Gjennestad videregående skole

Byggherre Gjennestad Drift
Byggtype Skolebygg
Prosjektstørrelse 920 m2
Byggeår 2019-2020
Sted Stokke i Sandefjord
I det miljøriktige praktbygget på Gjennestad har GK basert sin leveranse på romregulering og ventilasjonsanlegg med avanserte ventiler.

Prosjektbeskrivelse

I det miljøriktige praktbygget på Gjennestad har GK Tønsberg basert sin leveranse på romregulering og ventileringsutstyr fra Lindinvent. Dette er det første prosjektet hvor det i tillegg til temperatur, luftmengdekontroll og lysstyring, er levert et avansert solskjermingssystem som slipper varme inn i rommet ved oppvarmingsbehov.

– Vi har fullklimatisert klasserommene med oppvarming gjennom ventilasjonen og kanalanlegget er utført som en ringledning, sier Mads Mysen, Fagdirektør i GK.

Ventilasjon

Godt inneklima gir økt trivsel og økt produktivitet. Riktig temperatur, frisk luft og god sirkulasjon som fjerner varmeoverskudd, luftforurensing og fuktighet skaper ikke bare et mer behagelig arbeidsmiljø; det skaper et optimalt produksjonsmiljø. Les mer

Byggautomasjon

Automasjon er hjernen i moderne bygg og sørger for at de ulike tekniske områdene samhandler for å skape godt inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader. Med tidlig og god planlegging av byggautomasjon i byggeprosjekter, legges grunnlaget for et funksjonelt, energieffektivt og lønnsomt bygg i hele livsfasen. Les mer

Gjennestad videregående skole i Vestfold er et signalbygg med kortreiste massivtreelementer fra kortreist trevirke. Klasserommene er fullklimatisert med oppvarming gjennom ventilasjonen og kanalanlegget er utført som en ringledning.

– Det er en del av løsningen å bygge slike bygg, det kutter klimautslipp, ta vare på naturen og utnytte ressursene bedre i en sirkulær økonomi
- Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (januar 2020)


Huset er bygd etter TEK 17 og har hovedfokus på lavt CO2-avtrykk i byggets levetid. Det er derfor bygd i massivtre, med norsk trefiberbasert isolasjon i vegger og tak. Utvendig er huset kledd med 100% malmfuru fra Telemark. Den vannbårne varmen kommer fra eget biobrenselanlegg som er matet med kortreist biovirke.

– Jeg ønsker å trekke frem samarbeidet, da dette prosjektet er utviklet i samarbeid med prosjekteringsavdelingen, byggautomasjon og entrepriseavdelingen. Det er viktig at vi er ett GK og at vi i fellesskap kan levere løsninger som er bruks- og energieffektive. Vi har jobbet veldig godt sammen internt, men også sammen med byggherren Geir Fossnes i Gjennestad Drift. Et slikt samarbeid er gull verdt under et prosjekt som dette, sier Jan Bergstrøm, Distriktssjef, GK Inneklima i Tønsberg.

– Jeg er stolt av det nye praktbygget og var aldri i tvil om at det skulle være klimavennlig, og da måtte det være et trebygg, sier Geir Fossnes, daglig leder i Gjennestad Drift stolt under åpningen av massivtrehuset i januar 2020.

GK i Tønsberg har utviklet klimatiseringsløsningene. Bygget ligger på GK Cloud og driftes lokalt, men dataene ligger også tilgjengelig i skyen slik at GK kan gå inn og justere driften via skyen.

GK Cloud

Bærekraftige bygg styres i skyen. Med GK Cloud kan du kontrollere og overvåke bygget ditt og samtidig optimaliserer driften.