GK har vunnet rammeavtale med Oslo universitetssykehus på Norges største energisparekontrakt

11. mars 2024
Oslo universitetssykehus HF (OUS) har ambisiøse mål om betydelige kutt i energibruk innen 2030 og inngår nå energisparekontrakt (EPC-kontrakt) i fornyet og tilpasset versjon.

OUS ønsket å fordele kontrakten på to leverandører og inngår EPC-kontrakt med GK og Caverion.

− Vi er stolte over at OUS har valgt GK som en av leverandørene på energisparekontrakten for OUS’ 185 bygninger. Energieffektivisering, godt inneklima og smarte løsninger i bygg ligger i ryggmargen vår. Vi ser frem til å bidra til at OUS når sine mål om å redusere sitt årlige energiforbruk med 20 prosent og samtidig redusere sykehusenes klimagass utslipp med 40 prosent innen 2030, sier regionsdirektør i GK Espen Thorgersen. 

− Med klimautfordringene verden står overfor er det viktigere enn noensinne at vi ikke sløser med energi. Den fornybare energien vi kan spare i norske bygninger, kan gå til å erstatte forurensende energi i andre sektorer som transport og industri. Vi ser frem til samarbeidet med OUS og Caverion, sier divisjonsdirektør for Service i GK Stian Orvedal.  

Se også:

Universitetet i Tromsø. Foto: David Jensen
GK inngår langsiktig samarbeid med Universitetet i Tromsø
Les mer

Fornyet og tilpasset versjon av EPC-kontrakt

Energy Performance Contracting (EPC) basert på NS 6430 har vært gjennomføringsmodell for energisparing i norske næringsbygg. Gjennom utstrakt markedsdialog har OUS i samarbeid med Norconsult gjort betydelige tilpasninger for å gjøre kontraktsmodellen best mulig egnet for sykehusbygg. 

− OUS har 1 million kvadratmeter sykehusbygg som skal redusere årlig energibruk med 60 millioner kWh innen 2030. Dette vil kreve betydelige investeringer og vi er glade for å få med oss kompetansemiljøene i Caverion og GK for å realisere denne ambisjonen, sier Steinar Holm, leder av eiendomsvirksomheten i OUS. 

− Vi har grunnleggende tro på EPC som det fremste verktøyet for lønnsom energisparing, men har lenge sett behov for å justere på tidligere kjent praksis hva gjelder risikofordeling mellom leverandør og byggeier, sier Ola Lindh, prosjekteier i OUS. 

− Forbedringene i konkurranseformen og kontrakten er gjennomført med motivasjon for å skape en best mulig gjennomføringsmodell for OUS spesielt, samt å vekke og utvikle markedsinteressen for EPC generelt, avslutter han.  

GK benytter FDD som analyseverktøy

GK benytter Fault Detection and Diagnostics som bruker data fra SD-anlegget til å kontrollere og verifisere at systemer, komponenter og prosesser fungerer som forutsatt. 

Verktøyet kombinerer driftsdata fra SD-anlegget med funksjonsbeskrivelser, komponent- og prosessdata, energipriser samt ulike faktorer. GK benytter Fault Detection and Diagnostics også i servicetjenesten smart digital driftsstøtte, men Fault Detection and Diagnostics er også et godt verktøy for å følge opp og verifisere tekniske energitiltak i EPC-kontrakter.

Se også:

Smart digital driftsstøtte
Les mer