Gjennestad videregående skole

Leveranse fra GK GK har utviklet klimatiseringsløsningene med romregulering og ventileringsutstyr fra Lindinvent.
Byggherre Gjennestad Drift
Byggtype Skolebygg
Prosjektstørrelse 920 m2
Byggeår 2019-2020
Gjennestad videregående skole i Vestfold er et signalbygg med kortreiste massivtreelementer fra kortreist trevirke. Klasserommene er fullklimatisert med oppvarming gjennom ventilasjonen og kanalanlegget er utført som en ringledning.

Prosjektbeskrivelse

I det miljøriktige praktbygget på Gjennestad har GK Tønsberg basert sin leveranse på romregulering og ventileringsutstyr fra Lindinvent. Dette er det første prosjektet hvor det i tillegg til temperatur, luftmengdekontroll og lysstyring, er levert et avansert solskjermingssystem som slipper varme inn i rommet ved oppvarmingsbehov.

– Vi har fullklimatisert klasserommene med oppvarming gjennom ventilasjonen og kanalanlegget er utført som en ringledning, sier Mads Mysen, Fagdirektør i GK.

Ventilasjon

Godt inneklima gir økt trivsel og økt produktivitet. Riktig temperatur, frisk luft og god sirkulasjon som fjerner varmeoverskudd, luftforurensing og fuktighet skaper ikke bare et mer behagelig arbeidsmiljø; det skaper et optimalt produksjonsmiljø. Les mer

Byggautomasjon

Automasjon er hjernen i moderne bygg og sørger for at de ulike tekniske områdene samhandler for å skape godt inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader. Med tidlig og god planlegging av byggautomasjon i byggeprosjekter, legges grunnlaget for et funksjonelt, energieffektivt og lønnsomt bygg i hele livsfasen. Les mer

Gjennestad videregående skole i Vestfold er et signalbygg med kortreiste massivtreelementer fra kortreist trevirke. Klasserommene er fullklimatisert med oppvarming gjennom ventilasjonen og kanalanlegget er utført som en ringledning.

– Det er en del av løsningen å bygge slike bygg, det kutter klimautslipp, ta vare på naturen og utnytte ressursene bedre i en sirkulær økonomi

- Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (januar 2020)

Huset er bygd etter TEK 17 og har hovedfokus på lavt CO2-avtrykk i byggets levetid. Det er derfor bygd i massivtre, med norsk trefiberbasert isolasjon i vegger og tak. Utvendig er huset kledd med 100% malmfuru fra Telemark. Den vannbårne varmen kommer fra eget biobrenselanlegg som er matet med kortreist biovirke.

– Jeg ønsker å trekke frem samarbeidet, da dette prosjektet er utviklet i samarbeid med prosjekteringsavdelingen, byggautomasjon og entrepriseavdelingen. Det er viktig at vi er ett GK og at vi i fellesskap kan levere løsninger som er bruks- og energieffektive. Vi har jobbet veldig godt sammen internt, men også sammen med byggherren Geir Fossnes i Gjennestad Drift. Et slikt samarbeid er gull verdt under et prosjekt som dette, sier Jan Bergstrøm, Distriktssjef, GK Inneklima i Tønsberg.

– Jeg er stolt av det nye praktbygget og var aldri i tvil om at det skulle være klimavennlig, og da måtte det være et trebygg, sier Geir Fossnes, daglig leder i Gjennestad Drift stolt under åpningen av massivtrehuset i januar 2020.

GK i Tønsberg har utviklet klimatiseringsløsningene. Bygget ligger på GK Cloud og driftes lokalt, men dataene ligger også tilgjengelig i skyen slik at GK kan gå inn og justere driften via skyen.

GK Cloud

GK Cloud er en av landets ledende løsninger for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på en unik, skybasert teknologiplattform.

GK Cloud er en av landets ledende løsninger for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på en unik, skybasert teknologiplattform.