Gjennestad videregående skole

Byggherre Gjennestad Drift
Byggtype Skolebygg
Prosjektstørrelse 920 m2
Byggeår 2019-2020
Sted Stokke i Sandefjord
I det miljøriktige praktbygget på Gjennestad har GK basert sin leveranse på romregulering og ventilasjonsanlegg med avanserte ventiler.

Prosjektbeskrivelse

I det miljøriktige praktbygget på Gjennestad har GK Tønsberg basert sin leveranse på romregulering og ventileringsutstyr fra Lindinvent. Dette er det første prosjektet hvor det i tillegg til temperatur, luftmengdekontroll og lysstyring, er levert et avansert solskjermingssystem som slipper varme inn i rommet ved oppvarmingsbehov.

Ventilasjon

Godt inneklima gir økt trivsel og økt produktivitet. Riktig temperatur, frisk luft og god sirkulasjon som fjerner varmeoverskudd, luftforurensing og fuktighet skaper ikke bare et mer behagelig arbeidsmiljø; det skaper et optimalt produksjonsmiljø. Les mer

Byggautomasjon

Automasjon er hjernen i moderne bygg og sørger for at de ulike tekniske områdene samhandler for å skape godt inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader. Med tidlig og god planlegging av byggautomasjon i byggeprosjekter, legges grunnlaget for et funksjonelt, energieffektivt og lønnsomt bygg i hele livsfasen. Les mer

Gjennestad videregående skole i Vestfold er et signalbygg med kortreiste massivtreelementer fra kortreist trevirke. Klasserommene er fullklimatisert med oppvarming gjennom ventilasjonen og kanalanlegget er utført som en ringledning.

Det er en del av løsningen å bygge slike bygg, det kutter klimautslipp, ta vare på naturen og utnytte ressursene bedre i en sirkulær økonomi
- Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (januar 2020)

Huset er bygd etter TEK 17 og har hovedfokus på lavt CO2-avtrykk i byggets levetid. Det er derfor bygd i massivtre, med norsk trefiberbasert isolasjon i vegger og tak. Utvendig er huset kledd med 100% malmfuru fra Telemark. Den vannbårne varmen kommer fra eget biobrenselanlegg som er matet med kortreist biovirke.

GK i Tønsberg har utviklet klimatiseringsløsningene. Bygget ligger på GK Cloud og driftes lokalt, men dataene ligger også tilgjengelig i skyen slik at GK kan gå inn og justere driften via skyen.