GK satser på solenergi

4. april 2023
Lokal energiproduksjon med solceller på bygg er viktig for å møte et stadig større behov for fossilfri og fornybar energi i samfunnet. GK er klare for å møte økt etterspørsel etter solcelleløsninger.

Potensialet for å utnytte eksisterende bygningsflater, som for eksempel tak på næringsbygg til lokal strømproduksjon er enormt, og solenergi blir ifølge regiondirektør Espen Thorgersen et viktig satsningsområde for selskapet fremover.

− Høyere energipriser og et stort behov for omlegging til fornybar energi har ført til en sterk vekst i bruken av solenergi i Norge de siste årene, sier Thorgersen, og legger til: 

− Ut fra en forventning om høye strømpriser i årene fremover, er nedbetalingstiden for et gjennomsnittsanlegg nå cirka 11 år. Når vi samtidig vet at levetiden til et solcelleanlegg er rundt 30 til 40 år, kan du potensielt produsere gratis strøm i 25 til 30 år.

Solcelleanlegg er en viktig komponent for å skape et grønt og energieffektivt bygg og ifølge Thorgersen derfor et naturlig satsningsområde for GK.  

− GK har som mål å være et klimaforbilde. Solenergi blir nå en av flere tjenester vi leverer for å hjelpe våre kunder med å redusere energibehovet i sine bygg og bidra til at bygg blir en viktigere del av energisystemet, sier Thorgersen.

Se også:

Solcelleanlegg på tak
Solcelleanlegg for næringsbygg
Les mer

Utdannet nøkkelpersonell

GK leverer alt fra rådgivning til montering av paneler, service og vedlikehold til alle typer bygg.  

− Vi har dedikerte personer og lokale team som er kurset i prosjektering og installering av solcellesystemer til både små og store næringsbygg, butikker, lagerbygg, driftsbygninger i landbruket, hus- og hyttetak, sier regionsdirektøren. 

I tillegg til utdanning av nøkkelpersoner, har GK etablert en leverandøravtale med Senergia AS om levering av utstyr og produkter for solcellesystem. 

Se også:

Solcelleanlegg på hustak
Solcelleanlegg til hus- og hyttetak
Les mer

Stort potensial 

Selv om vi ikke har like mye sol i Norge som mange andre land, gir solen selv i Norge 1500 ganger mer energi enn det vi bruker, og anses som fremtidens viktigste energikilde.

– Solkraft vokser raskt i Norge. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble den totale installerte effekten av solkraft doblet i 2022, og Energikommisjonen ser for seg en økning på 3300 prosent, på syv år. Globalt tror IEA - det internasjonale energibyrået, at solkraft vil være en av de viktigste globale energikildene innen 2050, sier Thorgersen.

– Solcelleanlegg er har aldri vært en viktigere og mer lønnsom investering enn nå, og alt tyder på at etterspørselen bare vil fortsette å øke i årene som kommer. GK skal gripe mulighetene i dette markedet og være med på reisen, avslutter Thorgersen.