.